PROIZVODNJA ŠPARGLE

PROIZVODNJA ŠPARGLE

Velika rasprostranjenost ovog roda (Liliaceae), pokazuje sposobnost prilagođavanja razlčitim klimatskim i edafskim uslovima. Autohtone vrste Asparagus acutifolius i Asparagus tenuifolius, od davnina, se koriste kao povrće i lekovito bilje, a mladi izbojci, skupljaju u makiji mediteranskog područja....

15a15d05-e90b-43d5-9df3-59f4e5d38f4e.jpg

Proizvodnja trave od krupnika i korišćenje pr...

Krupnik (Triticum aestivum ssp. spelta) ponovo je otkriven sredinom sedamdesetih godina i počela je njegova proizvodnja, zbog izvanrednog hemijskog sastava, kvaliteta zrna i zbog njegovog lekovitog d...

b8bd0fb9-837c-4833-853c-ed72fa57c30e.jpg

Navodnjavanjem krompira do 80 tona po hektaru

Za uspešno gajenje krompira i postizanje visokih prinosa dva klimatska faktora, voda i temperatura, imaju presudnu ulogu. Krompir je biljka umereno vlažnog podneblja, i pri nedostatku vode dolazi do ...