Prolećno obrezivanje papaka
10.07.2010.
Prolećno obrezivanje papaka
IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA - Bavanište
14.11.2008.
IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA - Bavanište
IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA - TORAK
14.11.2008.
IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA - TORAK
Gajenje priplodnih junica
07.08.2008.
Gajenje priplodnih junica
ZEČEVI U PARENJU
07.08.2008.
ZEČEVI U PARENJU
BRZI TOV PATAKA - Bez vodenog ispusta
17.07.2008.
BRZI TOV PATAKA - Bez vodenog ispusta
NOSILJE BEZ KAVEZA - Iskustva holandskih živinara
17.07.2008.
NOSILJE BEZ KAVEZA - Iskustva holandskih živinara
BUR KOZA
26.06.2008.
BUR KOZA
ISHRANA I UZGOJ GUSAKA
26.06.2008.
ISHRANA I UZGOJ GUSAKA
ISHRANA JAGNJADI
26.06.2008.
ISHRANA JAGNJADI
JAHANJE KONJA
26.06.2008.
JAHANJE KONJA
JAHANJE KONJA
26.06.2008.
JAHANJE KONJA
KAKO SMANJITI SMRTNOST JAGNJIĆA
26.06.2008.
KAKO SMANJITI SMRTNOST JAGNJIĆA
KARAKAČANSKA OVCA IZMEĐU OPSTANKA I NESTANKA
26.06.2008.
KARAKAČANSKA OVCA IZMEĐU OPSTANKA I NESTANKA
ORGANSKO KUNIĆARSTVO
26.06.2008.
ORGANSKO KUNIĆARSTVO
OSVETLJENJE ZA ŽIVINU
26.06.2008.
OSVETLJENJE ZA ŽIVINU
SMEŠTAJ I ČUVANJE KOZA
26.06.2008.
SMEŠTAJ I ČUVANJE KOZA
TELENJE KRAVA
26.06.2008.
TELENJE KRAVA
UZGOJ I SMEŠTAJ TELADI
26.06.2008.
UZGOJ I SMEŠTAJ TELADI
Pojmovnik govedarstva - Kvantitativne osobine
08.06.2008.
Pojmovnik govedarstva - Kvantitativne osobine