Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POVRTARSKI GLASNIK BR. 17

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POVRTARSKI GLASNIK

ELISA - SPECIFIÈNI INSEKTICID ZA SUZBIJANJE BELE LEPTIRASTE VAŠI, CIKADA I ERIOFIDNIH GRINJA
Galenika Fitofarmacija
011/3072-372, 3072-330
WWW.fitofarmacija.co.yu

BELA LEPTIRASTA VAŠ
Kontrola bele leptiraste vaši, odnosno njeno suzbijanje, poslednjih godina predstavlja jedan od glavnih problema u povrtarskoj proizvodnji. Naime, ova štetoèina je postala otporna na klasiène insekticide.
Povrtari su dobro upoznati sa štetama koje u zaštiæenom prostoru staklenika i plastenika prouzrokuje bela leptirasta vaš. Ove štetoèine mogu da prepolove ionako skupu proizvodnju, a najugroženiji su paradajz i krastavac. Bela leptirasta vaš se u staklenicima i plastenicima razmnožava neprestano. Na jednom listu paradajza može se naæi i do 1000 larvi, a na listu krastavca i više od 2000. ELISA je predstavnik nove generacije insekticida i garantuje sigurnu zaštitu od bele leptiraste vaši. On je perzistentni insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Primenjuje se èim se uoèe prve larve koje su i najopasnije. U toku vegetacije na istoj površini se može primeniti dva puta i to u koncentraciji od 0,025 do 0,05%.
Veoma je važno to što je karenca ovog preparata svega tri dana. ELISA se zato može primeniti i u završnim fazama biljne proizvodnje.

CIKADA- VEKTOR FITOPLAZMOZE
Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrðene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. Najnovija istraživanja potvrdila su širenje najdestruktivnije fitoplazme vinove loze Flavesscense doree FD koja prouzrokuje bolest poznatu kao zlatasto žutilo vinove loze. Insekatska vrsta- cikada Scaphoideus titanus je nova štetoèina u vinogradima Srbije i jedini je poznati prenosilac fitoplazme FD. Štete koje zbog ove bolesti trpe vinogradari širom Srbije još nisu do kraja sagledane. U selima Aleksandrovaèke Župe, na primer, u poslednjih 15 godina, iskrèeno je èak 800 ha proizvodnih vinograda. Kod starijih vinograda procenat zaraženih èokota išao je i do 100 odsto a prve procena ekonomske štete su u milionima evra.
Struènjaci su predvideli niz mera zaštite i prevencije u cilju spreèavanja širenja glavnog krivca-cikade vektora fitoplazme u vinogradima Srbije. Kontrola vektora olakšana je time što se S. titanus hrani samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Suzbijanje pre-zimljujuæih jaja, novoispiljenih larvi i odraslih insekata dokazano je jedina efikasna hemijska mera zaštite.
Kontrolu vektora ove veoma opasne bolesti vinove loze omoguæava izmeðu ostalih i insekticid ELISA. Suzbijanje mlaðih larvi S. titanus ELISOM sa jednim do dva tretiranja, sigurna je zaštita u vinogradu. Prvo tretiranje izvodi se poèetkom juna a drugo nakon 10-14 dana. ELISA se primenjuje u koncentraciji od 0,06 odsto.

ŠTITASTE VAŠI U RASADNICIMA
Štitaste vaši su veliki problem u rasadnicima ukrasnog bilja i žbunja. One su takoðe, bitne i u povrtarskoj i voæarskoj proizvodnji jer su veoma rasprostranjene.
To su sitni insekti pokriveni voštanim navlakama ili na leðima ispupèenim u prepoznatljiv štit. Mogu imati i pljosnati štitiæ kao na primer, kalifornijska štitasta vaš. Ove štetoèine sisaju biljne sokove i zbog toga biljke žute, otpada im lišæe, suše se i propadaju. Borba protiv ovih štetoèina mora biti intenzivna.
Efikasnu zaštitu od štitastih vašiju omoguæava ELISA. Primenjuje se u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja. Na istoj površini u toku godine ELISA se može koristiti èetiri puta i to u koncentraciji od 0,05 odsto. Pri jakom napadu ovih štetoèina kombinuje se sa NU-FILMOM 17:0,05% ELISA i 0,15% NU-FILM 17.

ERIOFIDNE GRINJE
Eriofidna grinja lista maline Phylocoptes gracilis ošteæuje list maline i kupine. Ima nekoliko generacija godišnje i na listu se može naæi u svim svojim životnim oblicima. Aktivna je od kraja aprila pa do kraja novembra. Jako napadnuti listovi po sebi imaju karakteristièno žutilo, ispupèenja i deformacije. Mlaði èokoti osetljiviji su od starijih te slabe i zaostaju u porastu.
Borbu protiv malinine lisne grinje dobija insektoakaricid ELISA. U zasadima maline, koristi se sa pojavom prvih štetoèina ili po berbi, a koncentracija iznosi od 0,03% do 0,06%.
Calepitrimerus vitis na vinovoj lozi izaziva ošteæenja koja su poznata kao akarinoze. Kao posledica brojnih uboda ove štetoèine na mladim pupoljcima, dolazi do kržljanja lastara i skraæenih internodija. Pri jaèem napadu izbojak pocrni, osuši se, a iz spavajuæih pupoljaka koji se nalaze ispod ošteæenih raðaju se neplodni izdanci, tako da èokot dobija karakteristièan izgled metle. Za ovu štetoèinu, registracija preparata ELISA je u toku. Koncentracija za primenu ELISE u ovom sluèaju je 0,06%.


Sl. 1 Cikada Scaphoideus titanus


Sl. 2 Ošteæenja na vinovoj lozi


Sl. 3 Grinja - Calepitrimerus vitis

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu