Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
EUROFARMER Br. 13-14

<<< Pogledajte ostale clanke lista EUROFARMER


DETEKTUJTE I PRATITE STANJE MASTITISA

Ovoga puta cemo predložiti brojne mere koje se koriste za prevenciju ili smanjenje mastitisa. Sve ove metode i mere su se dokazale kao korisne, ali nisu sve prakticne na svakoj farmi. Poboljšana detekcija i pracenje stanja mastitisa na vašoj farmi ce pomoci pri pronalaženju inficiranih krava, ali ce se u isto vreme otkriti pod kojim okolnostima dolazi do infekcije i koji patogeni su više odgovorni za nastale probleme. Sa više ovakvih informacija imacete bolje izglede da odaberete odgovarajuce preventivne mere.
Savršeno orude za detekciju mastitisa koje bi istovremeno bilo jeftino, brzo i pouzdano, još uvek ne postoji. Moramo se osloniti na mnoga oruda i iskoristiti najbolje od svakog.

Fizicki pregled vimena
Vizuelna provera i rucno opipavanje vimena je važan deo detekcije mastitisa koji ne zahteva dodatno vreme, vec samo dodatnu pažnju da bi se otkrile otekle, crvene, vrele ili tvrde cetvrti vimena. Ispipavanje praznih cetvrti vimena omogucava detekciju promena koju izaziva Staphylococcus aureus. Postojanje ožiljaka od rana je indikacija permanentnog oštecenja mlecne žlezde. Trebalo bi takode da pregledate samu sisu odmah nakon muže.

Pregled pre muže
Na pocetku klinickog mastitisa u mleku se mogu naci ugrušci. Kada se to desi, broj celija u ovoj cetvrti vimena prelazi 4 miliona/ml. Pregled mleka pre muže je odlican nacin da se otkrije klinicki mastitis pre nego što se na vimenu jave simptomi. Prednost ove metode je što se može raditi na svakoj cetvrti vimena tokom svake muže. Ova metoda takode omogucava da se mastitis otkrije u ranoj fazi razvoja, a ujedno je i jedina metoda da se otkriju blaži oblici mastitisa kada vime ne pokazuje simptome.
Rano otkrivanje mastitisa omugucava nam da lecimo životinje ranije. To smanjuje oštecenja vimena i ublažava pad proizvodnje mleka, a takode poboljšava brzinu i uspešnost lecenja. Ugrušci se lakše uocavaju ako se muze u posudu sa crnim dnom.
Pregled mleka pre muže može da izgleda kao veliki i zahtevan posao. Medutim, to je odlican nacin za stimulaciju krave da ispusti mleko brže, tako da muža ne mora biti duža. U velikim stadima, leve cetvrti vimena se proveravaju ujutru, dok se sa desnim to radi uvece.
Pošto detekcija klinickog mastitisa zahteva vreme, mlekari imaju obicaj da ne praktikuju ovu metodu. Ukoliko ne želite da radite proveru svake cetvrti vimena svake krave i svake muže, razmotrite sledece:
– Proverite mleko svake krave dok se koristi za prodaju;
– Proverite filter za mleko posle svake muže i, ukoliko uocite ugruške, proverite sve cetvrti vimena svake krave na sledecoj muži.
Period zasušenja je pravi trenutak da rucno ispitamo prazno vime da bi detektovali nedostatkeProvera svake sise tokom svake muže je najbolji nacin da se detektuje klinicki mastitis u ranoj fazi.

Vodenje zapisa o klinickim mastitisima
Vodenje evidencije pojava klinickog mastitisa je jedini nacin da se predvidi i izracuna pojava mastitisa. Ovo je, takode, nacin da se nadgleda ekološki mastitis koji obicno traje previše kratko da bi bio detektovan mesecnim zapisima o broju somatskih celija. Može da se desi da podaci iz arhive klinickog mastitisa budu drugaciji od podataka iz arhive terapije i lecenja; takode, trebalo bi zabeležiti i slucajeve klinickog mastitisa koji nisu leceni.br /> Cak i kada novi slucaj ne predstavlja infekciju, on se mora zabeležiti. Slucaj se generalno smatra novim, ukoliko je prošlo više od osam dana od zadnjih simptoma klinickog mastitisa.

Slede informacije koje bi mogli zabeležiti za svaki novi slucaj klinickog mastitisa:
– Životinja i cetvrt vimena koja je zahvacena, a možda i deo staje u kojoj se nalazi životinja; – Ozbiljnost slucaja;
– Datum izbijanja klinickog mastitisa;
– Broj laktacije i broj dana u tekucoj laktaciji;
– Rezultati razlicitih testova, broj somatskih celija (SCC), Kalifornija mastitis test i, posebno, test kulture mleka.

Ukoliko je krava lecena, potrebne su i dodatne informacije:
– Prethodne metode lecenja, korišceni lek, doza, nacin davanja i vremenski period terapije;
– Period karence i datumi kada se ocekivalo da mleko i meso budu dobri za komercijalnu upotrebu;
– Rezultati terapije, dani bez mleka, dani potrebni za izlecenje i, eventualno, produkcija i broj somatskih celija pre i posle mastitisa;
– Rezultati antibiotskog pregleda, ukoliko je raden ovaj test.

Razlicite vrste nalaza ukoliko su dostupni:
– Podaci za svaki pojedinacni slucaj, gde je svaki od ovih slucaja zabeležen na zasebnom kartonu;
– Dnevni zapisnik terapija protiv mastitisa; slucajevi bi trebalo da budu zabeleženi i po redu u kojem su se dešavali;
– Životni karton svake pojedinacne krave sa svim zdravstvenim podacima.
Vodenje evidencije o mastitisu ce pomoci i vama i vašem veterinaru da saznate dokle ste došli sa prevencijom mastitisa, ili da saznate kakvo je trenutno stanje vaših životinja. Ne možete spreciti mastitis ukoliko ne možete da ga izmerite. Dobra evidencija takode pokazuje koliko ste uspešni u sprecavanju pojave rezidua antibiotika kod životinja.

Analizirajte podatke
Koji god sistem za evidentiranje da je korišcen, podaci bi trebalo da se sortiraju i analiziraju, kao što smo pokazali. Morate potpuno razumeti podatke da bi mogli da napravite što bolji program prevencije mastitisa. Analiziranje ovih podataka pomaže pri identifikaciji faktora rizika za vašu proizvodnju; ovo je od velikog znacaja ne samo za pripremu efektivnog lecenja, vec i za pripremu odgovarajuce preventive, tako da do mastitisa uopšte i ne dode.
Kada se mastitis pojavi u ranom periodu laktacije kod krava koje nisu bile zaražene mastitisom u prethodnoj laktaciji, znaci da postoje problemi sa patogenima okoline tokom perioda zasušenosti. Sa druge strane, ukoliko se slucajevi mastitisa dešavaju tokom laktacije, a krave imaju mali broj celija, dolazimo do zakljucka da postoje problemi sa patogenima životne sredine tokom laktacije. Kada se vecina slucajeva mastitisa desi kod krava koje su vec imale visok broj celija, namece se zakljucak da problem leži u zaraznim patogenima.

REZERVOARI ZA GRUPNO BROJANJE SOMATSKIH CELIJA (BTSCC provera)
Veliki kupci mleka daju rezervoare za brojanje somatskih celija svakom proizvodacu mleka barem jednom mesecno; ovo je odlican pokazatelj kvaliteta mleka. Ova metoda daje približno stanje subklinickog mastitisa u stadu, ali je manje precizna od provere broja somatskih celija svake krave pojedinacno.
Procenjuje se da 10% krava unutar stada ima 100.000 celija/ml. Smatra se da broj od 400.000 celija/ml ima 40% krava kod kojih je zaražena barem jedna cetvrt vimena. Medutim, ova procena cesto nije tacna, kao na primer za dva stada. prikazana na priloženom grafikonu. I stado A i stado B imaju isti SCC od 330.000, ali stado A ima 25% zaraženih krava, dok stado B ima 75% zaraženih krava. Iako rezultat BTSCC od 330.000 pokazuje da je kvalitet mleka slican, zdravstveno stanje ova dva stada se prilicno razlikuje. BTSCC je koristan u pronalaženju novonastalih problema, ali je od male koristi pri identifikaciji prirode problema u stadu.
Što je stado manje, vece su varijacije iz meseca u mesec zato što jedna nova infekcija može imati veliki uticaj na rezultat BTSCC celog stada. Za isti broj celija, stada sa problemom zaraznog mastitisa (stado B u našem slucaju), imaju veci broj zaraženih krava nego stada sa problemom mastitisa okoline (u našem slucaju stado A). BTSCC se može koristiti kao upozorenje.
Iznenadno ili postepeno povecanje može ukazati na povecanje broja inficiranih krava. Korišcenje grafikona pomaže pri detekciji ovih povecanja. U nekim zemljama, prebrojavanje celija se vrši pri svakom uzimanju mleka tako da se problemi mogu uociti ranije. Rezultat BTSCC ne oznacava uvek precizno koliko je slucajeva mastitisa okoline u stadu, iz razloga što mleko od krava za koje se vec zna da imaju klinicki mastitis nije ukljuceno u rezervoar za grupno skupljanje mleka.

ODREÐIVANJE BROJA CELIJA ZA SVAKU POJEDINACNU KRAVU
Automatski elektronski brojaci celija i kompjuterizovane metode beleženja podataka su omogucile periodicne SCC izveštaje za sve muzne krave od strane organizacije za beleženje podataka o mleku ili odgovarajucim organizacijama (recimo organizacija za poboljšanje mlecnih stada – DHI). To je omogucilo da cena testa za pojedinacnu kravu bude niska i time dostupna. Brojaci celija za upotrebu na farmama ce možda uskoro biti dostupni.
Brojanje celija svake krave je najbolje orude za pracenje subklinickog mastitisa. Ovaj metod pomaže pri identifikaciji krava sa subklinickim mastitisom. Takode, pomaže pri proceni infekcije celog stada, kao i za pracenje stanja infekcije iz meseca u mesec.
Analiziranje rezultata broja celija pojedinacnih životinja daje veliki broj podataka o stanju mastitisa u stadu.


Svaki klinicki slucaj bi trebalo zabeležiti, a ne samo lecene slucajeve


Iako oba stada imaju isti broj somatskih celija u grupnom rezervoaru, sitaucija sa mastitisom je bitno drugacija.

KALIFORNIJA MASTITIS TEST (CMT)
Gledano sa strane životinja, ovaj test predstavlja najbolje rešenje za testiranje broja celija. Jednostavan, jeftin i brz, on procenjuje kolicinu somatskih celija u mleku. Kada se CMT rastvor doda mleku, on reaguje sa jedrima leukocita tako što formira gel. Što je veca infekcija mastitisom, više ima nukleusa leukocita i formira se više želatinaste mase. Ovaj test je manje precizan od individualnog brojanja celija, ali se rezultati dobijaju veoma brzo i lako iz svake cetvrti vimena.
Postoji mnogo situacija gde je CMT od velike koristi:
– Za testiranje tek kupljene krave da bi se detektovao subklinicki mastitis.
– Da bi se potvrdio status krave ukoliko dode do povecanja individualnog SCC.
– Da bi utvrdili koja je cetvrt vimena zaražena. Posle ovoga možete da odbacite mleko iz zaražene cetvrti vimena.
– Testirajte celo stado jednom mesecno, ukoliko individualni SCC nije dostupan, ili ga koristite izmedu dva DHI testa da bi bolje pratili subklinicki mastitis.
– CMT može da se koristi kao rutinska praksa od 2 do 4 dana posle teljenja. CMT pozitivne cetvrti vimena se mogu dodatno testirati, ili u nekim slucajevima da se primeni terapija antibioticima. Rezultati se teže analiziraju na gustom kolostrumu odmah nakon teljenja.
– Poredenje CMT rezultata tokom perioda zasušenosti i nakon teljenja može biti korisno da bi se utvrdilo da li je terapija za krave bez mleka efektivna i da li se dešavaju nove infekcije tokom perioda zasušenosti.
– Kada morate da lecite neku cetvrt vimena antibioticima tokom laktacije, testiranje ostalih cetvrti vimena vam dozvoljava da lecite subklinicke cetvrti u isto vreme.


