PELARGONIJA - MUŠKATLA
12.07.2008.
PELARGONIJA - MUŠKATLA
Perspektive proizvodnja lala kod nas
12.07.2008.
Perspektive proizvodnja lala kod nas
Spoljnotrgovinska razmena cveća i ukrasnog bilja
04.02.2008.
Spoljnotrgovinska razmena cveća i ukrasnog bilja
UDRUŽENJE PROIZVODAČA CVEĆA I UKRASNOG BILJA SRBIJE, "FLORA SRBIJA"
04.02.2008.
UDRUŽENJE PROIZVODAČA CVEĆA I UKRASNOG BILJA SRBIJE, "FLORA SRBIJA"
Begonia semperflorens
31.01.2008.
Begonia semperflorens
DIANTHUS CARYOPHYLLUS
30.01.2008.
DIANTHUS CARYOPHYLLUS
Ranunculus asiaticus
30.01.2008.
Ranunculus asiaticus
VIOLA WITTROCKIANA
30.01.2008.
VIOLA WITTROCKIANA
HRIZANTEME -JESENJE RUŽE
10.02.2008.
HRIZANTEME -JESENJE RUŽE
Proizvodnja ružinog cveta na otvorenom polju i zaštićenom prostoru
10.02.2008.
Proizvodnja ružinog cveta na otvorenom polju i zaštićenom prostoru
FLORAGARD TRESETI I GOTOVI SUPSTRATI
04.02.2008.
FLORAGARD TRESETI I GOTOVI SUPSTRATI
Petunia grandiflora
31.01.2008.
Petunia grandiflora
ZAŠTITA RUŽA OD BOLESTI I ŠTETOČINA
29.01.2008.
ZAŠTITA RUŽA OD BOLESTI I ŠTETOČINA
Mali grize kao lav!!!
03.02.2008.
Mali grize kao lav!!!
IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA - TORAK
14.11.2008.
IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA - TORAK
Proizvodnja trave od krupnika i korišćenje presovanog soka
14.11.2008.
Proizvodnja trave od krupnika i korišćenje presovanog soka
KRUPNIK (TRITICUM SPELTA) - ŽITARICA BUDUĆNOSTI
07.08.2008.
KRUPNIK (TRITICUM SPELTA) - ŽITARICA BUDUĆNOSTI
Staklenička proizvodnja u Holandiji
25.05.2008.
Staklenička proizvodnja u Holandiji
Švedski vaxtkraft
16.04.2008.
Švedski vaxtkraft
POSTAVLJANJE ZASADA RIBIZLE i NEGA U GODINI SADNJE
26.11.2008.
POSTAVLJANJE ZASADA RIBIZLE i NEGA U GODINI SADNJE