PROIZVODNJA I ZAŠTITA LUBENICE U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA

PROIZVODNJA I ZAŠTITA LUBENICE U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA

Proizvodnja lubenica u zadnjih nekoliko godina u Srbiji zauzima važno mesto u odnosu na ostale povrtarske biljke. Razlog povećanja površina na kojima se uzgaja povrće su niske cene i prinos ratarskih useva. Po površinama i prinosu, najznačajnije regije uzgoja lubenica u Srbiji su Bačka, Srem i Mačv...

81143497-d992-47a4-aa42-3ba90807da1a.jpg

GAJENJE ŠITAKE NA DRVENIM OBLICAMA

Šitake (Lentinus edodes) jedna je od najpopularnijih gljiva u Japanu. USA i EU dok je u Kini i Koreji jedan od važnijih useva i siguran izvor prihoda. Ova gljiva kao i izvor proteina ima kombinovana ...

ca158f8e-8a32-4567-be14-b84c9f3661f2.jpg

Na jugu Španije - ŠIRI SE MIRIS JAGODE

Prisustvujući Medjunarodnom simozijumu o jagodi u Španiji, bili smo u prilici da obidjemo njihove zasade. Ono što smo tom prilikom videli, od novih selekcija do najsavremenijih tehnologija gajenja i ...