Mušičarska mašinica

Upoznajte  je da bi je zavoleli

Ribolovačka revija br.84

 

 

 

 

 

 

Neki sportski ribolovci-mušičari smatraju da je uloga role u mušičarenju mala i skoro zanemariva. Po njima ona služi samo za smeštaj strune, dok je tokom samog ribolova statista, što je veoma površan zaključak…

 

IvanKorhner

Često se pojedini ribolovci pitaju zašto neko potroši puno novca na rolu kada njenu funkciju može obavi i ona od par evra, jer se ne tako davno lovilo samo štapom i strunom. Struna je bila direktno vezana za vrh štapa, te rola nije ni trebala. Ta tehnika ribolova (bič tehnika) je imala ograničeni izbačaj zbog ograničenja pribora, ali se i njom mogla uhvatiti riba. Kako je ukupna dužina sistema zajedno sa štapom maksimalno 12 metara, bila je primenljiva na manjim rekama ili pri ribolovu uz samu obalu. Danas je upotrebom role moguće dosegnuti daleko veće daljine, pa čak „ispucati” i celu strunu da bi se dohvatila prava pozicija za plasi-ranje veštačke muhe. Za to nam je ipak treba pouzdana i kvalitetna rola. Strune su duge oko 27 metara, što je standardna dužina. Uz dobru rolu, kvalitetan štap i strunu moguće je koristiti bilo koju tehniku u sportskom mušičarenju. Prava uloga role dolazi do izražaja onog trenutka kad na štapu imate veću ribu. Ako nam tada struna nije namotana na roli već je razbacana svuda okolo postoji velika šansa da se zamrsi i ode naša riba, zbog koje smo se toliko trudili. Riba ne može da čeka da mi otpetljamo čvorove na struni već koristiti i najmanju mogućnost za beg. Borba se prekida na najtanjem delu sistema, a to je obično predvez. Nakon uzimanja muhe, davanja kontre i kačenja ribe, mora se kontrolisati situacija i višak strune namotati na rolu, a ribi ga polagano popuštati. U tim situacijama sve zavisi od pribora i kočnice na roli te iskustva ribolovca. Kako zamoriti ribu i dovesti je u situaciju da je lako iznesemo iz vode, zavisi isključivo od iskustva i sposobnosti ribolovca. Tada se prepoznaju majstori. Kada to majstori rade i zamaranje ribe je praznik za oči. Ribi uvek treba pokazati ko je gazda i ko vlada situacijom. Imao sam priliku da vidim majstore mušičarenja na delu.

Konstrukcija

Mušičarska rola je vrlo jednostavne konstrukcije, a cenu joj određuje kvalitet kočionog mehanizma i materijal od kojeg je izrađena. Jeftine role nemaju klasičan kočioni mehanizam i obično su izrađene od plastike, kompozita ili metala. One imaju jedan zub koji se uklapa u prosti zupčanik na kalemu role. Taj zub pritišće opruga tako da je potrebna manja sila da bi povukli strunu, bilo rukom kod zabacivanja ili riba kod zamaranja. Tada zub iskače iz svog ležišta i premešta se na sledeće udubljenje zupčanika, pri tome stvarajući buku i kočeći čitav sistem. Skupe role imaju kočioni sistem sa diskom kod koje je moguća regulacija i mnogo su tiše tokom rada. Postoje role sa ručnom kočnicom kojom se kažiprstom ruke u kojoj se drži štap kontroliše kočenje oticanja strune.

Role mogu biti direktne - bez prenosa, sa prenosom i automatske. Najviše se pro-izvode i koriste role bez prenosa. Čak i neki skuplji modeli imaju ovakav prenos. Ručica za namotavanje se nalazi na kalemu role i praktično je odnos okreta i namotaja strune na kalem 1:1 (jedan okret ručice namotava strunu u dužini od jednog obima kalema). Role sa prenosom imaju sistem zupčanika, pa taj odnos može da bude 1:2 ili 1:3, a retko više. Znači da se za jedan okret ručice kalem okrene dva, tri, ili više puta, a taj odnos ne mora biti ceo broj.

Automatske role imaju u svom mehanizmu ugrađenu spiralnu oprugu, koja se prilikom izvlačenja strune nateže. Kada strunu želimo da namotamo, jednostavno pritisnemo ručicu, čime oslobodimo oprugu i ona sama uvlači strunu, baš kao na metru koji koriste majstori raznih struka. Mana im je da su dosta teže, a i struna može da se upetlja, ako nije dobro slagana. Ovakve role se nisu baš odomaćile kod naših mušičara, jer su nešto skuplje i teže od običnih.

Materijali

Materijali od kojih se izrađuju role su najčešće legura aluminijuma, bronze i mesinga, grafita i tvrde plastike (ebonita), te kompozita. Ti materijali su dosta jaki, a opet relativno lagani. Izuzetno skupi modeli rola se izrađuju od titanijuma i njegovih legura. Boja role treba da je takva da puno ne odudara od okoliša i da ne plaši ribu svojim odsjajem. Rad treba da je jednostavan i prost, kao i način izvlačenja strune.

Veličina role i kapacitet njenog kalema određuju koju ćemo strunu na nju staviti. Dužina i prečnik najlona za beking su takođe bitni, da bi čitav sistem štap, rola i struna bio pravilno ukomponovan. Role se izrađuju tako da na njih može stati struna i backing. Ako lovite na malim vodama gde retko kad možete razmotati čitavu strunu, kapacitet role ne treba da ima prostor više od: struna plus 20 metara backinga (zlu ne trebalo, ako se baš zakači velika riba). To znači da rola može biti manjeg prečnika, pa samim tim i lakša. Na srednje velikim vodama treba da koristite role sa kapacitetom: struna plus 50 metara backinga, i za otvorene vode - struna plus 100 metara backinga. Oni koji mušičare na moru moraju pored strune imati od 200 do 300 metara kvalitetnog bekinga i to solidne debljine. Vodite računa da veza strune i bekinga bude kvalitetan čvor, da vam riba kod zamaranja ne odnese i strunu. Veći kapacitet role po pravilu znači da rola mora biti većeg prečnika i naravno teža, što prouzrokuje brže zamaranje ribolovca pri zabacivanju muhe ili strimera i zahteva adekvatan štap, a najbolji su dvoručni.

Kvalitetnije role imaju, pored osnovnog, i rezervni kalem na koji treba namotati strunu čija je težina za broj manji ili za broj veći od one koja se nalazi na štapu. Nekada će vam pecanje lakšom ili težom strunom činiti veći užitak, od one za koju je deklarisan štap. Takođe možete je koristiti za dva različita štapa. Zamena kalema je veoma jednostavna i brza, i izvodi se pritiskom na odgovarajuće dugme ili polugu, što zavisi od mo-dela. Rezervna rola ili kalem se obično čuvaju u prsluku u posebnim pre-gradama. Za transport role imaju posebne kutije ili torbice izrađene od kože, platna ili neoprena, koje ih štite od prašine i vlage. Skuplje role imaju obavezno jedan ili više kalema, a pakovane su u posebne kovčege od kvalitetnog drveta ili aluminijuma.

Za održavanje rola veoma je bitno podmazivanje zupčanika i redo-vno čišćenje od peska i blata.

Cene

Cena dobrih rola srednjeg kvaliteta je od 10 do 50 evra (Jaxon, Viva, Pflueger, Cormoran...), što zavisi od proizvođača i materijala od kojeg je napravljena. Za početak kupite neku rolu iz ove grupe, posebno ako retko idete na mušičarenje. Cene izuzetno dobrih rola više srednje klase, sa kvalitetnim kočnicama su od 50 do 150 evra (Shakespeare, Okuma, Mitchell, Loop , Redington...). One će u potpunosti zadovoljiti i najprobirljivije mušičare, posebno ako se uzme u obzir da je cena najboljih rola ekstra klase veće od 150 evra (Sage, Hardy, Penn, Orvis, St.Croix, G-Loomis...). Međutim, garancija na ove role je doživotna, jer je kvalitet materijla i izrade vrhunski.

Za rolu nije toliko bitno da je lepa, već da je funcionalna. Brojni otvori na kalemima rola smanjuju ukupnu težinu role. Težine rola se kreću od neverovatnih 100 do 400 grama, pa i više, koliko je težina rola za teško mušičarenje. Nekada je i lagana rola problem, zbog balansa štapa.

Skuplji modeli rola imaju jedan ili više ležaja. Ležaj kod role nije od presudnog značaja, kao kod stacionarnih čekrka.

U katalozima poznatih svetskih firmi, koje proizvode opremu za mušičarenje, za svaku rolu oba-vezno stoji pored naziva modela, njena težina, prečnik kalema, struna za koju je namenjena, kapacitet strune i kapacitet beki-nga, te cena i cena rezervnog kalema.

Početnici u mušičarenju treba da koriste neku od jeftinijih rola, ali zato struna na kalemu mora da bude prvorazredna i kvalitetna. Veoma je bitno da rola bude usaglašena sa strunom i štapom. Role od plastike i grafita su jeftinije od metalnih, a da bi dobili balans kada ih stavite na štap, pre bekinga na njih namotajte malo žice. Najbolja je bakarna izolovana koja se koristi za transformatore, jer ne rđa. Balans je idealan kada vam štap, na koji je postavljena rola sa strunom i bekingom, stoji ravno ako ga držite za plutanu dršku, a da pri tome ni jedna strana ne preteže.

Prvih par puta na mušičarenje je najbolje da idete s nekim iskusnim mušičarem koji će vas uvesti u tajne mušičarenja i pra-vilnog korišćenja role. Vežbajte, pa će vas rezultati vrlo brzo iznenaditi.