Proizvodnja trave od krupnika i korišćenje presovanog soka

Proizvodnja trave od krupnika i korišćenje presovanog soka

Krupnik (Triticum aestivum ssp. spelta) ponovo je otkriven sredinom sedamdesetih godina i počela je njegova proizvodnja, zbog izvanrednog hemijskog sastava, kvaliteta zrna i zbog njegovog lekovitog dejstva. Danas se proizvodi u zemljama Evropske unije, Severnoj Americi, a u poslednjih nekoliko godi...

81143497-d992-47a4-aa42-3ba90807da1a.jpg

GAJENJE ŠITAKE NA DRVENIM OBLICAMA

Šitake (Lentinus edodes) jedna je od najpopularnijih gljiva u Japanu. USA i EU dok je u Kini i Koreji jedan od važnijih useva i siguran izvor prihoda. Ova gljiva kao i izvor proteina ima kombinovana ...

54945f10-41f4-4f0e-9f9e-6283811b50b6.jpg

Uloga folijarne ishrane u savremenoj biljnoj ...

Pred savremenu biljnu proizvodnju postavljaju se vrlo složeni zadaci, ne samo u svetu, već i u zemljama u razvoju. S jedne strane tranzicija nameće potrebu visoke profi stabilnosti na održivim osnova...