Alatke i oruđa za oranje - drveni plugovi u muzejima Vojvodine
06.06.2008.
Alatke i oruđa za oranje - drveni plugovi u muzejima Vojvodine