Izmuzite nekoliko mlazeva iz vimena.


Sakupite po nekoliko mlazeva iz svake sise u odgovarajuci kontejner. Izbegavajte mešanje mleka iz razlicitih sisa.


Nagnite kontejnere sa mlekom na stranu tako da vam ostane samo potrebna kolicina mleka.


Dodajte istu kolicinu CMT rastvora u svaki od kontejnera, bez pravljenja mehurica.


Rotirajte sve kontejnere horizontalno da biste promešali rastvor. Najbolje vreme za dobijanje rezultata je 10 sekundi nakon dodavanja rastvora, jer kasnije reakcija može da nestane.


Isperite kontejnere pre sledeceg testa.


Viši skor BTSCC obicno znaci da je više krava inficirano.


TEST ELEKTRICNE PROVODLJIVOSTI
Test elektricne provodljivosti je još jedan indirektni nacin da se detektuje mastitis. Provodljivost elektriciteta se povecava kada se poveca nivo soli u mleku, cak i pre pojave klinickih simptoma. Odnos izmedu provodljivosti i nivoa somatskih celija nije direktan. Na provodljivost takode utice i faza laktacije, nivo masti, muzni interval i rasa, tako da se može desiti da dve krave daju mleko sa slicnom elektricnom provodljivošcu, iako imaju veoma razlicit broj celija. Poredenje sa prethodnim danima, ili sa ostalim cetvrtima vimena je više nego upotrebljivo kada se koristi sa odredenim pragom tolerancije nivoa provodljivosti.

Test koji se obavlja pored životinje (Cowside test)
Danas postoje prenosni rucni instrumenti posebno dizajnirani da izmere provodljivost, a koji igraju slicnu ulogu kao i CMT testovi. Nažalost, ne postoji apsolutna granica koja pokazuje da je životinja zaražena. Veci nivo provodljivosti elektriciteta u jednoj cetvrti vimena u poredenju sa nivoom provodljivosti ostale tri cetvrti vimena iste krave nam ukazuje da infekcija možda postoji. Preciznost ove metode nije veca od CMT testa. Opremu za testiranje provodljivosti oprati posle svakog testiranja.

“In-Line” test (testovi u liniji – crevu za mleko)
Senzori za merenje elektricne provodljivosti se mogu instalirati u uredaj za merenje kolicine mleka, da bi se dobila prosecna vrednost elektricne provodljivosti za sve cetvrti vimena. Ukoliko se ovi senzori instaliraju u sisnoj caši ili u kratkim cevima za odvod mleka, oni mogu meriti provodljivost svake pojedinacne cetvrti vimena. Kada su senzori povezani sa kompjuterom, svako odstupanje od prethodnog nivoa provodljivosti ce biti automatski detektovano, tako da se odmah može uociti slucaj mastitisa. Ovo je veoma korisno kada se kao metod detekcije mastitisa ne koristi provera pre muže. Promena u nivou provodljivosti cesto detektuje novu infekciju ranije nego pregled pre muže.

KULTURE MLEKA KRAVE I CETVRTI VIMENA
Uzimanje uzoraka svake cetvrti vimena zasebno ili sve cetiri cetvrti vimena zajedno u jedan uzorak je cesto prihvatljivo. Ovi uzorci se šalju u laboratoriju gde se mleko izlaže toploti u specijalnim sudovima, cime se dozvoljava bakteriji da razvije kolonije tako da se patogen može identifikovati.
Kultura mleka kod klinickog slucaja se može koristiti da bi se promenila ili prilagodila terapija za zaraženu kravu. Još korisniji podaci mogu biti oni koji pokazuju stanje citavog stada na osnovu pojedinacnih slucajeva. Strategija za borbu protiv mastitisa na individualnom nivou ili nivou celog stada se može prilagodavati rezultatima dobijenim iz laboratorije. Nažalost, ovo testiranje košta više i rezultati iz laboratorije dolaze tek nedelju dana posle testiranja.


Test provodljivosti elektriciteta se cesto koristi zajedno sa robotickom mužom


Indikacije mogu biti korisne da bi procenili problem, ali takode mogu voditi ka greškama, tako da je test kulture neophodan pre donošenja konacne odluke.

Uzimanje uzoraka za kulturu mleka krave ili pojedinacne cetvrti vimena je preporucljiv u sledecim situacijama:

Kada kupujete novu kravu
Da biste izbegli uvodenje novih zaraznih mikroorganizama u vaše stado, kupljene krave i junice moraju detaljno da se pregledaju. Testiranje kulture mleka, ukljucujuci specijalno testiranje kulture mikoplazme, vam mogu reci da li je krava zaražena, iako je njen CMT negativan i ima mali broj somatskih celija.

Pre nego pocnete sa lecenjem klinickog mastitisa
U slucaju klinickog mastitisa, jedini nacin da se tacno odredi koji mikroorganizam je odgovoran za nastali problem je da se uzme uzorak cetvrti vimena i da se uradi testiranje kulture. Ovaj uzorak se mora uzeti što ranije i uvek pre nego što pocnete da lecite životinju antibioticima. U vecini slucajeva, rezultati ovog testa ce stici previše kasno da bi uticali na to kako ce krava biti lecena. Sa druge strane, ako znamo koji mikroorganizmi stvaraju probleme, lakše cemo odrediti protokole za terapiju i razviti strategiju za preventivu novih infekcija. Ovo je posebno korisno za pracenje stanja mastitisa okoline.
Ukoliko usluge veterinara nisu dostupne, uzorak se može zamrznuti i testirati kasnije. Neki proizvodaci uvek uzimaju uzorak, ali ga daju na analizu samo ukoliko terapija ne uspe, ili ako se pogorša situacija sa mastitisom.
Testiranje kulture odmah nakon lecenja nije efikasno, vec uradite ovaj test svake dve nedelje da bi dobili ocenu efikasnosti terapije.

Tamo gde postoji mogucnost subklinickog mastitisa
Testiranje kultura subklinickih krava je posebno bitno za pracenje zaraznog mastitisa. Test kulture mleka kod krava kod kojih je pojedinacan broj celija prešao preko 200.000 je preporucljiv. Neki proizvodaci cekaju drugi ili treci uzorak visokog broja celija, pre nego što testiraju kulturu mleka te iste krave. CMT testiranje se takode može izvršiti da bi se odredilo iz kojih cetvrti vimena bi trebalo uzeti mleko za testiranje kulture, kako bi osetljivost i preciznost testa bila dovedena na viši nivo. Testiranje krava sa visokim brojem somatskih celija se radi da bi se potvrdila infekcija, a u isto vreme se povecava efikasnost i uspostavlja pravilan redosled muže. Analiza kulture mleka krave sa visokim brojem somatskih celija pre perioda zasušenja se može upotrebiti da bi se donele bolje odluke u vezi sa terapijom krave koja ne daje mleko.

Rutinski posle pocetka laktacije
Ponekad se preporucuje da se uradi test zbirnog uzorka sve cetiri cetvrtine vimena posle pocetka laktacije. Ovo je najbolji nacin da bi se identifikovale sve zaražene krave, cak i one koje imaju nizak broj somatskih celija, kako bi se uspostavio redosled muže.
Ova metoda je, takode korisna da bi se pratila efikasnost terapije krava u periodu zasušenosti, kao i da se prati situacija mastitisa okoline tokom perioda kada krava ne daje mleko i vremena oko teljenja. Jeftinija varijanta bi bila da se krave na pocetku laktacije ispitaju koristeci CMT test dva do cetiri dana posle teljenja, a da se kasnije ispita kultura mleka iz pozitivnih sisa.


Da bi se rešio odredeni problem Sa zaraznim patogenima:
U nekim situacijama je preporucljivo da se ispitaju sve krave ili sve sise svih krava. Ovo može biti neophodno da bi se našle sve krave zaražene sa mikoplazmom ili Streptococcus agalactiae i time se rešile ove vrste infekcije. Takode, može biti korisno da se nadu sve krave inficirane sa Staphylococcus aureus da bi se obustavila muža. U nekim drugim slucajevima, samo od krava sa visokim brojem somatskih celija i/ili CMT pozitivnim sisama, može da se uzme uzorak mleka radi testiranja kulture. Kultura mleka i odvajanje zaraženih krava je važan deo programa za kontrolu zaraznog mastitisa.
Sa patogenima iz okoline: Ako je mastitis cest tokom perioda zasušenosti i\ili rane laktacije, preporucljivo je uzeti uzorak od svih krava tokom zasušenog perioda i posle teljenja, da bi pratili situaciju sa infekcijama tokom zasušenog perioda. Jeftinija alternativa je da se izvrši CMT test i onda da se uradi test kulture za CMT pozitivne sise. Minimum je da se proveri kultura mleka iz sise svakog klinickog slucaja, kao što je objašnjeno ranije.


PRACENJE ZDRAVLJA VIMENA
Beleženjem svih prethodnih rezultata na kompjuterizovanom ili rucno crtanom grafiku, kao što je predloženo, može se na prvi pogled videti kako se razvija zdravstveno stanje vimena. Na ovim graficima se takode mogu zabeležiti ciljevi za stado.
Možemo da pratimo razlicite informacije, kao što su:
– Koliko cesto dolazi do klinickog mastitisa;
– SSC celog rezervoara mleka ili srednje linearni skor celog stada;
– Procenat krava sa brojem celija vecim od 200.000;
– Nove slucajeve subklinickog mastitisa.
Da bi bolje analizirali situaciju, može biti korisno da se slucajevi sortiraju po starosti, fazi laktacije, broju grupe, ozbiljnosti zaraze, korišcene terapije, itd. Ukoliko su najveci problem u stadu krave sa visokim brojem celija na pocetku laktacije, karton za pracenje situacije se može napraviti za ovu grupu krava. Tako ce biti lakše da znamo kada novouvedene promene u praksi pocnu da imaju efekat i da li ce se unapredenje nastaviti. Kompjuterizovani karton povezan sa bazom podataka dozvoljava poredenje zdravstvenog stanja stada sa ostalim farmama.
Otkrivanje i pracenje ce biti korisno samo pod uslovom da se dobijene informacije koriste da bi se preduzeli naredni koraci.

Od razlicitih oruda za detekciju treba odrediti:
a) Koji test lako odreduje koja sisa je zaražena;
b) Koji je test najbolji u identifikaciji Staphylococcus aureus kod krava da bi se one muzle poslednje;
c) Koji test najbolje pomaže u pracenju stanja subklinickog mastitisa iz meseca u mesec;
d) Koji test je najkorisniji za rano otkrivanje novih klinickih slucajeva.

Krava ima umereni klinicki mastitis ovog jutra i mi želimo da je lecimo odmah. Šta bi trebalo uraditi:
a) Uzimanje uzorka mleka zahvacene sise radi proucavanja kulture i kasnije zamrzavanje uzorka, pre nego što pocnemo da lecimo tu sisu;
b) Testiranja ostalih sisa CMT testom, pre nego što pocnemo sa lecenjem zahvacene sise.
Stado A ima 10% preovladujuce infekcije i 50% slucajeva klinickog mastitisa. Stado B – 50% preovladujuce infekcije i 10% slucajeva klinickog mastitisa.
Odrediti za svako stado verovatni problem?
Odrediti za koje mleko treba uraditi test kulture koji bi pouzdanije ušao u prirodu problema?

Stroge asepticne procedure se moraju koristiti kada se skupljaju uzorci mleka da bi sprecili kontaminaciju mnogim mikroorganizmima koji se nalaze na vimenu krave, sisama, na rukama onoga koji uzima uzorak ili u staji. Veoma je bitno da imate osobu koja je obucena i odgovorna za uzimanje uzoraka. Uzorak se može uzeti pre muže, ili najmanje cetiri sata posle muže.

Potrebni materijali: posuda za dezinfekciju sise, papirni ubrusi, dosta pamucnih loptica, 70% alkohol, epruvete sa plasticnim vrhom, odgovarajuci stalak za epruvete, hladnjak sa ledom i trajni marker za pisanje.


Testiranje uzoraka mleka iz grupnog rezervoara
Ovaj test nam pokazuje koji se mikroorganizmi nalaze u mleku. Uzorci se lako skupljaju, ali je interpretacija znatno teža. Izolovanje zaraznih patogena mastitisa iz grupnog rezervoara znaci da je barem jedna krava zaražena sa tim patogenom. Viši brojevi ne znace da je više krava zaraženo. Znacajno povecanje u broju streptokoka i koliformnih bakterija može da bude shvaceno kao propusti u higijeni ili tokom ili izmedu muže, ali mogu da postoje i problemi sa higijenom i cišcenjem opreme za mužu. Medutim, postoji verovatnoca, posebno sa Straphylococcus aureus ili mikoplazmom, da neke krave budu inficirane, ali da se ne nadu patogeni iz uzoraka grupnog rezervoara. Ovo nam govori da ukoliko dobijemo negativan rezultat testa, to ne znaci da nemamo krava sa infekcijom.
Da bi našli šemu infekcije u stadu, kako u vašem tako i u stadu koje želite da kupite, nekoliko testova kulture grupnog rezervoara bi trebalo uraditi sa razmakom od 2 do 7 dana.
U zdravim stadima, posebno posle iskorenjivanja Streptococcus agalactiae ili mikoplazme, treba vršiti dnevno i mesecno testiranje kulture grupnog rezervoara za mleko, kao i testiranje kulture mikoplazme da bi bili sigurni da smo stvarno iskorenili problem u stadu. U vecim stadima, ili ako je patogen detektovan, može biti korisno da se testira uzorak mleka od razlicitih grupa životinja, kao što su krave u prvoj laktaciji ili krave koje su prethodno lecene.
Uzburkajte mleko 5 minuta pre nego što uzmete uzorak iz grupnog rezervoara i uzmite ga sa vrha, nikada iz dovoda, jer on može biti kontaminiran razlicitim mikroorganizmima. Šansa da se uhvati mikroorganizam je veca ako pomešate mleko od nekoliko dana, a zatim uzmete malu kolicinu u posudu i zamrznete. Tokom naredna dva ili cetiri prikupljanja mleka, dodajte malu kolicinu istoj posudi, a zatim je zamrznutu pošaljite na testiranje kulture.
Pracenje broja koliformnih bakterija je dobar nacin za kontrolisanje higijene tokom muže.

Senzitivnost i specificnost
Za sve ove testove, rezultat je pozitivan kada krava ili sisa izgledaju zaraženo, a negativan je kada nema simptoma infekcije. Nažalost, ovi testovi nisu 100% precizni. Mogu da se dogode dve vrste grešaka. Kada je test pozitivan, ali kada zapravo nema infekcije, rezultat je pogrešno pozitivan. Pegrešno negativan nazivamo test koji daje negativne rezultate, dok infekcija zapravo postoji.
Senzitivnost je mogucnost testa da pravilno detektuje sve pozitivne ili zaražene krave. Senzitivnost od 70% znaci da je 70% zaraženih krava detektovano kao pozitivne na test. Test sa visokom senzitivnošcu je kao dobar detektiv koji uoci svakog kriminalca. Test sa niskom senzitivnošcu ne otkrije svaku zaraženu kravu, tako da imamo mnogo pogrešnih negativnih rezultata.
Specificnost je mogucnost da se tacno detektuju sve negativne ili zdrave krave. Specificnost od 80% znaci da je 80% krava bez infekcije testirano kao negativno. Test sa visokom specificnošcu je kao dobar sudija koji ne želi da osudi nevinog coveka. Test sa niskom specificnošcu daje mnoge pogrešne pozitivne rezultate.

Test osetljivosti na antibiotike
Test kulture mleka može biti pracen testom osetljivosti na antibiotike. Ovaj test pomaže veterinaru pri odredivanju antibiotika koji ce biti efikasni protiv mikroorganizama prisutnih u stadu. Test minimalne naseljene koncentracije (MIC) je precizniji, ali i skuplji nego Kirby-Bauer test.
Medutim, trebalo bi znati da efikasnost antibiotika u laboratoriji nije garancija da ce isti antibiotik biti efikasan u mlecnoj žlezdi, tako da je ovaj test bolji u pokazivanju koje lekove ne treba koristiti; ovaj test nam ne ukazuje tacno koji lek treba koristiti u datoj situaciji.

