Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
EUROFARMER Br. 09-10

<<< Pogledajte ostale clanke lista EUROFARMER

Volkov S.L. , Rusija
MIKROÈIPOVANJE ŽIVOTINJA

U poslednje vreme u zemljama sa naprednom poljoprivredom, a sada i u Rusiji, razvija se novi pravac elektronske identifikacije – mikroèipovanje životinja. Šta ono predstavlja i kakvu korist može doneti stoèarstvu?

U svim vremenima stoèari su pokušavali da ovako ili onako obeleže svoje životinje. Njih su žigosali, tetovirali, mazali bojama... Potreba da se oznaèi pripadnost životinja odreðenom vlasniku ostala je i do dana današnjeg. Štaviše, savremene agrotehnologije su vlasnicima postavile zahtev da se životinje obeleže i razlikuju i unutar stada.

Zaista, bez jasne i jednoznaène identifikacije životinje nemoguæe je obezbediti èistoæu rase ili ukrštanja, evidenciju brojèanog stanja potomstva, praæenje proizvodnih rezultata prilikom muže ili prirasta prilikom raznih tipova ishrane. Pokazalo se da samo individualni pristup pitanju evidencije životinja može doprineti suštinskom poveæanju produktivnosti u stoèarstvu.

Posedovanje mikroèipa kod životinje garantuje i potvrðuje pripadnost konkretne životinje konkretnom vlasniku. Na primer, u sluèaju da neko od vas ukrade svinju, kako æete dokazati da je ta životinja upravo vaša? Ili: kako agent osiguravajuæeg društva može da odredi da li se razbolela ili uginula zaista osigurana životinja, a ne neka druga (nimalo nije sluèajno što u poslednje vreme osiguravajuæa društva osiguravaju mikroèipovane životinje sa velikim popustom)? Kako biti siguran da priplodni bikèiæ koga ste upravo kupili zaista vodi poreklo od rasnog lepotana koga ste videli na Sajmu? Gde živi vlasnik izgubljenog psa i kako sa njim stupiti u vezu? Sva ova i druga pitanja mogu se lako rešiti uz pomoæ mikroèipovanja životinja.

Mikroèipovi, hermetièki zatvoreni u staklenoj kapsuli, kroz iglu se uvode pod kožu ili u ušne školjke. Oni ne rade na baterije i zato je rok njihovog delovanja neogranièen. Kada se èipu prinese skener, mikroèip se od njegovog magnetnog polja napuni i preda radiosignal sa svojim brojem. Broj mikroèipa se pojavi na ekranu skenera i može se preko kabla ubaciti u kompjuter radi evidencije i njegove dalje obrade.

Brojevi mikroèipova, i svi ostali odgovarajuæi podaci o životinjama: adrese i telefoni njihovih vlasnika unose se u bazu podataka. U cilju registracije svih životinja po brojevima mikroèipova u Rusiji je stvorena Nacionalna baza podataka elektronske identifikacije. Ona je preko Interneta dostupna na sajtu: www.pet-id.ru. Tamo vi, takoðe, možete registrovati svoje životinje i pronaæi podatke o drugim vlasnicima. U internet prodavnici, sa tog sajta možete kupiti mikroèipove i skenere, koji æe vam biti poslati poštom.

Informacija o registrovanim životinjama predaje se u Evropsku bazu podataka EuroPetNet radi pojednostavljenja razmene informacija u sluèajevima presecanja granica evropskih država od strane danih životinja.

Primena mikroèipova u stoèarstvu je izvršila pravu revoluciju. Svaki mikroèip sadrži jedinstven i neponovljiv broj u celom svetu, što omoguæava nepogrešivu identifikaciju svake konkretne životinje. Žigovi i tetovaža zarastaju, nalepnice blede, ogrlice se gube, a mikroèipovi – traju do kraja života!

Životinje obeležene mikroèipovima lakše se i leèe, jer veterinari mogu bez greške da izdvoje obolela grla, a ne da leèe celo stado. Samo ova jedna prednost daje takvu uštedu koja pokriva sve troškove obeležavanja životinja mikroèipovima. A veza skenera i kompjutera automatizuje svu veterinarsku evidenciju o zdravlju životinja.

Goneæi životnje kroz kapiju opremljenu stacionarnim skenerima, brojevi njihovih mikroèipova se automatski prebacuju u kompjutersku bazu podataka, što nam odmah daje gotovu informaciju o broju grla, njihovoj težini, mestu dislokacije itd. Elektronska kapija kojom upravlja kompjuter, automatski usmerava životinje po individualnim putanjama, formirajuæi grupe za leèenje, vakcinaciju, klanje...

Savremene klanice opremljene skenerima, koriste mikroèipove radi kontrole svake zaklane životinje u procesu prerade, što nam omoguæava individualnu evidenciju i veterinarsku kontrolu kvaliteta produkcije do njene otpreme u maloprodaju.

Stvara se realna moguænost praæenja èitavog lanca proizvodnje unazad – od šnicle na stolu do farme gde je životinja odgajena, što omoguæava potpunu sanitarnu kontrolu.

Primena mikroèipova za elektronsko obeležavanje životinja rešava mnoštvo problema i omoguæava podizanje proizvodnje na svetski nivo. A to je je vama dostupno veæ sada. Pridružite se!

Volkov S.L. , Rusija

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu