ZAŠTITA POVRĆA

04.02.2008. | Mirjana Mijatović, Aleksa Obradović, Miroslav Ivan | Povrtarski Glasnik

ZAŠTITA POVRĆA

ZAŠTITA POVRĆA

Mirjana Mijatović, Aleksa Obradović, Miroslav Ivanović

Ovih dana je iz štampe izašla knjiga „Zaštita povrća“ autora Mirjane Mijatović, Alekse Obradovića i Miroslava Ivanovića, a u izdanju AgroMivas iz Smederevske Palanke. Iz pera ovih autora izašle su brojne naučne i stručne publikacije iz oblasti zaštite povrća od bolesti, štetočina i korova, ali sada po prvi put čitaoci imaju priliku da na jednom mestu sagledaju dobar deo praktičnog iskustva autora pretočen na sveobuhvatan način u jednu publikaciju.

Knjiga se ističe bogatim sadržajem organizovanim u osam poglavlja na oko 270 strana. Na početku su date osnovne informacije o prirodi prouzrokovača bolesti povrća, kao i grupama oboljenja. Značajno mesto pripada osnovnim karakteristikama štetočina povrća, kao i korovima koji su stalni pratilac ovih useva. Centralni deo publikacije čine detaljan opis bolesti prouzrokovanih gljivama, bakterijama i virusima, prikaz štetočina, opis simptoma nedostataka hranljivih elemanata i nepatogenih promena, obrađen po familijama i vrstama povrtarskih biljaka. Na kraju su razmatrane mogućnosti primene i izbor odgovarajućih preventivnih, bioloških i hemijskih mera zaštite povrća namenjenih suzbijanju patogenih mikroorganizama, štetočina i korova. Tekst je pisan lako razumljivim jezikom, terminološki prilagođen kako stručnjacima za zaštitu bilja tako i samim proizvođacima povrća.

Sadržaj knjige obogaćen je sa 56 stranica originalnih fotografija simptoma bolesti, štetočina i korova, što umnogome olakšava prepoznavanje uzroka problema u proizvodnji povrća. Autori su takode naveli najnovije metode zaštite koje su na raspolaganju u nas, ali i one koje se primenjuju u svetu.

Knjiga je tehnički uređena na pregledan nacin, štampana na kvalitetnom papiru, opremljena mekim povezom sa plastificiranim koricama.
Knjiga se po ceni od 1200 dinara + PTT troškovi može se poručiti od izdavaca:
Agro-Mivas d.o.o.Trg Heroja bb 11420 Smederevska Palanka
Tel: 026 321-585
Mob: 064 252 82 21
Žiro račun kod Agrobanke: 245-0115702101286-64
PIB: 101928924

Dodatne informacije se mogu dobiti i na telefon:
063 653 192,
063 8845 242

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/