Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
ZOO HOBBY MOJ PAS - IZBOR TEKSTOVA

<<< Pogledajte ostale èlanke lista ZOO HOBBY MOJ PAS

NOVI PRAVILNIK O STRUÈNOM RADU KSS
Rade Dakiæ

Nedavno sam se veoma prijatno iznenadio kada sam u mom poštanskom sanduèetu zatekao novi Pravilnik o struènom radu (POSTR) KSS-a, uredno poslat na moju adresu iz kancelarije KSS-a. Veoma profesionalno i korektno, nema šta .
Meðutim, moje pozitivno oseæanje nije dugo trajalo, i promenilo se u svoju suprotnost kada sam poèeo da èitam prve redove novog POSTR.

Moram reæi da smo dugo èekali na novi POSTR naše kinološke organizacije i da smo sa tim èekanjem probili sve moguæe rokove, bez obzira što nam se u poslednjih nekoliko godina više puta menjao naziv države.
Novi POSTR bi trebao da udahne modernije poglede na kinologiju i da se prilagodi novim i savremenijim problemima i da odgovore na njih. Novi POSTR, po mom mišljenju, nažalost nije udahnuo taj preko potreban dah novog vremena našoj kinologiji i više manje je poprilièno nastavio sa starom tradicijom (kojom se nažalost ne možemo baš podièiti), a u mnogim odredbama, stilu i razmišljanju su preuzete (prepisane) stare odredbe.
Takoðe, naèin na koji je donet taj novi kinološki ustav je poprilièno uznemiravajuæi. Ipak se radi o jednoj veoma važnoj stvari, koja zaista u velikoj meri utièe na našu kinologiju, ali 99% naših kinologa uopšte nije imalo nikakvu šansu da da neki svoj doprinos tome POSTR, u vidu sugestije, primedbe, kritike, neke nove ideje.
Umesto da je povedena jedna javna, otvorena, demokratska rasprava, gde bi veæina kinologa mogla da uèestvuje i da utièe na konaèan izgled novog POSTR, isti nam je samo serviran, bez ikakve šanse da svi legitimni uèesnici kinološkog života u Srbiji imaju pravo na to da taj kinološki život i njegova pravila kreiraju.
Navešæu samo neke primere, gde mislim da tvorac – pisac ovog POSTR nije razmišljao o dalekosežnim posledicama za našu kinologiju i gde nema ni trunke modernog naèina razmišljanja kada je reè o kinološkim pitanjima. Tako naš novi POSTR u èlanu 4 kaže da je parenje u srodstvu zabranjeno !!!
Da li je moguæe da se jedna takva odredba pojavi u kinološkom ustavu u 21. veku ??? Zaista neverovatno. Tu nije kraj neverovatnim odredbama , od kojih su mnoge za Riplijevu rubriku -verovali ili ne.
Novi POSTR propisuje da se u leglu može registrovati samo 8 štenadi ???? Pa šta da odgajivaè radi sa još jednim ili dva šteneta, kada kuja okoti više štenadi? Zašto ti -prekobrojni- štenci ne mogu biti registrovani ? Odredba kojom se ženkama dozvoljava parenje tek sa navršenih 14 meseci je veoma razumna, ali da se mužjacima parenje dozvoljava tek sa navršenih osamnaest meseci je nerazumna i preuzeta iz starog POSTR. [to se tièe izložbi pasa, èlan 12 propisuje da najlepseg psa izložbe mora da bira delagat izložbe??? Ne znam samo zašto mora da tu dužnost obavi delegat izložbe. Drugim reèima, najlepšeg psa izložbe æe uvek birati domaæi sudija, èak i na meðunarodnim izložbama, i to all round sudija (a mi u Srbiji imamo 20-tak aktivnih all round sudija, a znamo i koji su ). Gde je to u svetu propisano da BEST IN SHOW mora da bira delegat izložbe ? Nigde , samo kod nas ?
[to se tièe izložbi pasa, novi POSTR opet ne dozvoljava pobednicima iz razreda vetrana da uèestvuju u izboru za prvaka rase ( BOB )? Ne postoji ni jedna objektivan razlog za tu zabranu. Svuda u svetu pobednik iz razreda veterana MO@E da uèestvuje u izboru za prvaka rase, ali naš novi POSTR to ne dozvoljava. Pa koji bi onda motiv imao neko da uopšte prijavljuje psa u razred veterana ako ne može da uèestvuje za prvaka rase ? U èlanu 27, gde se govori o uslovima za osvajanje šampionata Srbije, nema ni jednog pomena da pas sa 3 ili 4 rezervna CAC-a, takoðe može biti šampion, niti ima ijedne reèi o naèinu kako da to ostvari.
Jedna od odredbi koja æe sasvim sigurno mnoge šokirati je i to da u sluèaju da se na nekoj izložbi prijavi veliki broj pasa u jednoj rasi i da ima potrebe da istu rasu ocenjuje nekoliko sudija (dva, tri i više), prilikom dodele naimenovanja, poèasnih naziva i kandidatura, sudije æe odluku dodeljivati komisijski???? To ne postoji nigde u svetu. [ta æe biti ako jedan sudija bude hteo da da prvaka rase mužjaku, a drugi sudija ženki? Kakav æe se tu onda kompromis donositi? Nisam siguran da æe ovo izazvati pozitivne reakcije ni kod izlagaèa, ali ni kod sudija.
Zaista je mnogo primera (da ih sada sve ne nabrajam i navodim) iz kojih se jasno može videti da se pisac novog POSTR nije baš mnogo oko njega oznojio i pomuèio, ali i da nije uneo novi duh i novu filozofiju u domaæu kinologiju.
Novi POSTR je zbog toga mnogo bliži starim naèinima shvatanja, i nije prilagoðen novom vremenu, te stoga, zaista ne mogu da izreknem mnogo reèi hvale na njegov raèun. Koliko æe sad vremena trebati da proðe, dok ne dobijemo jedan zaista moderan kinološki ustav, donet na demokratski naèin ?
Hoæe li èelnici našeg saveza imati sluha za sve to i volje i hrabrosti da sve to sprovedu u delo, videæemo u nastupajuæem periodu. Plašim se samo da ne bude sa našim novim POSTR kao sa naslovom one poznate pozorišne predstave Èekajuæi Godoa “ ili sa TV dramom Ðekna još nije umrla, a kad æe ne znamo...... da se nikad ne doèeka i da se mnoge stvari u našoj kinologiji još uvek pouzdano ne znaju.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu