Arum d.o.o
Arum d.o.o
11080 Zemun, Srb
Borhesova 31

+381 656101010
+381 62200770
+381 113774705

Arum d.o.o

Osnovna delatnost firme Arum d.o.o je snabdevanje hotela, restorana, fast food-ova, kantina i ostalih ugostiteljskih objekata duboko zamrznutim, polugotovim i gotovim prehrambenim proizvodima.