Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
EUROFARMER Br. 11-12

<<< Pogledajte ostale clanke lista EUROFARMER

Dr Branislav Živkovic, Institut za stocarstvo, Beograd – Zemun
Dr Russ Stanoylovic, Cenzone Tech Europe Ltd, USA
PROBIOTICI LACTURE I MICROBOND U ISHRANI SVINJA U TOVU

S obzirom na naša pozitivna iskustva korišcenja probiotika u ishrani krmaca i prasadi (Živkovic i sar., 2006), kao i nosilja za proizvodnju konzumnih jaja (Stanojlovic i sar., 2005), cilj nastavka ispitivanja ove tematike, odnosno ovoga rada je bio da se ispitaju efekti uvodenja probiotika Lacture, zasnovanog na kulturama kvasca Saccharmoyces cerevisiae i bakterijama mlecne kiseline, enzimima i manan oligosaharidima kao i Microbonda, zasnovanog na D-glukanima u ishrani svinja u porastu i tovu.

Ispitivanja su izvedena na Eksperimentalnoj farmi svinja Instituta za stocarstvo, Beograd- Zemun. Ogledom su obuhvacene ukupno 24 životinje rasporedene u dve grupe. Po ustaljenoj tehnologiji na farmi, i na osnovu standardnih kriterijuma porekla, pola i pocetne mase, u istom objektu životinje su rasporedene u dve grupe od po 12 svinja, odnosno na dva ishrambena tretmana. (Tab. 1) Ishrana životinja je bila po volji, brašnastim smešama sa cca 16% sirovih proteina u pocetnom i 14% sirovih proteina u završnom delu tova. (Tab. 2)

Prva, kontrolna grupa nosilja, dobijala je obrok standardnog sastava, koji se koristi na farmi svinja. Druga, ogledna grupa životinja, hranjena je obrokom istog sastava kome su ukomponovani ispitivani probiotik Lacture i Microbond u koncentracijama 1,0 kg/tona hrane Lacture i 1,0 kg/tona hrane Microbonda. Svinje su tokom citavog perioda ogleda hranjene po volji, uz napajanje vodom iz automatskih pojilica.

Kao kriterijumi za procenu dobijenih rezultata su poslužili sledeci pokazatelji: prosecan dnevni prirast, prosecna konzumacija hrane po hranidbenom danu i konverzija hrane.

Tab. 2. Hemijski sastav i nutritivna vrednost smeša u ogledu

DOBIJENI REZULTATI U OGLEDU
U ogledu je ispitivana mogucnost uvodenja probiotika Lacture i Microbonda u ishrani svinja u porastu i tovu.
Dobijeni razultati (tab. 3, 4 i 5) su pokazali da je ostvarena sledeca proizvodnja.

Tokom 64 hranidbena dana u pocetnom periodu tova, ispitivani aditivi nisu iskazali pozitivan efekat na brzinu porasta svinje koje su ostvarile za 14 g, ili 2,11% niži prirast nego prva, kontrolna, grupa svinja. Kod druge, ogledne grupe, ostvarena je manja za 0,03 kg ili 1,67% konzumacija i nije bilo bitnih razlika u konverziji hrane izmedu uporedivanih grupa životinja. (Tab. 3)

U završnom periodu tova, ukljucivanje Lacture i Microbonda je dovelo do poboljšanja brzine porasta svinja za 59 g ili 7,53%. Konzumacija hrane je kod ogledne grupe bila za 0,05 kg ili 1,66% veca, a konverzija hrane bila je bolja za 0,19 kg ili 4,92% u poredenju sa kontrolnom grupom životinja (ta. 9).

Tokom celog perioda tova, ispitivani Lacture i Microbond u smešama su iskazali pozitivne efekte na prirast, jer su svinje na ovim aditivima u smeši ostvarile za 16 g ili 1,70% bolji prirast u odnosu na kontrolnu grupu životinja. Nije bilo bitne razlike u konzumaciji hrane, ali su svinje na ispitivanim aditivima trošile 0,05 kg ili 1,57% manje hrane za 1 kg prirasta, u poredenju sa ishranom smešom kod kontrolne grupe životinja. (Tab. 5)

ZAKLJUCCI

Ispitivani su efekti korišcenja aditiva Lacture i Microbonda u ishrani svinja u tovu. Dobijeni rezultati su pokazali da je uvodenje Lacture i Microbonda u koncentracijama od po 0,1% u obrocima imalo efekte izražene:

– Nižim prirastom za 2,1% a bez uticaja na konverziju hrane u pocetnom periodu tova;
– Poboljšanjem brzine porasta za 7,5% i konverzije hrane za 4,9% u završnom periodu tova;
– Pozitivnim efektima na prirast koji je bio viši za 1,7%, a na konverziju hrane koja je bila bolja za 1,6%, tokom citavog perioda tova.

U celini, dobijeni rezultati su pokazali da se preporucuje korišcenje ispitivanih aditiva Lacture i Microbonda u ishrani svinja u tovu.

Dr Branislav Živkovic, Institut za stocarstvo, Beograd – Zemun
Dr Russ Stanoylovic, Cenzone Tech Europe Ltd, USA

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu