Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
REVIJA SELO br 123

<<< Pogledajte ostale clanke lista SELO

Neophodni kvalitetni beraèi
JAGODASTO VO]E
Prof. dr Mihailo Nikoliæ

Uvoðenjem u proizvodnju novih i kvalitetnih sorti ovog voæa osloboðenog neprijatnih bodlji, kupina se po ekonomskom znaèaju svrstala odmah iza maline i jagode

Kupina ima veliki privredni znaèaj jer obezbeðuje solidnu zaradu po jedinici površine, naroèito u rejonima pogodnim za njeno gajenje. Rano stupa u rod, visoke je rodnosti (preko 30 t/ha), plod je veoma hranljiv, moguænosti raznovrsne upotrebe ploda, lak plasman, adaptivna na razlièite uslove gajenja i tipove zemljišta, ima veliki raspon zrenja (30-45 dana) otporna na bolesti i štetoèine, odlièna medonosna biljka. Koristi se i u farmaceutskoj industriji zbog dobrih lekovitih svojstava skoro svih njenih delova.
Nedostaci su: izmrzavanje od zimskih i proleænih mrazeva, naroèito u podruèjima sa nadmorskom visinom iznad 700 m, osetljivost plodova prema truljenju i transportu, obavezno obezbeðenje navodnjavanja, obezbeðenje veæeg broja radnika u vreme berbe i dr.
Sa ekološkog aspekta kupina ima brojne pogodnosti.
Zaštita i upotreba pesticida može se svesti na samo neophodnih nekoliko tretiranja, pa da prinos bude zadovoljavajuæi a kvalitet ploda dobar. Upotreba mineralnih ðubriva može se delom zameniti upotrebom stajnjaka i tako smanjiti zagaðenje zemljišta i dr.


GAJENJE
Za gajenje kupine birati toplije krajeve i južne ekspozicije sa dobro obezbeðenom vlagom u toku vegetacije, naroèito zrenja. Plodna i umereno vlažna zemljišta odgovarajuæe strukture obezbeðuju dobar porast i obilan rod. Treba izbegavati zabarena i ilovasta zemljišta, zatim kreèna i suva, kao i zemljišta zakorovljena višegodišnjim korovom. Vetroviti tereni takoðe nisu pogodni za kupinu.
Obezbeðenost hranljivim elementima treba da je ista kao i za malinu, a kiselost zemljišta (pH vrednost) treba da je 5,5 do 6,5.

SORTIMENT
U poslednjoj deceniji u proizvodnji kupine u našoj zemlji (oko 1.000 hektara zasada) najzastupljenije su tri sorte bez bodlji: Tornfri (u starijim zasadima), Blek satin i Èaèanska bestrna (u novijim zasadima).
Tornfri (Thornfree) je amerièka sorta, sazreva od kraja jula pa sve do oktobra. Veoma je rodna sorta, ali zbog kasnog zrenja èesto ne dozri, naroèito na višim terenima. Plod je srednje krupan, umereno sladak, okruglasto-izdužen i sjajno crne boje. Pri èuvanju u hladnjaèama èesto vraæa boju u crvenu.
Blek saten (Black satin) je amerièka sorta ranog zrenja (poèinje da zri polovinom jula a zrenje završava polovinom avgusta) i visoke rodnosti. Plod je slaði od sorte tornfri. Relativno otporna prema izmrzavanju i žutoj rði.
Èaèanska bestrna je nova sorta stvorena u Institutu za voæarstvo u Èaèku. Veoma je rodna, sa prinosima preko 30 t/ha. Zrenje poèinje u drugoj polovini jula a završava krajem avgusta i poèetkom septembra. U uslovima navodnjavanja veæina plodova dozri. Plod je vrlo krupan (proseèna masa preko 7 g, a pojedinaèni plodovi dostižu i do 15 g) i dosta mekan. Tamno crne boje, vrlo slatkog ukusa i prijatne arome. Pri èuvanju u hladnjaèama delimièno gubi boju. Daje snažne izdanke, praktièno otporna na žutu rðu. Licencno je zaštiæena.
Pored navedenih, kod nas se gaje u manjoj meri i Dirksen, Hal i Smutstem sorta.

TEHNOLOŠKI POSTUPCI
Izbor sorte treba uskladiti sa namenom plodova, blizinom tržišta, raspoloživom radnom snagom u odreðenom vremenu sazrevanja date sorte i podudaranjem zrenja sa nekim drugim vrstama ili sortama.
Sadnju kupine obaviti u jesen ili rano s proleæa na neophodno dobro i pravilno pripremljenom zemljištu. Pravovremenom i pravilnom sadnjom obezbeðuje se optimalan razvoj sadnica, zadovoljavajuæi rod veæ u drugoj i pun rod u treæoj godini. Rastojanje sadnje za kupinu bez bodlji je 3 m izmeðu redova i 1,5 m u redu (3 h 1,5 m) odnosno 2.220 biljaka po hektaru. Kupinu je najbolje gajiti u špalirskom sistemu gajenja uz korišæenje naslona: bagremovih ili betonskih stubova i pocinkovane žice, nešto deblje od one koja se koristi kod maline. Stubovi se postavljaju na rastojanju 5-6 m sa 2 do 3 reda pocinkovane žice na visini od 60 do 180 cm. Naslon se postavlja u drugoj godini posle sadnje. Prvoklasan izdanak kupine za sadnju treba da ima dobro razvijen korenov sistem i 2 do 3 dobro razvijena nadzemna pupoljka, da je certificiran, sortno èist i zdravstveno ispravan. Koristiti sadni materijal iskljuèivo proizveden kod renomiranih rasadnièara.
U godini sadnje kupine mladi zasad treba pažljivo negovati: uklanjati korove, po potrebi zalivati, izvršiti osnovno ðubrenje kompleksnim mineralnim ðubrivima i stajnjakom pri sadnji, i po primanju prihranu KAN-om. Zaštitu sprovoditi po potrebi uz konsultovanje sa struènim službama. U prvoj godini razviæe se više dobrih izdanaka koji æe iduæe godine doneti rod.


REZIDBA
Rezidba kupine obavlja se u proleæe pre kretanja vegetacije. Za rod se ostavljaju 3 do 4 zdrava i snažna izdanka koji se skraæuju na 20-tak cm iznad poslednje žice odnosno najviše 2 do 2,2 m visine. Boène granèice se skraæuju na 20-25 cm dužine, odnosno na tri pupoljka. Tako orezani izdanci vezuju se zrakasto za žice.
U toku vegetacije kod kupine se, kao i kod maline, obavlja poèetno zakidanje mladih izdanaka tako da ostavljamo izdanke koji izrastaju poèetkom maja i najviše 5-6 da bi smo imali potreban izbor za narednu godinu. Kako se izdanci lako lome to treba pažljivo obavljati obradu da ne polomimo ostavljene izdanke. Kad izdanak dostigne visinu od 2,5 m treba ga prekratiti kako bi se pospešilo izbijanje boènih grana. \ubrenje kupinjaka obavlja se tokom zime sa 600 do 800 kg kompleksnih mineralnih ðubriva NPK formulacije 10:12:26 ili 8:4:24 ili pak 15:15:15. Svake druge godine dodavati po 20-30 t/ha zgorelog stajnjaka. Prihranjivanje se obavlja KAN-om u kolièini 400-500 kg/ha u dva navrata: prvo poèetkom aprila po rezidbi i vezivanju kupina a drugo neposredno pre poèetka cvetanja. Navodnjavanje kupine je obavezna mera posebno u vreme zrenja. U protivnom plod neæe dozreti, a prinos æe biti drastièno smanjen. Navodnjava se u više navrata sa po 50 do 60 litara po kvadratu.
Obrada kupinjaka obavlja se frezovanjem ili kultiviranjem izmeðu redova i okopavanjem ili prašenjem u redu. Broj kultiviranja zavisi od uslova sredine: zemljišta, padavina, kolièine ðubriva i dr. Poslednja obrada mora biti do sredine septembra, da se ne bi vegetacija produžavala i došlo do izmrzavanja tokom zime.
O programu zaštite kupine i organizovanju berbe pisaæemo u nekom od narednih brojeva.


BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu