PERŠUN NA 20 HEKTARA

PERŠUN NA 20 HEKTARA

Ne dešva se često da se naši povrtari odluče za gajenje peršuna na čak dvadeset hektara. To je učinio Pera Djuričkov iz Debeljače, kod Pančeva, koji se ovim poslom bavi desetak godina. Odluka je pala kada je svojevremeno video da mali proizvodjači, koji “svaštare”, nemaju velike izglede na tržištu....

a1af065a-7730-48cb-a54f-95c3a4909b1a.jpg

PROIZVODNJA PARADAJZA

Proizvodnja paradajza na otvorenom ograničena je klimatskim uslvima, prvenstveno temepraturama, i moguća je samo u bezmraznom razdoblju. Rast i razvoj, do prvih zrelih plodova, može trajati 90 do 110...

4be4653d-35dc-4e89-9d3f-b4c106b0bdfc.jpg

SIMPTOMI NEDOSTATAKA HRANLJIVIH ELEMENATA U P...

Za pravilan razvoj biljaka neophodno je 16 esencijalnih hranljivih elemenata: ugljenik (C), vodonik (H), kiseonik (O), azot (N), fosfor (P), kalijum (K), kalcijum (Ca), magnezijum (Mg), sumpor (S), g...