OVAKO SE RAĐAJU JELENI - ŽIVOT

OVAKO SE RAĐAJU JELENI - ŽIVOT

„17. juni, 18h 35. Zvoni telefon. Obaveštavaju me da je posao započet. Uzimam svoju opremu i uskačem u automobil". Privilegovani posmatrač, Olivier Bucheron nam otkriva, sekundu za sekundom, kako se rađa tele. Ostvarenje ovakve serije fotografija ne može se improvizovati. Ono zahteva važan rad u...

cf917b55-0967-4f3c-8981-35e0b360f02b.jpg

NAČINI, USLOVI I DUŽINA SKLADIŠTENJA POVRĆA

Posle berbe (vađenja) povrća, uskladišteni plodovi nastavljaju sa procesom disanja za koji je neophodna energija. Međutim, pošto više nije povezan sa biljkom, tj. korenovim sistemom, plod za disanje ...

fc2681e2-c8ee-485a-8c87-03a83b242f71.jpg

PROIZVODNJA KORNIŠONA NA OTVORENOM

Kornišoni su sa ekonomskog aspekta gledano vrlo važna povrtarska kultura. Proizvodnja ovog povrća u najvećoj meri je povezana sa prerađivačkom industrijom koja je u Srbiji,nažalost, prilično nestabil...