PROIZVODNJA KORNIŠONA NA OTVORENOM

PROIZVODNJA KORNIŠONA NA OTVORENOM

Kornišoni su sa ekonomskog aspekta gledano vrlo važna povrtarska kultura. Proizvodnja ovog povrća u najvećoj meri je povezana sa prerađivačkom industrijom koja je u Srbiji,nažalost, prilično nestabilna. Zbog činjenice da je otkup kornišona nesiguran a cena još nesigurnija,ova kultura u Srbiji veoma...

2ea3308f-dc9b-407c-97e9-193b3cc12f89.jpg

ZAŠTITA KROMPIRA

Za suzbijanje krompirove zlatice se mogu koristiti različite mere kao agrotehničke, hemijske i biološke. Na manjim površinama radi redukcije brojnosti štetočine može se vršiti i mehaničko uništavanje...

814db53b-2c3f-44a7-92b0-0a437c76b4c3.jpg

PLAMENJAČA KROMPIRA I PARADAJZA (Phytophthora...

Ovo upustvo, ako ga dobro proučite, može da posluži da zaštitite vaš krompir i paradajz od plamenjače. Bez obzira na veliki broj fungicida koji se koriste za njeno suzbijanje, plamenjača i dalje prič...