Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
Poljoprivredni list br. Šecerna repa

<<< Pogledajte ostale clanke poljoprivrednog lista

Uloga mineralnih hranjiva i simptomi nedostataka

Sipmtomi nedostatka kalijuma Sipmtomi nedostatka fosfora Sipmtomi nedostatka bora


Azot (N)

Uloga i znacaj
Sastavni je deo belancevina iz kojih se stvara protoplazma, osnovna materija za izgradnju celija i tkiva

Nedostatak
Velike kolicine uticu na jak porast nadzemne mase na uštrb rezervnih materija u korenu. Smanjuje sadržaj šecera a povecava sadržaj nešecera koji otežavaju dobivanje belog šecera

Fosfor (P2O5)

Uloga i znacaj
U sastavu je koloida protoplazme i jedra. Podstice gradnju lisnog aparata i korenovog sistema, narocito u pocetnim fazama razvoja. Povoljno utice na nakupljanje šecera i ubrzava sazrevanje repe.

Nedostatak
Nedostatak se ispoljava u usporenom rastu listova. Biljke zaostaju u porastu. Kod starijih biljaka listovi dobijaju crvenkastu do ljubicastu boju, a kod korena se formira veliki broj sekundarnih korenova.

Kalijum (K2O)

Uloga i znacaj
Utice na rast šecerne repe. Premešta se iz starijih u mlade organe. Ima veliku ulogu u fotosintezi, stavranju i odlaganju šecera u koren.

Nedostatak
Nedostatak kalijuma smanjuje udeo nadzemnog dela repe, korenov sistem se slabije razvija. Smanjuje se aktivnost saharaza sintetaze, povecava se potrošnja asimilata što umanjuje sadržaj šecera u korenu.

Kalcijum (Ca)

Uloga i znacaj
Neutrališe nepoželjne organske kiseline.

Nedostatak
Nedostatak se odražava na smanjenje akumulacije šecera jer ima uticaj na stimulaciju sinteze i inhibiciju hidrolize saharoza sintetaze. Usled nedostatka, usporen je rast meristemskog tkiva, a kod mladih listova se smanjuje njihova površina.

Magnezijum (MgO)

Uloga i znacaj
Najviše ga ima u mladim listovima i rastucem delu korena. Lako je pokretljiv. Ucestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata i fosfora. Pri fotosintezi aktivira fermente koji ucestvuju u fosforilaciji. Aktivator je ribuloza-difosfat karboksilaze. Utice na intenzivniji porast šecerne repe i akumulaciju šecera.

Nedostatak
Stvaraju se svetložute pege na listu šecerne repe, kasnije list pocne da nekrotira i umire.

Gvožde (Fe)

Uloga i znacaj
Ima slicnu ulogu kao magnezijum jer ucestvuje u formiranju porfirinske strukture katalaze, peroksidaze i citohroma. Ucestvuje u oksi-redukcionim procesima pa ima znacajnu ulogu u fotosintezi, nitrit i sulfat redukciji.

Nedostatak
U prirodnim uslovima gajenja retko se primecuju simptomi nedostatka gvožda.

Mikroelementi

Bor (B)

Uloga i znacaj
Ucestvuje u procesima transporta i odlaganja šecera u koren, reguliše vodne osobine protoplazme smanjuje transpiracioni koeficijent.

Nedostatak
Kod nedostatka bora nastupa propadanje vegetacione kupe i dolazi do pojave truleži srca korena.

Bakar (Cu)

Uloga i znacaj
Ucestvuje u procesu disanja, fotosinteze, metabolizma azota i sinteze hlorofila kao komponenta nekih fermenata.

Nedostatak
Pri nedostatku bakra smanjuje se sinteza proteina i dolazi do nakupljanja rastvorljivih amino jedinjenja, povecava se kolicina redukujucih šecera uz akumulaciju asparagina.

Mangan (Mn)

Uloga i znacaj
Glavni je sastavni deo enzima disanja usled cega utice na pojacanu apsorpciju hranljivih materija i intenzivniju fotosintetsku aktivnost, doprinosi povecanju prinosa korena i šecernatosti.

Nedostatak
Kod nedostatka mangana, listovi imaju karakteristicno rasporedene pege koje dosežu do osnove lisnih drški i dolazi do uvrtanja listova.

Cink (Zn)

Uloga i znacaj
Utice na formiranje asimilacione površine, strukturu mezofila, izgradnju hloroplasta, sintezu nukleaproteina i auksina. Ima znacaja u fotosintezi, prometu ugljenih hidrata i povecanju aktivnosti fermenata koji ucestvuju u prometu jedinjenja sa SH grupom.

Nedostatak
Simptomi nedostatka cinka se ispoljavaju izbeljivanjem plojke lista, do potpunog sušenja.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu