Galićev kalup za matičnjake

01.10.2006. | list Pčelar | list Pčelar

 

Galićev kalup služi za izlivanje 20 matičnih osnova u jednoj traci. Traka sa matičnjacima lepi se vrućim predmetom na letvicu koja se nalazi u ramu nosaču prilikom dodavanja starteru. Osnove se liju i lepe vrlo brzo (za jedan sat od 400 do 600). Kalup se izraðuje od nerðajućeg materijala.

Kalup je naročito koristan onima koji se bave proizvodnjom matične mleči. Prilikom rada sa kalupom, on mora da bude zagrejan na 60–70 °C i mora se kvasiti vrućom vodom iste temperature.

U vodu se sipa prašak za pranje veša ili sudomil.

 

Kada se u kalup nalije vosak koji je takoðe zagrejan na 60–70 °C, sačeka se da se vosak ohladi i stegne. Proces se može ubrzati stavljanjem kalupa ispod mlaza hladne vode. Pre vaðenja trake iz kalupa, vosak se prvo poravna sa kalupom oštrim nožem, kako bi traka bolje prianjala na drvenu letvicu rama. Jedan odlivak koji se pravilno upotrebljava može da posluži za višekratno (5–6 puta) vaðenje matične mleči. Nadam se da ću objavljivanjem nacrta za kalup uticati na to da se poveć a broj pčelara koji se bave proizvodnjom matič nog mleča. Srećno!

(U Pčelaru za januar naredne, 2007. godine, na priloženom DVD-u naći će se, pored brojnih poklona, i DVD film o novoj metodi proizvodnje matičnog mleča po Stevi Galiću iz Kragujevca. U januarskom Pčelaru objavićemo i njegov tekst o samoj metodi koji u potpunosti prati rad sa pčelama i prikupljanje mleča – napomena urednika)

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/