GAJENJE ŠITAKE NA DRVENIM OBLICAMA

GAJENJE ŠITAKE NA DRVENIM OBLICAMA

Šitake (Lentinus edodes) jedna je od najpopularnijih gljiva u Japanu. USA i EU dok je u Kini i Koreji jedan od važnijih useva i siguran izvor prihoda. Ova gljiva kao i izvor proteina ima kombinovana svojstva, odnosno dijetalna i lekovita. Hranjiva i kulinarska vrednost ove gljive je znatno veća neg...

5a5b1e7c-b124-4321-b31b-d08dbbdf4486.jpg

IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA - TORAK

Janku Niku bavi se, pored ratarstva, proizvodnjom mleka, o kojoj kaže: „Ovo je mini farma, vezan tip uzgoja za krave muzare. Imam 11 krava muzara. Imam nešto bikova u tovu, između 30 i 40 . Mleko is...

133f20e1-e547-4933-ad8e-ca4cba5dfe28.jpg

MEHANIZACIJA I OPREMA ZA PROIZVODNJU POVRĆA N...

Povrće koje se proizvodi na manjim površinama na otvorenom prostoru je namenjeno za upotrebu u svežem stanju i za potrebe daljnje prerade. Dominantna je proizvodnja povrtarskih vrsta koje su prikladn...