Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
PÈELAR - Oktobar 2006

<<< Pogledajte ostale èlanke lista PÈELAR

Mrkailo Ðurað
ul. Maksima Gorkog br. 2/15
18000 Niš
+381 18 49-331

PROIZVODNJA MEDA U SAÆU SIMULIRANJEM ROJENJA

U glavnoj paši proizvoðaæi teænog meda ne idu na proizvodnju voska, jer bi u suprotnom prinos meda bio manji. Meðutim, proizvoðaæi meda u saæu, da bi ostvarili svoj cilj moraju da idu na oba proizvoda istovremeno. Ovo se postiže simuliranjem rojenja gde se koristi energija roja. Sliænu ideju za proizvodnju i teænog meda dao je prof. dr Slobodan Miloradoviæ u aprilskom Pæelaru za 2004.

Koristeæi dotadašnja nauæna saznanja, principe nove tehnike proizvodnje meda u saæu postavio je pæelar George S. Demuth, i objavio ih 1919. godine u Farmerskom biltenu br. 1039. Po njemu, 6–8 nedelja pre glavne paše društva treba maksimalno razvijati, a zatim pred pašu plodište smanjiti sa dva na jedno LR telo. U njega koncentriše pæele i leglo, i prekida kontinuitet zaleganja odstranjujuæi maticu za period od 10–15 dana. Ovaj prekid zaleganja J. Hogg je kasnije smatrao suštinskim i nazvao ga magiæni kuršum. Posle ovoga, dodavanjem mlade matice, društvo æe poletno raditi kao novi roj i neæe se rojiti te sezone.
Na osnovu ovih principa, simuliranjem stanja u jednoj veæ izrojenoj košnici bez gubitka pæela, danas u Americi postoje dva metoda proizvodnje meda u saæu, koji nose imena po svojim autorima (E. E. Killion i J. A. Hogg).

Kilionov metod
Kilion i sinovi su u Americi najpoznatiji proizvoð aæi meda u saæu sa tradicijom dugom oko 90 godina. Žive u državi Ilinois i pæelare sa 1 000 društava. Njihov metod je opisan u knjizi „Med u saæu“, a izvode ga za to prilagoðenom opremom. U proleæe, nekoliko nedelja pre glavne paše (kada se ustale vremenske prilike) svakih sedam dana vrše zamenu mesta plodišnih tela. Sa ovim se postiže brži razvoj i ravnomeran raspored legla u oba tela, a ovo je i mera protiv rojenja u tom periodu. Na 12 dana pre glavne paše, simuliraju rojenje. Radovi pæelara prikazani su u tabeli, koju sam napravio na osnovu podataka iz Kilionove knjige.
Koncentraciju pæela i legla u naæelu vrši u telu koje se zateklo gore i nad njim æe se (na roditeljskoj podnjaæi) proizvoditi med u saæu. Telo koje se zateklo dole sa ostatkom legla i nešto pæela, postavlja se na posebno mesto u pæelinjaku i od legla tri društva pravi novo društvo za vrcani med.

Ukoliko gradnja matiænjaka nije poæeta uz prisustvo matice, pæele ih obavezno grade po uništavanju iste.
U toku narednih 12 dana pæelar 4 puta otvara košnicu. Pri svakom pregledu ruši zapoæete matiænjake.
Dvanaestog dana skoro svo leglo je poklopljeno i tada dodaje novu maticu. Kada ona poæne da leže, oživljava aktivnost društva. Ovu aktivnost Kilion opisuje: „Kada matica poæne da le- že, pæele joj prave prostor prenoseæi med iz æelija plodišta u medište. Stvaranjem prostora za zaleganje mladoj matici, rad u medištu praktiæno EKSPLODIRA“. Kilionovi koriste opremu koja je podešena tako da omoguæava dobru ventilaciju, kako bi sekcije meda u saæu bile potpuno kompletirane. Koriste duboku (Milerovu) podnjaæu, æija je unutrašnja dubina 5,6 cm. Ona leti obezbeðuje ventilaciju, a zimi utiæe na to da ne doðe do buðanja saæa. Plodišta su dimenzija desetoramnih LR tela, ali u njima drže samo po 9 ramova i sa svake strane po jednu pregradnu dasku koju nazivaju prateæom daskom (sliæno kao što radi Branislav Karleuša, pæelar iz Beograda – napomena urednika). Nastavci sa sekcijama su iste dužine, ali je širina manja za oko 6 cm, jer sadrže 7 sekcija i dve prateæe daske. Pæele iz medišta preteruju koristeæi bežalicu, a za vreme velikih vruæina, društvima koja nisu u hladu dodaju nastavak (nešto kao naš zbeg) sa nekoliko malih zamreženih otvora.
Na kraju sezone medišta se skidaju, vraæa oduzeto plodišno telo i u tom položaju društva ostaju preko zime.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu