Suzbijanje štetočina u toku gajenja maline

Suzbijanje štetočina u toku gajenja maline

Malina je osetljiva na mnoštvo bolesti i štetočina. Adekvatnom negom zasada može se suzbiti veliki broj štetočina, ili se može uticati na smanjenje stepena njihove zastupljenosti. Održavanje zdravog statusa biljaka kroz dobru prihranu i navodnjavanje, adekvatna rezidba i postavljanje naslona, u cil...

1165d45e-3f22-4f08-8fdc-4a2bb25af1ff.jpg

SUZBIJANJE ŠTETOČINA, OBOLJENJA RIBIZLE

Ribizla je osetljiva na mnoge insekte i bolesti. Mnoge od ovih štetočina mogu se kontrolisati, ili se njihova zastupljenost može svesti na minimum kroz adekvatnu negu i primenu agrotehničkih mera u z...

c3858a25-139e-46cc-8fa0-a6eaba02ceed.jpg

TEHNOLOGIJA NAVODNJAVANJA, OSNOVNI PRINCIPI U...

Proizvođači voća i povrća često nabavljaju i instaliraju sisteme “kap po kap” samostalno, često ih kupuju kod firmi koje vrše samo ulogu distributera, bez mogućnosti da izvrše edukaciju proizvođača i...