ENDIVIJA

ENDIVIJA

Divlja vrsta Cicborium pumilum Jacq., od koje je nastala endivija, raširena je u Sredozemlju i južnoj Aziji. Stari Egipćani, Grci i Rimljani vrlo je rano koriste kao povrće. Po srednjoj i severnoj Evropi širi se od 13 do 16 veka, ali i sada , najviše je rasprostranjena u južnoj Evropi. Uzgajaju se ...

8e2074f3-7ddc-470f-bada-742e5bf7f18b.jpg

REZIDBA PARADAJZA ZA DOBIJANJE BILJKE ODGOVAR...

Rana rezidba podstiče pojavu snažnih stabljika. Ukloniti sve vodopije i listove ispod prvih cvasti. Drugu stabljiku treba pustiti da raste od internodije tik iznad najniže postavljene cvasti, a treće...

a39d4d5a-361f-4a91-88d0-6830326d70bf.jpg

Pucanje kore i sušenje stabala šljive

Na nedavno održanom stručnom skupu “Inovacije u voćarstvu i vinogradarstvu”, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, saopšteno je da se u voćarskoj proizvodnji šljiva kod nas nalazi na prvom, a u svet...