PREPELICA

PREPELICA

Prepelica je značajna sa lovnog aspekta ali je još važnija njena uloga u biološkoj borbi protiv štetnih insekata i korova.Uloga prepelice je u biološkoj borbi protiv čitavog niza u poljoprivredi štetnih insekata. Zna se da prepelice za svoj razvoj trebaju velike količine životinjskih (animalnih) be...

5fafb78e-6334-43a8-824b-c05162618e4e.jpg

POSTAVLJANJE ZASADA RIBIZLE i NEGA U GODINI S...

Sa pripremom zemljišta treba krenuti krajem leta na onim terenima na kojima će se zasad postaviti u jesen, ili što je moguće ranije u proleće, kada se zasad podiže u proleće. Zaostale površinske usev...

2548b174-c2c7-4548-b3a1-6c42e12ea21d.jpg

FUTOŠKI KUPUS BREND SRBIJE

U želji da na neki način podstaknu proizvodnju upravo autohtonog kupusa koji gaje, Futožani su pokrenuli inicijativu njegove zaštite kod Zavoda za intelektualnu svojinu. Na ovaj način zaštićena je so...