Zašto se dešava da rezultati kulture mleka budu pogrešni?
Iako se testiranje kulture mleka smatra zlatnom metodom za detekciju mastitisa, greške mogu da se dese.
Pogrešni pozitivni testovi se dešavaju kada se mleko sa nezaražene sise kontaminira sa mikroorganizmima tokom uzimanja uzoraka ili vršenja samog testa. Ova vrsta kontaminacije se dešava iz sledecih razloga:
– prljavih krajeva vimena;
– kada se mleko dodirne prstima, pre nego što ude u posudu (epruvetu);
– kada prljavština ude u epruvetu, ili kada se poklopac dodirne prstima.
Neke bakterije kao sto su Bacillus, Staphylococcus sp. i Corynebaclerium bovis se smatraju kontaminentima, ali bakterije ovih vrsta se ne smatraju patogenima vimena. Vrlo se retko dešava da se nadu tri razlicita patogena u istoj sisi. Ali, ako se to ipak desi, onda se taj uzorak proglašava kontaminiranim i potrebno je da se uzme novi uzorak. Ukoliko se ovo cesto dešava trebalo bi da proverite svoje metode uzimanja uzoraka. Pogrešni negativni testovi se dešavaju kada se ne nadu patogeni u uzorku mleka od krave koja je inficirana. Ovo se dešava kad:
– se loše rukuje sa uzorkom, tako da se na neki nacin unište patogeni;
– leukociti i antibiotici u mleku unište patogene;
– neki mikroorganizmi, kao što su mikoplazma, zahtevaju posebne uslove kultivisanja;
– sa E.coli klinickim mastitisom može se desiti da mikoplazma vec nestane u vreme uzimanja uzorka. Ovo se cešce dešava u slucajevima umerenog mastitisa. Rana detekcija i uzimanje uzoraka povecava šanse za pronalaženje patogena;
– Neki patogeni kao što su mikoplazma, koliformne i posebno Staphylococcus aureus mogu biti u suviše malom broju da bi ih detektovali. Ovo se cešce dešava u zbirnim uzorcima mleka gde je bakterija iz jedne sise razredena. Uzimanje dva ili tri uzorka u intervalu od jedne nedelje do jednog meseca ili mešanje mleka uzetog svaka dva dana povecava šanse za detektovanje Staphylococcus aureus bakterije. Kao alternativa uzimanja cetiri uzorka, veterinar može da preporuci specijalne tehnike razvijanja kulture mleka, kao sto su testiranje vece kolicine mleka (0,05–0,1 ml), zaledivanje–otopljavanje, obogacivanje pre inkubacije. Sve ove tehnike su kontroverzne, jer povecavaju rizik od dobijanja pogrešnih pozitivnih rezultata. Ukoliko su rezultati kulture mleka negativni, ali je visok broj celija, i/ili ako CMT test pokazuje visoke vrednost, onda bi trebalo ponoviti test kulture 2–4 nedelje kasnije.

Testovi pojedinacne sise u odnosu na zbirne testove Svaka sisa je pojedinacna žlezda i ne dešava se da se celo vime zarazi, vec pojedinacna sisa. Kada radimo kulturu mleka zbirnog uzorka, bakterije iz sve cetiri sise su pomešane tako da se razliciti patogeni mogu naci u jednom uzorku. Teško je reci da li je uzorak kontaminiran ili su razlicite sise inficirane razlicitim patogenima. Takode, zbirni uzorak je više rastvoren, tako da ce Staphylococcus aureus ili koliformne bakterije koje se nalaze u mleku iz jedne sise biti rastvorene i neprimecene u zbirnom uzorku. Zbirni uzorak je jeftiniji, ali rezultati mogu biti pogrešni.
Tokom klinickog slucaja, trebalo bi uzeti uzorak mleka sa inficirane sise. U slucaju subklinickog mastitisa, zbirni uzorak ili uzorak sa sve cetiri sise se može uzeti, ili se pak može uraditi CMT test da bi se našla inficirana sisa. Zbirni uzorci su dobri pri pronalaženju jednog patogena, na primer Streptococcus agalactiae.


“Kada nismo testirali krave, imali smo manje mastitisa!”

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu