Petunia grandiflora

31.01.2008. | Povrtarski Glasnik | Povrtarski Glasnik

Petunia grandiflora

Petunia grandiflora

UPUTSTVA ZA GAJENJE

Faza jedan (dan 1-4): Posejte po povšini dobro pripremljenog supstrata čija je pH vrednost 5,5-6.0. Ako sejete direktno u setvene kontejnere sa više ćelija, koristite pilirano seme. Seme klija na temperaturi 22-24°C. Nemojte prekrivati seme supstratom, s obzirom da je svetlost neophodna za maksimalnu klijavost. Smestite setvene kontejnere u klijališnu komoru, ili ih prekrijte providnom folijom

Faza dva (dan5-14): Kada seme počne da klija skinite foliju. Snizite temperaturu na 18-2°C. Možete upotrebiti dodatno osvetljenje u trajanju od 14 časova dnevno da bi podstakli rano formiranje cvetnih pupoljaka. Održavajte supstrat vlažnim, ali ne previše mokrim. Koristite naizmenično đubriva na bazi kalijuma i na bazi azota, dva puta nedeljno, da bi postigli EC vrednost od 1.2 do1,5.

Faza tri (dan 15-27): Biljke su sada u fazi prvog para pravih listova. Dopustite da se supstrat umereno prosuši izmedu svaka dva ciklusa zalivanja. Za optimalan rast koristite gore pomenuta đubriva dok ne postignete EC vrednost od 1.5-2,0. Dodajuci više azotno dđubrivo pospešujete rast bočnih izdanaka. Dodajuci đubrivo na bazi kalijuma sprečavate izduživanje biljaka. Da bi sprečili izduživanje, možete jednom ili dva puta biljke tretirati regulatorom rasta B9, u skladu sa uputstvom na preparatu. U ovoj fazi dodatno osvetljenje u trajanju od 18 časova dnevno, takođe podstiče ranije cvetanje

Faza cetiri (dan 28): Biljke bi sada trebalo da imaju 4-6 pravih listova i spremne su za rasađivanje. Rasadite ih u male četvrtaste saksije ili u okrugle saksije prečnika 9 cm.

Temperatura gajenja: Snizite temperaturu na 15 do 17°C. Temperature niže od ovih ce odložiti cvetanje. Prvih 6 nedelja nakon rasađivanja nocna temperatura ne bi smela da padne ispod 1°C. Nakon formiranja pupoljaka noćna temperatura može da se spusti na 10°C.

Prihranjivanje: Postepeno kalite biljke i nastavite sa prihranjivanjem koristeći dobro izbalansirano đubrivo. Kada koren biljke potpuno ispuni saksiju možete povećati nivo kalijuma. Održavajte pH vrednost supstrata izmedu 5,8 i 6,2, da bi sprečili nedostatak gvožda.

Regulatori rasta: Kada biljke počnu da se granaju, može se početi sa primenom regulatora rasta. Ukupan broj primena zavisi od lokalnih metoda gajenja, ali dva ili tri tretiranja regulatorom rasta Alar u skladu sa uputstvom na preparatu, predstavljaju neku normu.

Ključne tacke u proizvodnji: Dobro obratite pažnju na lisne vaši, Botrytis i Pythium, kao najčesće probleme koji se mogu javiti. Gajite biljke tokom celog ciklusa proizvodnje dopuštajući da se supstrat umereno prosuši izmedu svaka dva zalivanja, da bi forsirali stvaranje cvetnih pupoljaka i proizveli kompaktne biljke.Petunia Eagle obezbeđuje izvanredne karakteristike za sve u proizvodnom lancu, od proizvodnje do krajnjeg potrošača, Biljke su divno zaobljene, niske i lepe forme. Grananje u osnovi stabla i veliki broj cvetova garantuju odličan kvalitet pri prodaji u malim četvrtastim saksijima. Petunia Eagle cveta neprekidno i ima takode odlicne baštenske karakteristike. Biljke su kompaktne, sa puno cvetnih grana i zadržavaju kompaktnu formu i kada su posadene u vrtu.

Plan proizvodnje
VARIJETERTI RAZLICITIH BOJA PETUNIA

Eagle serija je selekcionisana tako da obezbeduje seme visoke klijavosti i energije klijanja.

.

Prednosti za proizvodača: Sakatina serija Eagle predstavlja rano cvetajuću Petuniu. Biljke nisu sklone izduživanju, što omogućava gustu proizvodnju, saksija do saksije. Sve boje cvetaju u najviše četiri dana razlike, što garantuje odličan kvalitet pri prodaji

Prednosti za prodavca: Eagle serija je rano cvetajuća Petunia koja dugo zadržava dobar prodajni kvalitet. Krupni cvetovi lepog oblika i forme su posebno selektovani za ujednačenost izmedu pojedinačnih boja.

Fidellity u X-trayu

X-tray predstavlja povratnu ambalažu. Nakon isporuke oni se vraćaju nazad u proizvodnju, peru dezinfikuju i ulaze u novi ciklus. Na ovaj način umanjeno je zagađivanje okoline suvišnim, teško razgradivm plasticnim materijama, a proizvodači su oslobođeni dodatnih troškova za uklanjanje kabastog otpada.

Fidelity XL, L,
Dark serija
(Pelargonium zonale
i peltatum)
Fidelity XL, L,
Dark serija
(Pelargonium zonale
i peltatum)
Fidelity XL, L,
Dark serija
(Pelargonium zonale
i peltatum)

Pre početka proizvodnje:
Veoma je bitno da prethodno dezinfikujete prostor u kojem ćete gajiti biljke. Stolovi, podovi, staze ... Sve su ovo površine na kojima se može zadržati Xantomonas campestris, jedna od najpogubnijih bakterija u proizvodnji muškatli.

Vreme gajenja:
Grube smernice za proizvodnju iz ožiljenih reznica. Saksija 10-12 cm - 6-8 nedelja Saksija 13-15 cm - 8-10 nedelja

Supstrat za ulončavanje:
Fidelity Vogue zahteva supstrat baziran na visokom udelu treseta. pH bi trebalo da se krece od 5.5 do 6.2. Dodavanjem 15-20% gline u supstrat, izbegava se jaka dehidracija u toku letnjih meseci i poboljšava se opstanak biljaka kod krajnjeg kupca. Supstrat mora imati dobru poroznost za vazduh čak i kada je potpuno zasićen vodom, što pomaže u stvaranju snažnog i zdravog korena.

Nakon pristizanja ožiljenih reznica:
Kako bi se izbegli gubitci u kvalitetu potrebno je ožiljene reznice ulončiti što pre po pristizanju. Predugo čekanje uzrokuje pojavu žutih listova i povećava incidenciju Botrytisa. To takode produžava vreme gajenja i dovodi u pitanje kvalitet krajnjeg proizvoda. Važno je da se biljke pre ulončavanja zaliju sa 1% (1g/1l vode) rastvorom đubriva ukoliko su stigle suve.

TEMPERATURE

 

Početak proizvodnje:
Budući da se u početku očekuje da se biljke dobro užile potrebno je obezbediti temperaturu od 18-20oC 14 dana. U svakom slučaju u ovom periodu temperatura ne bi smela da padne ispod 18oC. Ovo bi izazvalo veliki rizik od razvoja gljjivicnih bolesti i produžilo vreme proizvodnje. Hladenje može da se započne ukoliko temperature dođu do 23oC.

Glavni period proizvodnje:
U glavnom delu proizvodnje temperatura bi trebalo da se kreće oko 16oC sa manjim odstupanjima izmedu dnevne i noćne temperature. Fidelity je moguće gajiti i na temperaturama od 10oC s tim da ovo veoma produžava period proizvodnje i značajno odlaže cvetanje. U ovakvim uslovima mora se regulisati i zalivanje! Za dobijanje niskih kompaktnih biljaka moguće je koristiti i metod negativnog DIF-a. Noćne temperature održavaju se za 3oC više od dnevnih koje se kreću oko 16oC. Ovaj metod malo usporava proizvodnju, ali se na kraju dobijaju atraktivne i prirodno kompaktne biljke. Postoji i tzv tehnika hladnog jutra u kojoj se dva sata pre izlaska sunca temperatura spušta na sa 16oC na 11oC. Nakon ovog pada temperatura postepeno raste u narednih 4 sata do optimalnih 20oC.
Naravno, moguce je koristiti i kombinaciju ove dve metode. Najbrži tok proizvodnje ostvaruje se na srednjoj temperaturi od 18oC (12 sati 20oC i 12 sati 15oC). Hlađenje biljaka mora se sprovoditi kada temperature porastu do 23oC. Kada dnevna temperatura bude oko 22oC noćna se mora spustiti na 12oC pa je srednja temperatura opet oko 18oC.

SVETLOST
Optimalan intenzitet svetlosti krece se od 23600 do 27000 luxa. Ukoliko intenzitet svetlosti poraste iznad 54000 luxa potrebno je biljke zaseniti. Pri ovako jakom intenzitetu svetlosti dolazi do usporavanja rasta biljaka. Korišćenjem zasene u situacijama samo preko 54000 luxa u kombinaciji sa nižim temperaturama, dobićete biljke koje nešto sporije rastu, ali daju veoma lep krajnji rezultat.

CO2
Korišcenje CO2 u kombinaciji sa odgovarajućim nivoom svetlosti poboljšava izgled biljaka i krajnji proizvod. Kada je režim osvetljenja veoma slab (2100- 2700 luxa) dodatak CO2 u količini od 1000 ppm može pospešiti rast biljaka. Dodavanje CO2 u staklenik u količini 800 do 1000 ppm, posebno u ranim jutarnjim časovima, ima pozitivan efekat na rast biljaka, smanjenje pritiska od Botrytisa sp. i sporije starenje cvetova.

VLAGA
Da bi se sprečile gljivične bolesti vlaga ne bi smela da prelazi 80%. Visoka vlaga u toku noći posebno je opasna, jer su biljke do svitanja prekrivene finim filmom vode u kojem spore gljiva lako klijaju i inficiraju biljno tkivo. Visoka vlaga u kombinaciji sa brzim i sočnim rastom biljaka veoma je opasna. Ventilatori ce obezbediti pomeranje vazduha medu biljkama, ali pregust sklop i uz ventilatore može izazvati visoku vlagu oko samih biljaka

Šta se sve dešava kada je vlaga previsoka?
Hraniva se ne usvajaju u odgovarajucoj količini.
Slaba je evaporacija.
Pojava plutavih celija.
Usporen rast.
Oedema.
Meko biljno tkivo. Jak pritisak od Botrytisa.
Listovi žute zbog nedostatka dostupnih hraniva. Pocetak prihrane treba da saceka 7-10 dana nakon sadnje kako bi se izbeglo preterano unošenje hraniva i zaustavljanje rasta. Ovo ce zavisiti i od supstrata koji koristite i nivoa EC u startu pri ulončavanju. U zavisnosti od kvaliteta vode, kolicina đubriva od 1-1.5 g\1l vode je uglavnom dovoljna da se obezbedi rast, boja i zdravstvena kondicija biljaka.
Ovo se najbolje postiže ukoliko se koriste vodorastvorljiva balansirana đubriva sa mikroelementima. Povremeno ispitajte šta sve imate u supstratu u toku proizvodnje kako bi biljkama dali odgovarajuće đubrivo.

ĐUBRENJE Vrednosti u ppm

ĐUBRENJE Vrednosti u ppm
Petunia grandiflora
Petunia grandiflora

PINCIRANJE
Pinciranje nije potrebno pa ga stoga i ne preporučujemo. Moderna selekcija stvorila je biljku kojoj pinciranje nije potrebno jer se vec genetski vrlo dobro grana. Samo u slučajevima izuzetno jakih i robusnih biljaka može se pristupiti i pinciranju.

REGULACIJA RASTA
Zahvaljujući naprednoj selekciji S&G biljaka Fidelityju je potrebno vrlo malo regulatora rasta. Dodavanje regulatora zaista i nije potrebno, ali se navike iz prakse teško potiskuju.
Sam način proizvodnje može se uskladiti tako da se regulatori rasta smanje na minimum ili potpuno istisnu: Izaberite dobar sortiment.
Suva kultura (oprezno, presuvo gajenje može napraviti žute listove) Korišćenje negativnog DIF-a.
Korišćenje hladnog jutra.
Kombinacija dva prethodna.
Ne prerano zasenjivanje.
Odgovarajuci nivo đubriva (ne previsok).

HEMIJSKA REGULACIJA RASTA

Cycocel
Za muškatle, u zavisnosti od tipa i varijeteta, smernica je: aplikacija svakih 14-21 dan u zavisnosti od varijeteta, sa koncentracijom od 750 do 1500 ppm. Sa jačim koncentracijama veća je i opasnost od pojave žutila na rubu lista tzv "Cycocel Halo". Ovo se izbegava češćim aplikacijama manje koncentracije.
Prvu aplikaciju treba započeti kada se koren raširi do ruba saksije. Prva aplikacija pojačava grananje i ima najveci uticaj na krajnji proizvod. Ne prskajte po suncu, ako baš morate biljke prvo zasenite, a zatim ih držite zasenjene dok se listovi ne osuše.
Predhodno biljke moraju biti dobro zalivene ili će doći do jakog žutila na rubu listova. Zaustavite se sa Cycocel u trenutku kada se pojave prvi pupoljci koje nećete odstranjivati. Prskajte rano ujutro pre nego osvetljenje postane prejako. Nakon prskanja obezbedite niže temperature oko 15oC na pola dana počevši sa hladenjem od 18oC. Ovo ce smanjiti opasnost od pojave žutila na listovima.

Bonzi
I Bonzi se može koristiti, ali pazite na sledeće preporuke. Prvo testirajte Bonzi na nekoliko biljaka. Koncentracija, nacin aplikacije, kolicina vode u kombinaciji sa stanjem biljaka može značajno uticati na to kako Bonzi deluje na biljke. Koristite ga samo na osnovu iskustva kako bi sprečili mogućnost nastanka patuljastih biljaka. U ranim nedeljama nakon ulončavanja (kasna jesen i rano proleće) rast se može regulisati skidanjem donjih starih listova i srednjih listova čime se postiže i:manje izduživanja u dugotrajnom gajenju. Bolje grananje. Smanjenje problema sa gljivama u tamnom periodu. Bolji prodor svetlosti u biljku

SURFINIA - Petunia Hybrida - viseća petunija

Surfinia Purple - purpurni vodopadi trajaće celo leto

Surfinia je biljka koja je, možemo reći, najpoznatija petunja kako među proizvođačima tako i među krajnjim kupcima. Ona danas prestavlja standard u proizvodnji petunija iz reznica, tolerantna je na vremenske neprilike i veoma se dobro ponaša i u proizvodnji i na balkonima i terasama krajnjih kupaca.
S&G Flowers u svom asortimanu nudi veliki izbor surfinia jednostrukog, poluduplog i duplog cveta. Ovu ponudu veoma interesantnih biljaka, izuzetno bujnog cvetanja, karakteriše otpornost na bolesti (Phytophtora i Pepelnice), zdrav sadni materijal i brzo kretanje biljaka nakon sadnje

X-tray tehnologija garantuje vam zdrav i siguran početak proizvodnje, a dobar postupak sa ožiljenim reznicama prilikom preuzimanja sprečiće svako zaustavljanje u gajenju.

Više od 30 boja u ponudi, različiti tipovi predviđeni za sadnju u visećim žardinjerama i posudama, prelazne varijante za viseće korpe i kompaktne surfinje za velike baštenske posude.

Surfinija - predviđena za sadnju u viseće žardinjere, više od 20 boja u ponudi, izuzetno bujnog rasta, interesantnih boja, krupnih cvetova.

Jedna od najinteresantnijih je Surfinia Victorian Yellow, svetlo žute boje, vrlo bujnog cvetanja sa cvetovima intenzivnog mirisa.

Od ostalih boja izdvajamo Surfiniju Blue - pune plave boje, Surfinia Crazy Pink - blistava pink boja sa naglašenim tamno pink venama, Surfinia Burgundy - izuzetno puna boja crnog vina, Surfinia Purple - fantastična purpurna boja cvetova, izuzetno bujnog cvetanja, veoma dugih cvetnih grana.

Surfinia Baby tipes - (7 boja) je surfinia nešto kompaktnijeg rasta predviđena za sadnju u prozorske žardinjere ili velike saksije. Izuzetno bujo cveta, ali su cvetovi nešto manji nego kod klasicne surfinije (4 cm dijametar). Posebo izdvajamo Surfiniju Baby Red with Eye - snažne crvene boje sa žućkastom sredinom u samoj trubi osnove cveta. Izuzetna je po tome što vrlo dobro drži habitus, za razliku od ostalih crvenih surfinija kod kojih rast retko prati ostale boje. Surfinia Baby White - najčistija bela boja, jakog bujnog rasta i cvetanja. Vrlo interesantno deluje posadena u velike baštenske posude modernog dizajna.

Surfinia Patio types - (2 boje) je nova generacija surfinija predviđenih za sadnju u velike baštenske saksije. Zbog ovoga je i sam dizajn rasta uspravan i poluviseći, veoma kompaktan. U proizvodnji ove biljke se ponašaju veoma ekonomično, jer se mogu gajiti u nešto gušćem sklopu.

Tumbelina Priscilla - je prava dupla surfinija. Izuzetno bujnog rasta i jako krupnih duplih cvetova bele boje sa tamno plavim venama. Ipak, treba reci da je osnovna boja ove biljke bela, ali da na jakom suncu one dobijaju plavo-ljubicastu boju. Iako veoma atraktivna, preporucujemo je za sadnju u visece žardinjere intenzivne nege. Naime, zbog punih duplih cvetova, precvetali cvetovi teško sami otpadaju i potrebno ih je s vremena na vreme odstraniti. Izuzetno je prijatnog jakog mirisa pa je uvek koristite za sadnju na mestima gde ce to doci do izražaja.

Surfinije su, možemo reci, kraljice balkona, za sve one koji ih gledaju sa ulice. Medutim, ako ih pogledate sa svoje terase, videcete da one s vremenom pocnu da gube cvetove na vrhu saksije. S&G Flowers je za Vas našao rešenje i za ovaj problem! SANGUNA - petunija!

SANGUNA Petunia Hybrida

Sanguna je nova S&G viseća petunija koja je nastala kao potreba da se reši problem "ćelavih" surfinija. Naime sa rastom biljaka surfinije cvetovi polako isčezavaju sa površine saksije i ostavljaju ružnu sliku golih grana. Kod sangune se ovo ne dešava. Biljka cveta uvek i nad saksijom tako da vas pogled sa vaše terase nece razočarati. Karakteriše je izuzetno jako bazalno grananje, što smanjuje potrebu za stalnim jakim orezivanjem prilikom proizvodnje kako bi biljke dobile odgovarajući izgled. Sve boje koje su u ponudi a ima ih preko 15, su veoma ranog cvetanja, otporne na vremenske neprilike, kompaktne, a u toku vrelog leta kontinuirano cvetaju.

SANGUNA Petunia Hybrida

Kada je reč o bojama potrebno je izdvojiti Sangunu Atomic Blue - fantastične plave boje sa svetlom sredinom koja deluje kao da iz nje svetli neonsko svetlo. Zaista jedinstvena boja. Sanguna Lavander Vein - takode jedinstvena boja koju ćete naći samo kod Sanguna petunije.
Sanguna Electric Burgundy - krupan jak habitus sa jakim grananjem, boje koja prosto privlači pogled. Preliv crnog vina koji prema rubovima cveta dobija svetliju nijansu.
Nezamenljiva je na mestima na kojima želite da postignete efekat "da vam se oko zaustavi"

CALIBRACHOA HYBRIDI

Calibrachoa hybridi u ponudi S&G Flowers obuhvataju dve serije: Million Bells i Privileged.
Million Bells je vec veoma poznata serija omiljena kod naših proizvođača, ali i kod krajnjih kupaca. Ima žbunastu do padajuću formu i predstavlja idealnu dopunu surfinijama u segmentu sitnijih cvetova. Izuzetno je velika ponuda boja (više od 13), tako da će zadovoljiti ukus i najprobirljivijih kupaca

Na našem tržištu najpopularnije su Trailing Pink - snažno pink cvetova i veoma bujnog porasta; Trailing Blue - indigo plave boje sa žutom sredinom i izuzetno padajućeg stabla; Trailing White - snežno belih cvetova sa krem centrom i puzavim padajućim stablom; Terracotta - interesantna boja cvetova (žuta sa naranždastim tačkicama i žilicama), podseća na boju zlatne kajsije, ima polupuzavo stablo snažno razgranatog žbuna sa mnoštvom cvetova

 

Privileged je potpuno nova serija u S&G Flowers, nastala vlastitim oplemenjivanjem. Ima izuzetno jako i dobro razgranato stablo. Uniformne je grade i perioda cvetanja, tako da se biljke u proizvodnji razvijaju ujednačeno i sve počinju da cvetaju u isto vreme, što je osobito važno kada krene prodaja.

Million Bells Salomon

Podeljene su u grupu visećih i grupu uspravnih Calibrachoa Privileged. Od visećih imamo nekoliko vrlo interesantnih boja:
Trailing Antique Rosa - bujan rast stabla i prelepi roza cvetovi;
Trailing Blue Purple - plavo purpurnih cvetova pravi viseći tip;
Electric Burgundy - najatraktivnija boja medu Calibrachoama, parira Sanguni Electric Burgundy;
Mid Blue - plavi cvetovi i lep habitus;
Rose - uvek atraktivna i privlačna boja

Od uspravnih tu su:
Charry Red, Dark Blue i Blue - biljke intenzivnih boja i veoma lepog razgranatog žbunastog izgleda sa obiljem cvetova.

Od ove sezone pojavili su se i noviteti:
Privileged Light Yellow - Naglašena svetlo žuta boja cvetova sa crvenim prstenom na bazi latica; Privileged Peach Melba - salmon/terracotta (veined) boja cvetova sa crvenim prstenom u centru; Privileged White with Pink Ring XL - snežno beli cvetovi sa pink prstenom u sredini, izuzetno krupnog cveta.

VERBENA HYBRIDA

Verbena hybrida u ponudi S&G Flowers zauzima vrlo značajno mesto. Zastupljene su sa četiri osnovne serije: Ipanema, Babylon, Tucana i Magelana.

Ipanema je verbena koja je pokrivač zemljišta i uglavnom se koristi za uredenje pejzaža. Veoma se snažno grana tako da dobro pokriva površinu i daje krajnji efekat cvetnog tepiha. Najranije cveta od svih verbena ovog tipa koje se mogu naći na tržištu. Ne obrazuje seme pa je tako obezbeđeno kontinuirano cvetanje u toku cele sezone uz minimalnu negu. Listovi su duboko režnjevito podeljeni tako da i lisna masa izgleda kao neka fina čipka nad kojom cvetaju cvetovi srednje krupnoce na kratkim cvetnim drškama. Može se koristiti i za visece posude ili velike baštenske saksije. Dolazi u pet boja: Ipanema Blue - tamno plavih cveto- va i Ipanema Star - cvetova ljubičaste boje sa belom zvezdom, za sada jedinstvena verbena ovog tipa na tržištu; Lilac; Salmon i Silver.

Tucana Scarlet - kraljica medu verbenama
Babylon Red - standardno dobra verbena za sadnju na
cvetne leje
Magelana Magic Purple - kompaktna, krupnih cvetova
Ipanema Silver - nezamenjivi pokrivac zemljišta

Babylon je verbena multiflora, poluvisećeg tipa, kompaktna, predvidena za sadnju u viseće posude. Listovi su nešto puniji od Ipaneme, ali i dalje imaju čipkastu formu i srednje su veličine. Cvetne glavice su takode srednje veličine i formiraju kuglast izgled. Ova verbena veoma je poznata u celom svetu i predstavlja standardno kvalitetnu verbenu. U toku proizvodnje nije je potrebno previše orezivati jer se i sama veoma dobro grana. Veoma rano počinje sa cvetanjem i može se koristiti za sadnju na leje ili u viseće posude. Ne formira seme tako da cveta celu sezonu. Zastupljena je sa 10 boja koje su ujednačene po formi i periodu cvetanja.

Tucana je verbena ekstremno krupih cvetova predvidena za sadnju u viseće posude. Bujnog je rasta pa joj je potrebno dati dovoljno hrane i nešto veće saksije za gajenje. Listovi su krupni, rubom nazubljeni i lepe intenzivno zelene boje. Krupni cvetovi ne tvore seme tako da nezaustavljivo cveta celu sezonu, izvanredno podnoseci ekstremne vrućine. Snažno grananje daje joj formu punog cvetnog jastuka, a Tucana Scarlet za sada je nenadmašna crvena krupnocvetna verbena na tržištu. Zastupljena je sa osam boja o kojih su sve podjednako snažnog rasta i krupnih cvetova. Viseće posude i velike baštenske saksije su najbolje mesto za Tucanu koja prosto obožava sunce. Osim Tucana Scarlet tu je još 12 fantasticnih boja - reklo bi se čitav spektar.

Magelana je verbena krupnih cvetova predviđena za gajenje u gustom sklopu, za viseće posude ili cvetne leje. Pripada verbenama snažnog rasta i dobrog grananja, kompaktnog i više ravnog izgleda. Cvetovi se nalaze na kratkim cvetnim drškama tako da izgledaju kao da sede na lisnoj masi. Revolucionarna je po tome što se može gajiti u gustom sklopu. Ova verbena neće svojim granama prorastati u susedne saksije pa ce njeno pakovanje biti jednostavno. Kompktan rast smanjuje upotrebu hormona na minimum, a u našim uslovima sa dobrim režimom đubrenja i sistemom hladnih jutara gotovo da nisu ni potrebni. Njenih devet boja zadovoljiće i najprobirljivije kupce.

Jedan od glavnih problema pri gajenju verbena jeste pojava pepelnica pa preporučujem preventivno prskanjem sa fungicidima. Međutim, mnogo češći problem je gajenje verbena u malim saksijama. Kada se biljke jednom u ovako maloj saksiji osuše one ulaze u stres i na listovima se manifestuju simptomi slični pepelnici. Ovo se najcešće događa u periodu kada iz zime prelazimo u proleće. Temperature počinju da rastu, biljke se brže suše, a mi smo još uvek u zimskom režimu navodnjavanja. Na žalost fungicidi u ovom slucaju ne deluju, a biljke trajno ostaju bez izgubljenih listova. Zato vodite računa da biljke budu uvek dovoljno vlažne i dobro prihranjene i bolesti neće biti.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ZA SURFINIJE, CALIBRACHOE I VERBENE

Postupak po prijemu ožiljenih reznica: Odmah po preuzimanju ožiljenih reznica potopite Xtrayeve (tacne) u rastvor dubriva (1g/1l vode, NPK=20:20:20), tako da zona korena bude potopljena u rastvor. Kada se biljke natope, izvadite ih i stavite u senovito mesto gde ce provesti naredna 3-4 dana. Ukoliko se u međuvremenu korenova bala osuši ponovite potapanje. Tek nakon 3-4 dana, pošto su se biljke aklimatizovale na nove uslove, možete pristupiti presađivanju. Na ovaj način ujednačićete koncentraciju soli u substratu i u korenovoj bali, tako da će biljke odmah krenuti sa razvijanjem korena. Nakon 7 do 10 dana koren će se već pojaviti na površini saksijske bale

Temperature:
Od sadnje pa u naredne dve nedelje biljke držati na temperaturi od 18oC. Nakon toga spuštamo temperature na 16 oC, a ako je porast još jak, spuštamo do 12-14oC. Na ovaj način dobijamo kompaktne biljke, kratkih internodija i čvrstih ćelijskih zidova. U poslednjem mesecu gajenja temperaturu možemo da spustimo za još 2oC. Veoma važno je da se biljke dobro provetravaju pa preporučujem rano otvaranje plastenika kako bi se temperatura spustila i promenio vazduh u objektu.

Regulatori rasta:
Regulatori rasta koriste se zavisno od temperature pri kojoj se biljke gaje. Ukoliko su temperature niže tretiranja će biti reda, ukoliko ih gajite na višim temperaturama biće neophodno češće tretiranje. U svakom slučaju uvek napravite test probe sa različitim koncentracijama hormona. Vlastito iskustvo primenjeno u datim uslovima je od neprocenjive vrednosti.

pa mogu produžiti proizvodnju za jednu nedelju. Drugi sistem regulacije rasta je metod hladnog jutra ili visoke koncentracije soli. Naime, sa jakim jutarnjim provetravanjima zaustavljamo rast biljaka u periodu kada je spektralni sastav svetlosti najnepogodniji. Jutarnje svetlo tera biljke na izduživanje! Kada im u ovom periodu oborimo temperaturu biljke trenutno zaustavljaju rast i rastenje pocinje tek kasnije kada je sunce višlje na horizontu, pa je i spektralni sastav svetlosti kvalitetniji. Isto tako, pri višim koncentracijama soli u substratu, biljka se bori da uzme dovoljno vode za svoj rast, nije u stanju da pravi krupne izdužene celije, vec rast ostaje kompaktan i cvrst. Ovo je od presudnog znacaja pri transportu biiljaka, kada se ocekuje da se one u transportu ne lome i ne deformišu.

Orezivanje:
Na početku gajenja biljke se zakidaju iznad 4 internodije, ovo će smanjiti opasnost od pojave ćelave sredine. U zavisnosti od nacina gajenja drugo orezivanje može se sprovesti 2 nedelje nakon prvog. Prilikom orezivanja obavezno je da se pridržavate svih higijenskih mera preporučenih za orezivanje i skidaje reznica!

Svetlost:
Nikako ne zasenjujte biljke. Svetlost indukuje obrazovanje cvetova na ovim biljkama. Dodatno osvetljenje ili produživanje dana takode povoljno utiče na pojačano obrazovanje cvetova.

Voda:
Presuva korenova bala dovodi do sušenja starijih listova. Ovo odumiranje je nepovratno, biljka se u tom delu nikada ne oporavlja. Čest je slučaj da vidimo surfinije u premalim saksijama sa potpuno ogoljenim granama pri njihovoj osnovi. Nakon sadnje jedna od najvažnijih stvari upravo je obezbediti biljke sigurnim sistemom zalivanja. Obično je to sistem kap po kap, ali i neki od standardnih ali sigurnih metoda. Uz zalivanje veoma je važno da biljke imaju i ujednačenu prihranu. Biljke koje se gaje u presuvim uslovima stradaće od crvenog pauka. Njegovo suzbijanje je jedva moguce jer je teško dostupan na naličju lista kod surfinija. Pa i ovo je jedan od razloga zbog čega je dobro održavati odgovarajuću vlažnost kako substrata tako i vazduha.

Đubriva:
Prilikom gajeja obavezno u substrat dodajte neko sporootpuštajuće đubrivo (Osmocote), a pri svakom zalivanju možete koristiti kombinaciju đubriva NPK=20:10:20 i obavezno dodavanje gvožda (Sequestren). pH u substratu održavajte na 5.0 do 5.5.

Štetočine:
Trips, lisni mineri, bela leptirasta vaš, crveni pauk. Većina od ovih štetočina simptome će pokazati u zavisnosti od temperature. Trips i crveni pauk postaju aktivni na temperaturi od 16-18oC, tako da se simptomi napada javljaju tek kada temperature dostignu ovu tačku. Preventivno prskanje može se obaviti jednom u periodu kada temperature počnu da rastu. Ukoliko napad izbegne kontroli potrebno je krenuti sa jakim tretmanima poznatim preparatima.

Viroze:
Virus mozaika duvana, Virus bronzavosti lista ali i drugi virusi sposobni su da napadnu ove biljke. Proizvodnja cveća specifična je po tome što se na maloj površini gaji veliki broj različitih vrsta, pa tako i različitih domaćina za viruse. Kod biljaka kao što su surfinije, verbene, calibrachoe, jedna od glavnih metoda gajenja je orezivanje radi kvalitetnog oblikovanja biljke. Pri svakom orezivanju otvara se mogucnost za infekciju. Iz ovog razloga prilikom orezivanja noževi se dezinfikuju u rastvoru 70% alkohola. Svaki radnik ima set od 5 noževa i na smenu ih koristi orezujuci jednim nožem jednu biljku. Verovatnoca da se na ovaj nacin prenese virusna bolest je mala, a i ako se zaraze, zaraziće se samo jedna biljka koju odmah odstranjujete iz proizvodnje. Uvek imajte na umu da morate strogo voditi računa pri orezivanju, čak se savetuje da se svaka sorta orezuje sa posebnim setom noževa, a da pušači mogu da orezuju biljke isključivo u rukavicama. Pre nego krenete sa proizvodnjom preporučujemo da izvršite dezinfekciju objekata. Jedan od najboljjih preparata trenutno na tržištu je Meno Florades. 4 do 8 % rastvor može se koristiti za trominutnu dezinfekciju noževa za orezivanje. Što se tiče saksija najsigurnije je da se za svaku tranšu proizvodje ovih biljaka koriste nove čiste saksije. Surfinije u malim saksijama uzalud su bačen novac. Skup repromaterijal i siguran početak sa zdravim biljkama traži da se proizvodnja obavi u adekvatnim saksijama, kako ne bi došlo do propadanja listova i gologranosti biljaka sa po nekim cvetom. Takve biljke na tržištu nemaju prolaz.

PENSTEMON HARTWEGI ARTIST BELL

Penstemon je biljka koja pripada grupi perena ili trajnica. Visine je oko 50-60 cm sa cvetnim granama. Biljka dobro grana, a cvetovi su smešteni na dugim cvetnim granama. Izuzetno je ranog letnjeg aspekta cvetanja. Nova serija Artis Bell obuhvata spektar od 6 vrlo interesantnih blistavih boja.

Artist Bells Red and White - žive boje u velikim saksijama
Artist Bells Red and White - žive boje u velikim saksijama

Prilikom gajenja treba voditi računa da se biljke sade u saksije zapremine 3 l s tim da se u ranijoj sadnji sadi 1 biljka, a u kasnjoj 3 biljke po saksiji.

Cveta krajem juna početkom jula meseca. Preporučuje se da se biljke nabave u nedelji 12 do nedelje 21.

Boje unutar serije Artist Bell su: Purple, Mid Violet and White, Dark Karmin and White, Red and White, Pink Blush. Jedinstven proizvod na tržištu koji dolazi u Xtrayevima od 126 biljaka.

GAILLARDIA ARISTATA SUNBURST

Sunburst Red with Yellow - cveta u prvoj godini,
serija pojedinacnih boja

Rana letnja saksijska perena ili biljjka za cvetne gredice, takode je u grupi perena ili trajnica. Jedinstven materijal na tržištu. Jednobjne Gaillardije do sada se nisu pojavljivale na tržištu

Ekstremno rano cvetaju jer se još u proizvodnji ožiljenih reznica biljke indukuju svetlom. Serija Sunburst je mnogo uniformnija i ranija od semenskih Gaillardija. Sade se takode u saksije zapremine 3 l i to kod ranije sadnje jedna biljka, a kod kasnije i do 3 biljke po saksiji.

Cveta pocetkom juna i dolazi u 5 jedinstvenih pojedinacnih boja. Kao repromaterijal dostupna je od nedelje 7 do nedelje 21 i od nedelje 34 do nedelje 37 i to 126 biljaka u X trayu. Boje unutar serije Sunburst su: Burgundy, Yellow, Yellow with Red, Red with Yellow Tip; Orange.

Cambell Blue - 100% cveta u prvoj godini
Cambell Blue - 100% cveta u prvoj godini

CAMPANULLA PRENANTHOIDES CAMBELL BLUE

Ovo je takođe letnja saksijska perena koja cveta u prvoj godini. Pripada perenama proizvedenim iz semena. Cveta rano u toku juna meseca. Nešto je višlja vrsta pa je treba gajiti kao soliternu biljku za velike baštenske saksije i sl. Cvetovi su krupna plava zvona na cvetnim stabljikama koje se ne granaju. Za razliku od ostaliih Campanulla prenanthoides, Cambell Blue 100% cveta u prvoj godini. Biljke su ujednačene u porastu, a kasnija sadnja daje biljke kompaktnog habitusa.

Preporučena veličina saksije za ranu sadnju je 3 l, a za kasniju sadnju mogu i saksije od 1 l. U velike saksije sade se do 3 biljke. Na tržište se isporučuje u Xtrayu od 255 biljaka i to od nedelje 11 do nedelje 21. Biljka je veoma gracioznog izgleda pa treba iskoristiti ovaj potencijal.

LAURENTI AXILLARIS STARSHINE BLUE

Laurentia je jedan od noviteta u S&G Flowers koji vec nalazi svoju potvrdu na tržištu. Pripada grupi jednogodišnjih prolećnih cvetnica. Cvetovi su svetlo plave boje zvezdastog izgleda. Čitav habitus biljke je prozračan sa tankim dugačkim cvetnim drškama na kojima se nalaze svetlozeleni lancetasti listovi. Kuglast rast koji daju poluvisece grane formira posebno atraktivan izgled i privlači poglede kupaca.

Starshine Blue - vrlo otporna na toplotne stresove

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/