VIOLA WITTROCKIANA

30.01.2008. | Povrtarski Glasnik | Povrtarski Glasnik

VIOLA WITTROCKIANA

VIOLA WITTROCKIANA

UPUTSTVA ZA GAJENJE

Faza jedan (dan 1-7):
Posejte Violu u rastresit supstrat na bazi treseta sa pH vrednošĆu izmedu 5.5 i 5,9, da bi izbegli prekomeran porast i probleme sa korenom. Blago prekrijte seme sa srednje krupnim vermikulitom. Nakon setve, dobro zalijte setvene kontejnere. Preporučuje se da se održava optimalna temperatura klijanja izmedu 18-20°C. Kada vam seme klija u klijališnoj komori (ili nekoj zatvorenoj prostoriji), obavezno iznesite kontejnere na puno dnevno svetlo kada pukne omotač semenke.

Faza dva (dan 8-21):
Kada počnu da se pojavljuju klice u kontejneru, blago prihranite sa dobro izbalansiranim đubrivom u koncentraciji od 75 ppm azota. Održavajte temperaturu oko 18°C ako je moguće i obezbedite dobru cirkulaciju vazduha. Intenzitet svetla treba održavati što je moguće višim pod uslovom da to ne prouzrokuje dodatnu toplotu ili preterano isušivanje. Nakon inicijalnog prihranjivanja, počnite prihranjivanje dobro izbalansiranim đubrivom koje sadrži i mikroelemente, u koncentraciji od 200 ppm azota. Kalcijum nitrat je dobar izbor ako hoćemo jake, kompaktne biljke.

Faza tri (dan 22-35):
S obzirom da biljke sve više popunjavaju setveni kontejner, treba smanjiti prihranjivanje. Medutim, i kada biljke samo zalivamo čistom vodom (bez đubriva), i dalje treba dodavati mikroelemente, a posebno gvožđe, magnezijum, kalcijum i bor. Održavajte pH vrednost supstrata izmedu 5,5 i 5,9. Koncentracija đubriva može da se samnji na 150 ppm, ali mikroelemente i dalje dozirajte u punom iznosu. Idealno bi bilo Violama obezbediti visok intenzitet svetla da bi se smanjilo izduživanje. Iznošenjem biljaka na otvoreno će se obezbediti niža temperatura i optimalna cirkulacija vazduha. Ukoliko je kontrola rasta biljaka ipak potrebna, upotreba regulatora rasta je preporučljiva tek nakon što je prvi, pravi list dobro razvijen.
Bilo kako, veoma kompaktan rasad može se dobiti snižavanjem temperature za 3 do 4°C, pet do sedam dana pre rasađivanja. Tokom toplog i vlažnog vremena, ili neposredno pred rasađivanje, preporčuje se preventivno tretiranje biljaka nekim fungicidom radi kontrole crne pegavosti (Anthracnose spp).

VARIJETERTI DINAMITE F1 ČISTIH BOJA

Rasađivanje:
Ukoliko ste sejali u kontejnere sa 264 ćelije, rasađivanje je nakon 5 nedelja. Ukoliko ste koristili setvene kontejnere sa 360 ćelija, rasađivanje je nakon 4 do 5 nedelja. Koristite okrugle saksije prečnika 9 cm. Možete probati i sa sadnjom 3 do 5 mladih biljaka u okrugle saksije prečnika 13-15 cm ili u viseće korpe. Rasadite biljke u dobro rastresitu mešavinu sa pH vrednošću izmedu 5.5 i 5,9. EC vrednost: 2-3. Nemojte saditi biljke previše duboko da bi sprečili trulež stabla.
Nakon rasađivanja, prihranite biljke sa malo povišenom koncentracijom fosfora tokom prva dva zalivanja, da bi stimulisali razvoj korenovog sistema. Nakon toga, prihranjujte sa povećanom koncentradjom azota, od 200 do 250 ppm. I dalje koristite dobro izbalansirano đubrivo da bi obezbedili zdrav razvoj biljaka. Biljke gajite na što nižoj temperaturi, prihranjujte redovno i ograničite upotrebu regulatora rasta koliko god je moguce da bi ostvarili optimalne rezultate.

Temperatura gajenja:
Objekat bez grejanja: Prve dve nedelje nakon rasađivanja održavajte 15 do 18°C da bi stimulisali razvoj korena, a nakon toga biljke gajite na što je moguće nižim temperaturama.
Tokom zime obezbediti da temperatura ne pada ispod 0°C (poželjno 3-5°C). Forsiranje pri temperaturi 10-12°C. Objekat sa grejanjem: Nakon rasađivanja održavajte 18 do 20°C. Kada su biljke razvile 6-10 listova sniziti temperaturu na 14-16°C°.

Dodatno osvetljenje:
Nije potrebno.
Regulatori rasta:
Alar u konc. 2 do 5 promila. Za najbolje rezultate, treba povisiti temperaturu na 15-16°C sve dok biljke u potpunosti ne apsorbuju sredstvo. Cycocel je takode preporučljiv u koncentraciji 2-3 promila. Primeniti kada je neophodno.

Konačno proredivanje
Okrugle saksije prečnika 9 cm: 70-100 po m2. Manje četvrtaste saksije: 100 do 140 po m2. Velike okrugle saksije prečnika 13 do 15 cm sa po 3-5 biljaka: 35-50 po m2. Vreme proizvodnje Objekat bez grejanja: 22-26 nedelja (setva u septembru - prodaja mart). Grejani objekat:10 do 12 nedelja (setva decembar/januar - prodaja mart - april ili setva jul - prodaja septembar - oktobar).

Plan proizvodnje objekata sa grejanjem i bez grejanja

Ključne tacke u proizvodnji
Ventilacija i niska vlažnost vazduha su veoma važni, posebno u objektima bez grejanja, da bi se sprecila pojava bolesti.

Bolesti i štetočine
Viole su osetljive na bolesti i štetočine od kojih sledeće bolesti traže posebnu pažnju. Puccinia violae – izaziva rđu na listovima, ređe na stablu ili peteljkama, Urocystis violae – izaziva gar plodnika, cašice, cvetne drške ređe i drugih nadzemnih delova, Cercospora violae – pegavost lista, Alternaria violae - pegavost lista, Colleutrichum violae - pegavost lista, Phyllosticta violae - pegavost lista, Ranularia lctaceae - pegavost lista, Peronospora violae – izaziva plamenjaču, Sphaerotheca humuli – izaziva pepelnicu, Botrytis cinerea – napada cvetove i lišće izazivajući nekrozu Od štetocina najznacajnija su: Tetranychus urticae – grinje, Mysodes certus – lisne vaši, Daszneura affinis i violea – kovrdžanje listova izaziva larva ove dve vrste.

VIOLA WITTROCKIANA
VIOLA WITTROCKIANA
Simtomi sive plesni na violi - Botrytis cinerea
Simtomi sive plesni na violi - Botrytis cinerea
Simtomi rđe na violi - Puccinia viole
Trips na violi - Tetranychus urticae

Rano cvetajuća serija, proizvodač za prolećnu prodaju može sejati kasnije

VARIJETETI DINAMITE F1 SA TAMNOM MRLJOM

SMASH F2 serija je specijalno selektovana serija za one profesionalne proizvodače koji bi hteli da uz niža ulaganja proizvedu ipak Violu solidnog kvaliteta. Sve glavne boje i nijanse su zastupljene u Smash seriji, da bi stvorili atraktivan miks kako boja sa tamnom mrljom, tako i čistih boja.

SMASH F2 serija

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/