CRNI KOREN I BELI KOREN
04.11.2010.
CRNI KOREN I BELI KOREN
KUKURUZ ŠEĆERAC
04.11.2010.
KUKURUZ ŠEĆERAC
ULJANA REPICA
04.11.2010.
ULJANA REPICA
Zaštita kukuruza od korova, bolesti i štetočina
04.11.2010.
Zaštita kukuruza od korova, bolesti i štetočina
Navodnjavanjem krompira do 80 tona po hektaru
10.07.2010.
Navodnjavanjem krompira do 80 tona po hektaru
GAJENJE PASULJA
18.02.2010.
GAJENJE PASULJA
SIMPTOMI NEDOSTATAKA HRANLJIVIH ELEMENATA U PROIZVODNJI RASADA I UKRASNIH BILJAKA
18.02.2010.
SIMPTOMI NEDOSTATAKA HRANLJIVIH ELEMENATA U PROIZVODNJI RASADA I UKRASNIH BILJAKA
KROMPIR - Solanum tuberosum
26.11.2008.
KROMPIR - Solanum tuberosum
NAVODNJAVANJE KROMPIRA I  IZBOR SORTE KROMPIRA
26.11.2008.
NAVODNJAVANJE KROMPIRA I IZBOR SORTE KROMPIRA
PLAMENJAČA KROMPIRA I PARADAJZA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary)
26.11.2008.
PLAMENJAČA KROMPIRA I PARADAJZA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary)
VIROZE KROMPIRA
26.11.2008.
VIROZE KROMPIRA
ZAŠTITA KROMPIRA
26.11.2008.
ZAŠTITA KROMPIRA
Proizvodnja trave od krupnika i korišćenje presovanog soka
14.11.2008.
Proizvodnja trave od krupnika i korišćenje presovanog soka
Krompirove cistolike nemetode
12.09.2008.
Krompirove cistolike nemetode
KRUPNIK (TRITICUM SPELTA) - ŽITARICA BUDUĆNOSTI
07.08.2008.
KRUPNIK (TRITICUM SPELTA) - ŽITARICA BUDUĆNOSTI
CERCOSPORA BETICOLA - PEGAVOST LIŠĆA ŠEĆERNE REPE
08.06.2008.
CERCOSPORA BETICOLA - PEGAVOST LIŠĆA ŠEĆERNE REPE