Spoljnotrgovinska razmena cveća i ukrasnog bilja

04.02.2008. | Povrtarski Glasnik | Povrtarski Glasnik

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA CVEĆA I UKRASNOG BILJA

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA
CVEĆA I UKRASNOG BILJA

Spoljnotrgovinska razmena cveća i ukrasnog bilja u 2005. godini ostvarena je u ukupnoj količini od 4,6 hiljada tona i vrednosti od 10,5 miliona USD. Od toga je iz Srbije izvezena 1,1 hiljada tona cveća u vrednosti od 1,4 mil.USD. U istom periodu uvezeno je 3,5 hiljada tona cveća u vrednosti od 9 miliona USD.

Najvece učešce u izvozu ima grupa "živo" cveće - 58% (651,1 hiljada USD), zatim seme i sadni materijal cveća 32% ( 605,8 hiljadaUSD ) ukrasno bilje - 9% (161,6 hiljada USD), i na kraju rezano cveće -1% (16,5 hiljada USD). Najviše se izvoze ruže (kalemljene i nekalemljene) i to u vrednosti od 464 hiljade USD što čini preko 70% izvoza živog cveća, zatim ostale "žive" biljke - 170 hiljada USD i nešto malo saksijskog cveća - 18 hiljada USD.

Kada je u pitanju uvoz cveća, najveće ucešće ima grupa rezano cveće (ruže, karanfili, hrizanteme, orhideje i gladiole)- 49% (4,6 mil.USD), zatim "živo" cveće 30% (2,7 mil.USD), seme i sadni materijal cveća 14% (1,3 mil. USD), ukrasno bilje 4% (404,5 hiljade USD) i na kraju sušeno cveće 1% (134,5 hiljada USD)

Najznačajnija izvozna tržišta cveća su BiH 34%, Holandija 14%, Hrvatska i Ruska federacija sa po 13%, zatim Švajcarska 11%, Slovenija 7%, i na kraju Makedonija i ostale zemlje sa po 4%.

U ukupnom uvozu cveća u 2005. godini najveće ušešće ima uvoz iz Holandije, koji je iznosio 71% (6,2 mil.USD), zatim iz ostalih zemalja EU- 21% (1,9 mil.USD), iz prekookeanskih zemalja - 2% (161 hiljada USD) i iz ostalih zemalja - 6% (486,8 hiljada USD).

Polazeći od same definicije cvećarstva kao specifičnog dela poljoprivrene proizvodnje, koju karakterišu kontinuiranost, intezivnost, velika ulaganja, angažovanje radne snage, a čiji je cilj gajenje biljaka radi njihovih dekorativnih osobina, možemo reći da naša zemlja ima sve preduslove da krene put ove proizvodnje.

Zbog dobrih klimatskih uslova i dužine vegetacionog perioda naša zemlja ima dobre uslove za plantažnu proizvodnju cveća na otvorenim površinama, a ne samo u zaštićenom prostoru.

Imajuci u vidu da poslednjih godina potrošnja cveća kontinuirano raste i da se u 21. veku predviđa rast potrošnje po godišnjoj stopi od 10%, neophodno je da se u Srbiji pristupi organizovanoj proizvodnji cveća i ukrasnog bilja u cilju zauzimanja bolje pozicije na ovom tržištu na kome je promet premašio 200 milijardi USD. Udruživanje proizvodača u odgovarajuću asocijaciju stvara osnovu da se na adekvatniji način iskoriste prirodni potencijali u ovoj oblasti, da se prate i primenjuju svetska dostignuća u tehnologiji gajenja, organizaciji proizvodnje i plasmanu sa ciljem da se poveća proizvodnja i plasman cveća i ukrasnog bilja i ušešće naše zemlje na svetskom tržištu.

Podaci preuzeti sa Internet stranice Privredne komore Srbije

Uvoz i izvoz cveca 2005 godini
Struktura izvoza
Struktura uvoza
Izvozna tržišta
Poreklo uvoznog cveća

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/