Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POVRTARSKI GLASNIK BR. 14

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POVRTARSKI GLASNIK

Srðan Dragojeviæ, dipl.ing.
"VIRGINIA",
Beograd 011/22 69 043, 22 60 116
HIBRIDI I TEHNOLOGIJE NIRIT SEEDS

Nirit Seeds Ltd. je izraelski proizvoðaè semena osnovan sa ciljem da istražuje, vrši ukrštanja i selekciju, proizvodi i prodaje najnaprednije hibride povræa. „Niritovi” selekcioneri, èije je bogato iskustvo rezultat višegodišnjeg profesionalnog rada, mogu se svrstati u red najboljih svetskih struènjaka na polju genetskog istraživanja i selekcije. Nirit Seeds Ltd. ostvaruje izuzetne rezultate u prodaji hibridnog semena. „Niritovi” hibridi, isprobavani i testirani u vrlo strogim uslovima, postizali su izuzetne rezultate širom sveta. Nirit Seeds Ltd. nastavlja da ulaže u naporna istraživanja i razvoj sa ciljem da svojim kupcima ponudi seme buduænosti.

Nemo-Netta F1
Nemo-Netta F1 je indeterminantni (visoki) hibrid, namenjen gajenju u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju. Karakteriše ga jak korenov sistem, snažno stablo sa bujnom vegetativnom masom i izuzetna otpornost. Na grozdu se javlja 7-12 normalnih cvetova koji imaju odlièno zametanje.
Plodovi su okrugli, crvene boje mesa i spoljašnosti, ujednaèene velièine i oblika, mase 160-220 g, odliène èvrstine, kvaliteta i ukusa. Posebna odlika ovog hibrida je pravi LSL, tj. sposobnost dugotrajnog èuvanja ploda. Nemo-Netta je prvi iz grupe savremenih, visoko prinosnih hibrida koji se gaji u Srbiji i Crnoj Gori. Uvoðenje Nemo-Nette dovelo je do znaèajnih promena u proizvodnji koje se, pre svega, ogledaju u smanjenju gustine sadnje i uvoðenju stalne ishrane putem sistema kap po kap.
Slobodno možemo reæi, da upravo zahvaljujuæi hibridu Nemo-Netta, proizvoðaèi danas gaje manji broj biljaka po kvadratu i istovremeno postižu više prinose. Zahvaljujuæi visokim prinosima, izuzetnom kvalitetu ploda i otpornosti hibrida, Nemo-Netta je trenutno najzastupljeniji od svih zahtevnih hibrida nove generacije i iz godine u godinu ima tendenciju poveæanja uèešæa na tržištu. Gaji se u preko 60 zemalja sveta, i po mnogobrojnim ispitivanjima, najprinosnija je na svetu. Zbog svoje zahtevnosti karakteristièno je da kvalitetniju proizvodnju kod nas imaju proizvoðaèi sa manjim iskustvom, što se objašnjava njihovom otvorenošæu prema savremenim tehnologijama.

Nemo-Tammi F1
Nemo-Tammi F1je indeterminantni (visoki) hibrid iz serije otpornih na nematode, namenjen gajenju u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju, snažne biljke i izuzetne otpornosti. Na grozdu se javlja 5-10 normalnih cvetova koji imaju odlièno zametanje. Plodovi su okrugli, izrazito crvene boje mesa i spoljašnosti, ujednaèeni po velièini i obliku, mase 150 - 200 g, otporni na pucanje, odliène èvrstine, trajnosti, kvaliteta i ukusa. Ovaj hibrid odlikuje izrazito crvena boja ploda, èak i u uslovima neadekvatne ishrane i navodnjavanja. Stoga je izbor bio vrlo jednostavan, jer Nemo-Tammi ne samo da je najcrveniji na tržištu, veæ je i neverovatno tolerantan prema lošoj agrotehnici (plod ima fenomenalnu crvenu boju, bez obzira na sve naèinjene greške). Uz sve to Nemo-Tammi ima odlièno zametanje u stresnim uslovima, vrhunsku otpornost biljke, izuzetnu tolerantnost prema greškama u navodnjavanju i ishrani, fenomenalan ukus i superioran plod na tezgama, te na taj naèin osigurava uspeh proizvodnje.

