Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
Poljoprivredni list br. 37.

<<< Pogledajte ostale clanke poljoprivrednog lista

 

ISHRANA USEVA LUBENICE

 

Ishrani povrca uopšte, a i lubenici ništa manje, danas se s punim pravom posvecuje velika pažnja. Zapravo, najracionalniji nacin da se uloženi novac maksimalno iskoristi, jeste kroz dobro osmišljen, permanentno pracen i pravilno izveden režim navodnjavanja i ishrane useva. Ukoliko su svi ostali elementi tehnološkog procesa standardni: pravilno odnegovan rasad, ispoštovani osnovni  zahtevi plodosmene, osnovna i dopunska obrada zemljišta izvedena kvalitetno i pravovremeno, onda ishrana i navodnjavanje u datim meteorološkim uslovima igraju presudnu ulogu u pogledu uspeha u proizvodnji. Pravovremena i pravilna zaštita useva od bolesti i štetocina samo omogucava da ostvareni potencijal prinosa i dostignut kvalitet i tržišnost ne bude umanjen, ili na bilo koji nacin kompromitovana zdravstvena ispravnost svežeg povrca.

Neizbalansirana ishrana za posledicu ima slab i neadekvatan porast vreža i plodova (nedostatak azota), zametanje manjeg broja plodova i kašnjenje plodonošenja (nedostatak fosfora) i loš kvalitet, niži sadžaj šecera, svetla boja mesa i mala tržišnost (nedostatak kalijuma). Predozirana ishrana azotom, pak uslovljava, sporije i slabije zametanje, kasnije sazrevanje, plodovi lubenice imaju debelu koru i loš kvalitet. Posebno veliki problemi javljaju se na zemljištima lakšeg mehanickog sastava, siromašnog u kalijumu, zbog cega je meso vrlo svetlo, a kvalitet i ukus neadekvatan. Hrskavost, slast i intenzivnu crvenu boju mesa lubenice moguce je postici samo propisnom ishranom kalijumom. Na isti nacin se duže ocuva i svežina mesa od ubiranja do konacne prodaje lubenice.

Prinosom od 50 t/ha usev lubenice iz zemljišta iznese oko 100 kg/ha azota-N, 30 kg/ha fosfora-P2O5, 120 kg/ha kalijuma-K2O i 20 kg/ha magnezijuma-MgO. Ove kolicine hraniva predstavljaju osnovu za izracunavanje potrebne kolicine dubriva, na bazi poznavanja osobina zemljišta, sadržaja pristupacnih hraniva, planiranog prinosa i intenzivnosti tehnologije gajenja.

Najpre treba napomenuti da za pouzdanu proizvodnju lubenice u savremenoj tehnologiji gajenja treba osigurati optimalan nivo obezbedenosti zemljišnog adsorptivnog kompleksa, odnosno zemljišnog rastvora pristupacnim hranivima: 30-35 ppm lako pristupacnog azota (NH4 + NO3 najpoželjnije u odnosu 1:4), 22 ppm P2O5 i oko 200 ppm K2O. Minimalni sadržaj treba da je 16-18 ppm lako pristupacnog azota-NH4 + NO3 15-16 ppm P2O5 i oko 150 ppm K2O. Nažalost, vecina agrohemijskih laboratorija kod nas daje vrednosti razmenljivog fosfora i kalijuma u kiselom precipitatu, što ne omogucuje preciznu procenu potreba useva u ishrani.

U tom slucaju ukupno potrebne kolicine hraniva procenjujemo na bazi fizickih osobina zemljišta, uglavnom mehanickog sastava/sadržaja gline, te na bazi obezbedenosti humusom odnosno ukupnim azotom i mineralizacionom aktivnošcu u zemljištu, kao i pristupacnošcu fosfora na odredenoj vrednosti pH (hemijska rekacija zemljišta). Retenciona sposobnost zemljišta zavisi u velikoj meri od sadržaja gline i humusa. Vododržljivost i adsorpciona sposobnost (vezivanje i oslobadanje hraniva) veca je na težim i humoznijim zemljištima.

Vrednosti razmenljivog kalijuma (mg/100 g zemljišta) i odnos NPK u ishrani

Nivo

obezbedenosti

Cerozem 35 % gline

Glinuše 50 % gline

N:P:K

odnos

mg/100g

mg/100g

Vrlo nizak

< 18

< 22

2:1:7

Nizak

18-27

22-32

2:1:4

Optimalan

27-35

32-43

2:1:3

Visok

35-45

43-65

2:1:2

Vrlo visok

> 45

> 65

2:1:1

Uobicajena mineralizaciona aktivnost zemljišta (kg/ha/godina) 

Sadržaj humusa

Peskuše

0-10 % gline

Lakša zemljišta

10-20 % gline

Teša zemljišta

20-50 % gline

0,5 %

65

55

40

1 %

77

60

55

2%

100

90

70

5%

168

157

140

7 %

210

200

185

Od ovih kolicina usev lubenice usvoji negde oko 40 % azota, dok se ostatak izgubi ispiranjem.

Pristupacnost fosfora je najveca u zemljištima neutralne hemijske reakcije pH 6-7. U alkalnim zemljištima (pH > 7) kalcijumov jon Ca2+ dovodi do prevodenja fosfata u nepristupacne forme, dok  je u kiselim zemljištima (pH < 6) fosfor fiksiran mobilnim aluminijumom, gvoždem ili cinkom.

Nedostajuca hraniva koje ce biljke ugraditi u vreže i plodove u zemljište se unose osnovnim dubrenjem, prihranjivanjem i putem navodnjavanja. Odnos hraniva koja se unose u zemljište osnovnim dubrenjem, prihranjivanjem ili putem navodnjavanja zavisi od adsorpcione sposobnosti zemljišta i njegove potencijalne plodnosti.

 Nacin primene dubriva u zavisnosti od osobina i obezbedenosti zemljišta

Nivo obezbedenosti NPK hranivima

Peskovita zemljišta

Srednje teška

zemljišta

Teža glinovita

zemljišta

Nedostatak

Fertigacija

Osnovno+fertigacija

Osnovno+prihranjivanje+fertigacija

Normalan

Fertigacija

Fertigacija

Prihranjivanje+fertigacija

Visok nivo

Fertigacija

Fertigacija

Fertigacija

Primer odnosa hraniva unetih osnovnim dubrenjem i primenom sistema za navodnjavanje kod zemljišta težeg mehanickog sastava

Nacin dubrenja

N

P2O5

K2O

Osnovno

10 %

40 %

30 %

Fertigacija

90 %

60 %

70 %

Kada ovakvim postupkom utvrdimo preraspodelu nedostajucih hraniva, sledeci korak predstavlja uvecanje potrebnih kolicina hraniva u zavisnosti od koeficijenta iskorišcenja od strane useva lubenice. Kada koristimo klasicna mineralna dubriva, onda moramo racunati sa vecim umnoškom u odnosu na primenu visokokvalitetnih granulisanih ili kristalnih vodorastvorljivih dubriva, bilo da se radi o osnovnom dubrenju, ili medurednom kultiviranju, ili primeni putem sistema za navodnjavanje.

Nacin dubrenja

N

P2O5

K2O

Klasicna dubriva

1,2

2,25

1,4

Vodorastvorljiva

1,1

1,6

1,2

Na taj nacin dolazimo do okvirnog progrma ishrane, koji se onda operacionalizuje na bazi nedeljnih potreba useva u pojedinim fenofazama razvoja useva lubenice. Ishrana fosforom vezana je za period ukorenjavanja nakon rasadivanja do cvetanja i zametanja plodova, osim u slucaju kada u proizvodnji lubenice u uslovima preciznog navodnjavanja maksimalno koristimo celu vegetacionu sezonu (najmanje 2-3 ciklusa zametanja - “kola”).

Okvirne potrebe useva lubenice u ishrani putem navodnjavanja (kg/ha/dan)

            Fenofaza

N

P2O5

K2O

MgO

Sadnja - cvetanje

0,5

2-3

1-2

 

Cvetanje - zametanje

1

1-2

2

0,2

Zametanje  - pocetak zrenja

2

 

2-3

0,5

Zrenje i ubiranje

0,5

 

1

 

Glina i organska materija u zemljištu imaju veoma važnu koloidnu funkciju u zemljištu, vezujuci pozitivno naelektrisane jone kalijuma K+ , kalcijuma Ca2+ , magnezijuma Mg2+ , natrijuma Na+ i dr. Uspeh u proizvodnji lubenice i povrca uopšte, mnogo zavisi od ukupnog kapaciteta adsorpcije katjona (C.E.C.) i njihovog medusobnog odnosa. Normalan nivo za teža zemljišta na kojima se lubenica uglavnom gaji kod nas, krece se od 25-45 meq/100 g zemljišta, odnosno od 500 mg/100 g zemljišta, pa sve do 2000 mg/100 g zemljišta na zemljištima bogatim krecom. Na karbonatnom cernozemu, gde cesto u uslovima navodnjavanja imamo i do 2000 mg/100 g zemljišta kalcijuma-Ca2+, umnogome je otežano usvajanje kalijuma-K+, a narocito magnezijumovog jona Mg2+. Odnos Ca:Mg ne bi smeo da bude veci od 2-3:1 izražen u meq/100 g , a cesto krece i do 40:1. U dobro izbalansiranom odnosu zemljišni adsorptivni kompleks treba da sadrži 65-85% kacijuma, 10-15% magnezijuma i 2-7 % kalijuma.

Dakle veoma je važno u ishrani lubenice i vrežastog povrca uopšte, uneti adekvatne kolicine magnezijuma-Mg, te obezbediti sve neophodne mikroelemente: gvožde-Fe, mangan-Mn, cink-Zn, bakar-Cu i bor-B. Brojnim, detaljnim analizama ustanovili smo kod proizvodaca u cernozemnoj zoni veliki deficit cinka i izražen nedostatak gvožda, što uz vrlo slabu pristupacnost magnezijuma i sporadican nedostatak bora umnogome komplikuje pravilno normiranje potrebnih kolicina dubriva.

Nekad i u veoma dobrim uslovima pristupacnosti mikroelemenata i zadovoljavajuce aktivnosti polinatora izostaje zametanje lubenice. Tada je veoma važno folijarno 2 do 3 puta primeniti bor u helatnoj formi. Najbolji odnos kalcijuma, magnezijuma i bora CaO/MgO/B kod tecnih formulacija za te namene jeste 10:5:0,01%. U našim ogledima takode smo zapoceli proucavanje uticaja huminskih kiselina i drugih zemljišnih kondicionera na prinos lubenice, zatim ispitivanja mogucnosti primene aminokiselina i polipeptida kod stresnih pojava uslovljenih sušom, ekstremnim temperaturama ili defolijacijom. Dobijeni rezultati veoma ohrabruju i uveravaju nas u stavu da naši proizvodaci mogu postati znacajni izvoznici lubenice.

Na primeru Živka Guljana iz Surduka, koji vec dve godine na tri parcele, svakoj velicine jedno jutro, ostvaruje prinose od preko 100 t/ha, razmotricemo potrebe useva lubenice u ishrani na bazi raspoloživih agrohemijskih analiza.
Nacin gajenja:                       na malc foliji sa navodnjavanjem kap pop kap emiteri na 50 cm 2 l/hGustina:                                4 biljke/m2
Planirani prinos:             100 t/ha
Datum rasadivanja:                   25.April
Pocetak zrenja:             25. Juni
Tip zemljišta:                  karbonatni cernozem, sadržaj gline 35 %,zapreminske mase 1,3 t/m3Iznošenje hraniva N 200 kg/ha : P2O5 60 kg/ha : K2O 240kg/ha : MgO 40 kg/ha

AZOT:

N potrebe = N iznošenje – (N zemljišni rastvor + N mineralizacioni)
pristupacni azot iz zemljišnog rastvora 37,8 ppm – 18 ppm = 19,8 ppm
10000m2 x 0,3 m x 1,3 t/m3=3900 t
3,9 x 106 kg x 19,8 x10-6 =77,22 kgN/ha
ocekivana mineralizaciona aktivnost 90 kg N/ha x 0,4 (ispiranje)=36 kg/ha
N potrebno = 200 –(77,2 +36) = 86,8 kg/ha

FOSFOR:

P2O5 potrebe = P2O5 iznošenje + P2O5 korekcija
Korekcija 16 ppm – 12 ppm = 4 ppm
10000m2 x 0,3 m x 1,3 t/m3=3900 t
3,9 x 106 kg x 4 x10-6 =15,6 kgN/ha
P2O5 potrebno = 60 +15,6 = 75,6 kg/ha

KALIJUM:

K2O potrebe = K2O iznošenje + K2O korekcija
22,7 mg/100 g = 227 ppm
Korekcija nije potrebna
K
2O potrebno = 240 kg/ha                                                                

Danas se u preciznim režimima ishrane praktikuje sedmicno pracenje stanja zemljišnog rastvora specijalnim ekstraktorima postavljenim uz tenziometre. Promene statusa obezbedenosti makro i mikro elementima istovremeno bivaju konstatovane u zemljišnom rastvoru preko poroznog keramickog suda iz koga se uzima uzorak za analizu na digitalnom kolorimetru. Citav postupak je vrlo brz, a ocitane vrednosti veoma precizne. Okvirni program ishrane se lako koriguje u zavisnosti od granicnih vrednosti NH4, NO3, P2O5, K2O, CaO, MgO, i mikroelemenata, kao i u zavisnosti od pH i EC zemljišnog rastvora. Dugi moderan pristup podrazumeva analizu sadržaja makro i mikroelemenata u biljnom tkivu, koja se takode vrši svakih 7-10 dana.

Prof. Dr Nebojša Momirovic, Poljoprivredni fakultet Zemun-Beograd

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu