Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POLJOPRIVREDNI LIST BR. 55

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POLJOPRIVREDNI LIST

MONILIOZA KOŠTICAVIH VOÆAKA
(Monilinia laxa i M. fructigana )
mr. Pilja Dakiæ

Šljiva u Srbiji je vodeæa vocna vrsta i po statistièkim podacima vodi se da ima 41.795.592 rodnih stabala sa priozvodnjom od 556.227 t, sa proseènim prinosom od 13,31 kg po stablu.

Privatni sektor zauzima 99,6 %. Razne bolesti i štetoèine kao i korovi na ne zaštiæenoj šljivi smanjuju prinos i upotrebnu vrednost samog ploda.
Rak korena i Šarka šljive prvenstveno se prenose sa sadnim materijalom i oni se ne mogu suzbijati hemijskim putem veæ iskljuèivo treba nabavljati i saditi zdrav sadni materijal. Rogaè napada uglavnom domaæu sortu požegaèu i spreèava se pojava iskljuèivo sa plavim prskanjem u proleæe. Prvo proleæno prskanje obavlja se u fazi pucanja pupoljaka sa preparatima na bazi bakra.
Plamenjaèa, rða, i šupljikavost su bolesi lista i redovnom zaštitom koja se sprovodi protiv Monilioze uspešno se štiti lisna masa šljive.
Iz navedenog nije teško zakljuèiti da je MONILIOZA glavna bolest šljive, ali i trešnje i višnje.

Koji uslovi pogoduju razvoju monilioze?
Duži period vlažnog vremena u fazi cvetanja nije dobar i upravo u tim uslovima dolazi do infekcije kasnije do inkubacije i pojave simptoma koji se manifestuju u sušenju cvetova, lastara, granèica i plodova šljive, trešnje i višnje. Najvažnija zaštita šljive, trešnje i višnje protiv Monilioze obavlja se u periodu cvetanja koje obuhvata period od faze belih kokica do precvetavanja.

Najvažniji prouzrokovaci bolesti kod šljive su:
Rogac ( Taphrina pruni ),
Plamenjaca ( Polistigma rubrum ),
Rða ( Tranzshelia pruni-spinoza ),
Siva pegavost ili Sitasta
šupljikavost lišca (Sphaceloma pruni),
Rak korena (Agrobacterium tumefaciens ),
Šarka šljive (Plum pox protyvirus),
Monilioza (Monilinia laxa i M.fructigena)

Koliko puta prskati protiv monilioze?
Treba pratiti fazu cvetanja i ceo period u kom se obavlja cvetanje, voæke treba da su pokrivene sa fungicidima koji su efi kasni protiv prouzrokovaèa bolesti. Prvo prskanje se obavlja od faze belih kokica, pa dok se ne otvori jedna treæina cvetova. Drugo prskanje se izvodi za pet dana i ono se poklapa sa fazom punog cvetanja šljive, trešnje i višnje.

Napomena : Ako u periodu cvetanja nema padavina i cvetanje se obavi u kratkom periodu od 3 do 5 dana dovoljno je obaviti jedno prskanje. Ako doðe do pojave sušenja cvetova i voæke dobiju izgled kao da su polivene vruæom vodom njima se više ne može pomoæi sa fungicidima. Zaštita se mora i treba nastaviti u cilju oèuvanja zdrave lisne mase radi normalnog rasta stabla i formiranja pupova za narednu vegetaciju.

Faza precvetavanja kod navedenih voænih vrsta je znaèajna zbog pojave Šljivinih osa (Hoplocampa fl ava i H.minuta ) koje se suzbijaju sa insekticidima. Protiv šljivinih osa je obavezna zaštita kao i protiv monilioze.
Monilioza i šljivine ose su jedini glavni uzrok zašto šljive obilno cvetaju, a slabo ili nikako ne raðaju.

mr. Pilja Dakiæ

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu