PLAMENJAČA KROMPIRA I PARADAJZA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary)

PLAMENJAČA KROMPIRA I PARADAJZA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary)

Ovo upustvo, ako ga dobro proučite, može da posluži da zaštitite vaš krompir i paradajz od plamenjače. Bez obzira na veliki broj fungicida koji se koriste za njeno suzbijanje, plamenjača i dalje pričinjava velike štete. U sadašnje vreme, osim postojećih, šire se i drugi agresivniji sojevi gljive uk...

45ce3aec-f022-496b-b521-245a91949486.jpg

BELI LUK - TEHNOLOŠKI POSTUPCI PRERADE

Beli luk je jedan od najpoznatijih i najstarijih začina. Podaci o upotrebi ove biljke se nalaze u spisima svih starih civilizacija. I danas, hiljadama godina kasnije, popularnost belog luka ne jenjav...

7b4c5fe0-8b00-421d-87bb-69ac8cdae26e.jpg

CRNI KOREN I BELI KOREN

U livadskoj flori južne i srednje Evrope, proširen je rod Scorzonera sa oko 100 vrsta, a Sc. Hispanica, od koje potiče povrtarska kultura crni koren, najviše je raširena u Španiji. U srednjem veku, c...