8331 F1
8331 F1 je relativno novi indeterminantni (visoki) hibrid, namenjen gajenju u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju, snažne biljke i dobre otpornosti.
Potencijal je veliki i na grozdu se javlja 7-12 normalnih cvetova koji pravilnom oplodnjom daju veliki broj krupnih plodova. Plodovi su okrugli, krupni, izrazito crvene boje mesa i spoljašnosti, ujednaèeni po velièini i obliku, mase 180-220 g, odliène èvrstine, trajnosti, kvaliteta i ukusa. Posebna odlika ovog hibrida je rano dospeæe i ubrzano sazrevanje po etažama. Hibrid 8331 je veoma zahtevan u pogledu pravilne i pravovremene oplodnje, jer bez toga ne može biti ni visokih prinosa. Isto tako, za puno iskorišæenje potencijala hibrida 8331, potrebno je posvetiti veliku pažnju i adekvatnoj ishrani i navodnjavanju.
Prošlogodišnji makro ogledi pokazali su dosta razlièite rezultate ovoga hibrida, a isti su ponajviše zavisili od primenjene agrotehnike. No, bez obz ra na to, svakako, preporuèujemo ispitivanje ovoga hibrida na manjoj površini, kako bi svaki proizvoðaè individualno mogao proceniti da li hibrid odgovara njegovom naèinu proizvodnje. Za manje proizvoðaèe i proizvoðaèe koji se na neki naèin dvoume, na osnovu našeg iskustva i saznanja, preporuèujemo gajenje hibrida Nemo-Netta i Nemo-Tammi koji su zadovoljili zahteve svih profesionalnih povrtara.

Queen F1
je semideterminantni (poluvisoki) hibrid, kompaktne biljke, namenjen najranijoj i kasnoj plastenièkoj proizvodnji, kao i proizvodnji na otvorenom polju sa ili bez oslonca. Na grozdu se javlja 4-7 normalnih cvetova koji formiraju lepe, krupne plodove. Plodovi su okrugli sa 3 ili 4 komore na preseku, crvene boje mesa i spoljašnosti, veoma krupni, mase 200-400 grama, odliènog ukusa, izuzetnog kvaliteta, èvrstine i dugotrajnosti (LSL), bez celuloze i bez zelene kragne, namenjeni lokalnom i udaljenom tržištu.

Shani F1
Shani F1 je indeterminantni (visoki) hibrid ranog dospeæa, namenjen gajenju u staklenicima, plastenicima i na otvorenom polju uz oslonac. Snažna biljka, izuzetne otpornosti (ukljuèujuæi i nematode) èini proizvodnju Shanija krajnje jednostavnom. Na grozdu se javlja 20 - 50 cvetova (pa èak i do 90) od kojih, kao po pravilu, gotovo svi postaju plodovi. Plodovi su okrugli, mase od 10-30 grama, savršenog ukusa, odliène èvrstine i dugotrajnosti (LSL), namenjeni svežoj potrošnji u svakom domaæinstvu, hipermarketima, ekskluzivnim tržištima i izvozu.

Derby F1
Derby F1 je novi semideterminantni (poluvisoki) hibrid visokog potencijala na našem tržištu. Habitus biljke je veoma slièan hibridu Queen od koga se razlikuje nešto višim stablom. Plodovi su izuzetno kvalitetni, èak šta više, smatramo ih za nijansu kvalitetnijim od Queena. Iako se plodovi odlikuju visokim stepenom ujednaèenosti, masa im zavisi od sklopa biljaka, naèina voðenja, primenjene agrotehnike (oplodnje, ishrane..), te se kreæe od 160-220 g u lošijim uslovima, pa sve do 400 grama u normalnim uslovima. Plodovi su dugotrajni sa LSL svojstvom, odliène boje, kako spolja, tako i na preseku, izuzetnogmirisa i ukusa.

Ofira F1
Ofira F1je determinantni (niski) hibrid srednjeg dospeæa, namenjen gajenju na otvorenom polju bez oslonca i jesenjoj plastenièkoj proizvodnji. Biljka je snažna sa razvijenim korenovim sistemom i dobrom lisnom pokrivenošæu. Bujnost biljke zavisi od navodnjavanja (ili rasporeda padavina). Potencijal Ofire je izuzetno visok. Plodovi su veoma kvalitetni, okrugli, krupni, mase od 200 - 250 grama, odliènog ukusa, dobre èvrstine i trajnosti (LSL), namenjeni lokalnom tržištu i preradi.

Ringo F1
Ringo F1 paprika u tipu roge, namenjena proizvodnji u plastenicima, staklenicima i na o t v o r e n o m polju. Ringo se odlikuje ranim dospeæem, bujnošæu, snagom, otpornošæu i visokim potencijalom. Plodovi su krupni, teški, vrlo kvalitetni i ukusni. Boja plodova u tehnološkoj zrelosti je žuto-zelena, a u fiziološkoj crvena. Plodovi se odlikuju glatkoæom i moguænošæu dužeg èuvanja. Koristi se u svežem stanju, za peèenje, kišeljenje, turšiju i industrijsku upotrebu.

KT-1 F1
KT-1 F1 nova, poboljšana KT1F1 je paprika u tipu babure (polubabure), namenjena proizvodnji u plastenicima i na otvorenom polju. Biljka se odlikuje veoma ranim dospeæem, kompaktnošæu i visokim potencijalom. Plodovi su izuzetno prodajni, srednje krupnoæe, mase 140 - 200 g, sa 3 ili 4 komore i izrazito su debelog perikarpa. Beru se u tehnološkoj zrelosti kada su mleèno bele boje. U kasnijim berbama, u uslovima slabije prihrane, plodovi su nešto sitniji, odnosno mase 100-130 grama. Koriste se u svežem stanju, za punjenje, kišeljenje, turšiju i industrijsku preradu.

Mango F1
Mango F1 je paprika u „Dolma” tipu babure, namenjena proizvodnji u plastenicima i na otvorenom polju. Biljka se odlikuje kompaktnošæu, snagom, ekstremno visokim potencijalom i otpornošæu. Plodovi su veoma krupni, mase 250 - 300 g, vrlo kvalitetni, sa mirisom i ukusom prave paprike. Beru se u tehnološkoj zrelosti kada su žutozeleni (boje Ringa) ili u fiziološkoj zrelosti kada su lepe crvene boje. Koriste se u svežem stanju, za punjenje, kišeljenje, turšiju, industrijsku preradu i dr.

Nancy F1
Plavi patlidžan Nancy F1 je novina u p a l e t i proizvoda N i r i t Seeds-a na našem tržištu. Osnovna odlika ovog hibrida, koja ga razlikuje od standardnih hibrida plavog patlidžana do sada prisutnih na našem tržištu, jeste njegova „baby“ velièina. Hibrid je namenjen proizvodnji, kako u zaštiæenom prostoru, tako i na otvorenom polju. Biljka je jakog korena, srednje snažnog stabla i dobre lisne mase. Visina biljke zavisi od perioda eksploatacije. Na biljci se razvija veoma veliki broj plodova. Plodovi su ovalno-okruglastog oblika, mase 80-150 grama, sjajne, glatke pokožice, tamno-ljubièaste boje, punog ukusa bez i malo gorèine. Ovaj izuzetno atraktivan hibrid sigurno æe privuæi pažnju zahtevnih kupaca.

Tornado F1
Tornado F1 je hibrid koji pomera granice u proizvodnji krastavaca u zatvorenom prostoru. Potencijal, ranostasnost, prinos, koncentrisano dospeæe, ukus i druge osobine jednostavno ostavljaju samoprozvane konkurente daleko iza, jer Tornado nema konkurenciju. Najranije dospeæe Tornada u rano proleæe i veoma koncentrisan prinos u kratkom periodu iskorišæavanja hibrida otvaraju prostor lake i brze zarade u momentu kada je novac najpotrebniji. Mislimo da je, upravo, to bio razlog što je zastupljenost Tornada u proizvodnji, za samo jednu sezonu, poveæana za 260 procenata. Od svih hibrida Nirit Seeds-a u sezoni 2005. Tornado je imao najveæe poveæanje prodaje. Tornado podjednako uspešno možete gajiti i u niskim i u visokim plastenicima. Tornado je partenokarpni krastavac (Beith Alpha tip) sa veoma brzim porastom, snažnom biljkom i krupnim listovima. Visok potencijal izražen je kroz veliki broj zametaka na kolencima, a iskorišæenje potencijala ovog hibrida prvenstveno zavisi od pravilne ishrane. Praksa je pokazala da obilno ðubrenje stajnjakom veoma stimulativno deluje na biljku poveæanjem broja plodova na kolencima, boljim imunitetom biljke i višim prinosom. Pored osnovnog ðubrenja važna je i pravilna prihrana. Plodovi su glatki, blago rebrasti, veoma ukusni, dužine 18 - 21 cm, sa manjim procentom vode, usled èega su pogodniji za èuvanje, transport i prodaju. Konzumiraju se bez ljušæenja.
Kalkulacija proizvodnje
Mnogo pozitivnih osobina poklopilo se u jednom hibridu:
• rano dospeæe kada je cena na tržištu visoka i najprihvatljivija;
• koncentrisano dospeæe koje omoguæava visok prinos u kratkom vremenskom periodu kada je cena visoka;
• kada na tržište prispeju druge kulture (paradajz, paprika), ponuda se poveæa i cena naglo padne. Do tog momenta Tornado je veæ postigao pun prinos i bez griže savesti, može da se èupa i zameni narednom kulturom.

Marbo (CP-1) F1
Marbo (CP-1) F1 je srednje rani hibrid kupusa, namenjen delu proleæne, letnjoj i jesenjoj proizvodnji. Biljka je snažna, formira ujednaèene glavice, besprekorne unutrašnje strukture, kvaliteta i ukusa. Odliène je otpornosti na bolesti i velike tolerancije na visoke letnje temperature.
Glavice su okrugle, svetlo-zelene boje spoljašnosti, èvrste, kompaktne i pri pravilnoj agrotehnici, otporne na pucanje. Proseèna masa je 2-3 kg. Na preseku uoèljiva je snežno-bela boja unutrašnjih listova, sa kratkim koèanom i normalnim lisnim nervima zbog èega se glavice kupusa Marbo gotovo u potpunosti iskorišæavaju, što predstavlja znaèajnu prednost na malim pijacama kod kupaca koji cene kvalitetnu glavicu. Zbog izuzetnog kvaliteta glavice i lista hibrid Marbo pogodan je za svežu potrošnju, preradu, kišeljenje i èuvanje. Uskladištena glavica dugo održava kvalitet.
Proizvodnja kupusa odvija se na velikim površinama. Naravno, idealni hibrid ili sorta ne postoji, jer uvek æe postojati neke zamerke. Meðutim, Marbo (stari naziv CP-1) je nešto najbliže idealnom, jer on kombinuje priznate osobine poput kvaliteta poznatih i cenjenih domaæih sorti, sa jedne, i vrhunske prinose, kakve postižu uvozni hibridi, sa druge strane. Uz sve to ima i izuzetnu tolerancu na visoke temperature.

Nives F1
Nives F1 je srednje rani hibrid u „Crimson Sweet” tipu pogodan za gajenje sa ili bez kalemljenja. Biljka je bujna, snažna i otporna, sa dugim vrežama. Karakteriše je izvanredna rodnost, visok prinos i veliki broj plodova koji kod kalemljenja, ponekad, prelazi i pet lubenica po vreži. Plodovi su ovalnog oblika, glatke površine, sa tamnozelenim prugama na svetlo-zelenoj podlozi, mase 9-12 kg. Kvalitet plodova je izuzetan, poèev od intezivno crvene boje mesa, tanke kore, odliène teksture, veoma slatkog ukusa i posebne arome. Ubrani i zreli plodovi dugo ostaju sveži i odlièno podnose transport.

Rocket F1
Rocket F1 je hibrid ranog dospeæa, namenjen gajenju pod folijom i na otvorenom polju. Odlikuje se bujnom vrežom, dobrom otpornošæu i razvijenom lisnom masom. Po biljci formira 2-4 ploda. Lubenica Rocket obrazuje okrugle do blago ovalne plodove, proseène mase 6-8 kg. Kora ploda je tamnozelena, tanka i glatka. Meso je intezivno crvene boje, sa malim brojem semenki, ukusno i izuzetno slatko.

Nirit F1
Nirit F1 je hibrid „Galia” tipa dinje, snažnih vreža, pogodan za proizvodnju u visokim i niskim plastenicima, kao i na otvorenom polju. Plodovi su veoma pravilnog, okruglog oblika, sa izrazito debelim mesom koje je svetlozelene boje, soèno, izuzetnog mirisa i ukusa. Proseèna masa ploda dosta zavisi od uslova proizvodnje i kreæe se od 0,8-1,3 kg u uslovima bez navodnjavanja, pa do preko 2,0 kg u godinama sa povoljnim rasporedom padavina ili u uslovima navodnjavanja. Od sliènih hibrida izdvaja se ranijim i koncentrisanim dospeæem, veæim brojem plodova, atraktivnijim spoljnim izgledom i superiornim ukusom. Prilikom gajenja u zatvorenim objektima potrebno je omoguæiti plodovima pravilnu oplodnju što se vrši postavljanjem košnica sa pèelama. Isto tako pri vertikalnom sistemu gajenja tipa špalira (kanap ili mreža) postaviti, tzv. korpice za plodove.
Atraktivna spoljna mreža ploda privlaèi kupce, a ukusno zeleno meso osigurava da se kupac iznova vraæa kod Vas. Uz sve to, dinja Nirit ima vrlo rano dospeæe i visoke prinose. Zato je dinja Nirit meðu najtraženijim hibridima na tržištu, kako od strane proizvoðaèa, tako i od strane zadovoljnih kupaca.

Proizvodnja dinja na otvorenom polju na velikim površinama kod nas je èesto bez adekvatnog navodnjavanja ili èak i bez navodnjavanja. Za takve proizvodne uslove potrebno je izabrati pravu dinju koja razvija snažan korenov sistem i bujnu lisnu masu. U tim uslovima samo prava dinja postiže željeni rezultat, a mi preporuèujemo:

Rina F1
Rina F1 je srednje rani hibrid dinje namenjen proizvodnji na otvorenom polju u uslovima minimalnog ili èak i bez navodnjavanja. Odlikuje se snažnom i dosta otpornom biljkom, velike bujnosti i visokog prinosa. Plodovi su blago ovalnog oblika, mase 2 -3 kg. Meso je svetlonarandžaste boje, soèno, mirišljavo, izuzetno slatko i ukusno. Specifènost hibrida Rina ogleda se u tome da se plodovi beru u momentu menjanja boje, a zatim ostave nekoliko dana da dozre.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu