Ranunculus asiaticus

30.01.2008. | Povrtarski Glasnik | Povrtarski Glasnik

Ranunculus asiaticus

Ranunculus asiaticus
Ranunculus BLOOMINGDALE je ekonomična biljka koja zahteva minimalno grejanje. Tokom perioda cvetanja ovog varijeteta inače je mala ponuda na tržištu ostalih cvetnih vrsta, s obzirom da je prodaja Bloomingdale-a pre glavne sezone prolećnog, sezonskog cveća. Preporučljiva je proizvodnja u okruglim saksijama prečnika 10 cm i većim. Seme je dostupno i kao specijalno dorađeno (poseban omotač koji semenu daje okrugliju formu). Minimalna klijavost i standardnog i specijalno dorađenog semena je 80%.

 

PROIZVODNjA RASADA
Da bi se prekinula dormantnost svežeg semena, seme Ranunculusa potrebno je hladiti nakon vlaženja, u obicnom frižideru, u periodu od 1 do 2 nedelje pre setve.

Faza jedan (dan 1-14):
lzaberite sterilan, rastresit supstrat. Mešavina koja sadrži 30% treseta i 70% perlita je efikasna i ubrzava klijanje i rast mladih biljaka. pH vrednost supstrata izmedu 6,0 i 6.5 je preporučljiva za optimalan rezultat. Prekrijte seme sa tankim slojem supstrata. Setvene kontejnere unesite u prostor sa dobrom cirkulacijom vazduha i temperatrom 10-15°C. Nemojte dozvoliti da se supstrat isuši tokom perioda klijanja

Faza dva (dan 15-21):
Nakon što biljke pocnu da se pojavljuju, smanjite vlagu i iznesite setvene kontejnere u hladan prostor u plasteniku ili stakleniku. Dobro provetren i zasenčen objekat, da bi izbegli direktnu i jaku sunčevu svetlost, i temperature izmedu 10 do 15°C tokom dana i oko 7°C tokom noci, bi bio prostor sa optimalnim uslovima. Blago prihranite u koncentraciji od 100 ppm azota da bi ojačali biljke.

Faza tri (dan 22-42):
Održavajte nisku temperaturu u objektu, najbolje oko 15°C. Prihranjujte svakih 10 dana u koncentraciji od 100- 150 ppm azota j održavajte EC vrednost između 0,7 i 1,0. Ranunculus je osetljiv na prevelike nivoe soli, te stoga treba izbeci stres na biljkama izazvan visokim temperaturama i niskim nivoima vlage.

Faza četiri (dan 43-50):
Biljke su razvile do 4 prava lista i spremne su za rasađivanje u završne saksije. Ranunculus postaje reproduktivan u fazi četvrtog pravog lista. Nemojte kasniti sa rasađivanjem. Kasno rasađivanje dovodi do formiranja biljaka siromašne lisne mase i izdužene forme

PROIZVODNjA U ZAVRŠNIM SAKSIJAMA

Supstrat:
Rasadite biljke u okrugle saksije precnika 10 cm (po jedna biljka) ili u veće (dve do tri biljke). Koristite rastresit supstrat čija je pH vrednost 5,5-65. Odžavajte dnevnu temperaturu oko 10°C a noćnu oko 5°C kad god je moguće.

Prihranjivanje:
Ranunculus zahteva često prihranjivanje. Prihranjujte tečnim đubrivom svakih 10 dana. Temperature gajenja: Za ranu prodaju biljaka preporučujemo da se povise dnevne temperature na 15°C a noćne na 7-10°C, 4-6 nedelja nakon rasađivanja.

Dodatno osvetljenje:
Gajite rasad i mlade biljke u uslovima kratkog dana. Savetujemo da se Ranunculus ne seje ranije od 35. nedelje (početak avgusta) u uslovima severne Evrope. Zbir intenziteta svetla i temperatura u ranijim setvama može dovesti do kašnjenja u formiranju pupoljaka i razvoju. Proizvođači često žele da proizvedu rano Ranunculus, sejući i gajeći mlade biljke na visokim temperaturama i tokom dugih letnjih dana. U ovakvim uslovima obično dolazi do zaustavljanja ili veoma slabog rasta biljaka. Ovo se događa iz razloga što u uslovima dugog dana, dužeg od 13 sati, Ranunculus prirodno želi da proizvede gomolje, što usporava vegetativni porast. Zamračivanjem i skraćivanjem dužine dana na 10-13 časova možemo održati aktivan vegetativni porast. Prekomerne temperature takođe mogu oslabiti vegerativni porast. Optimana temperatura gajenja je 15°C danju i 8°C noću.

Zalivanje:
Zalivajte temeljno i u redovnim intervalima, a posebno pri toplijem vremenu.

Regulatori rasta:
Pri višim temperaturama može doći do prekomernog izduživanja cvetih drški i listova. Tretranje Alar-om svake dve nedelje u skladu sa propisanim uputstvom može sprečiti izduživanje.

KLjUČNE TAČKE U PROIZVODNJI

Najčešće štetočine su lisne vaši, lisni mineri i grinje. ali se takode može javiti trips i bela leptirasta vaš. Glavne bolesti su uvenuće, Botrytis sp.i plamenjača, i sve mogu biti konrolisane preventivnim tretiranjem određenim fungicidima.
Dobro gajenje i prihranjivanje će kao rezultat dati zdrave biljke koje su manje podložne bolestima. Održavajte niske temperature tokom čitavog procesa proizvodnje. Temperature preko 15°C ce za rezultat imati gubitak kvaliteta. Prestanite sa primenom regulatora rasta pre nego što pupoljci pokažu boju, jer to može dovesti do slabljenja intenziteta boja.

Vreme proizvodnje:
Plan proizvodnje Ranunculusa Bloomingdale zahteva 25-32 nedelje u zavisnosti od uslova sredine i temperatura pri proizvodnji.

Plan proizvodnje

Sakatina serija Bloomingdale nudi veoma atraktivan proizvod za ranu, prolećnu prodaju. Ranunculus je biljka koja voli hladno vreme i cvetaće ranije u odnosu na glavnu sezonu prolećnog, sezonskog cveća. Jasne boje Bloomingdale-a nude atraktivnu dopunu baštama i raznim cvetnim lejama.

Nakon zime, početak oplemenjivanja vrta možete uraditi sa svežim i jasnim bojama Bloomingdale serije. Biljke Bloomingdale serije su veoma atraktivne i to podstiče prodaju. Dug prodajni kvalitet je još jedna od osobina Bloomingdale-a.

Bloomingdale je dostupan na tržištu cveća već od februara. S obzirom da biljke vole hladne uslove, izuzetno je pogodan za razne cvetne leje. Bloomingdale takođe donosi rane, jarke boje u vaš vrt i cvetne leje. Bloomingdale izdržava temperature cak do -5°C.

VARIJETETI RANUNCULUSA BLOOMINGDALE RAZLIČITIH BOJA

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/