Svilajnac - centar organske proizvodnje

06.05.2008. | Magazin AGRAR | Magazin AGRAR

Svilajnac - centar organske proizvodnje

Bezmalo 1000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava • Organska proizvodnja (bez upotrebe hemijsko sintetičkih sredstava) komparativna prednost • Resavski sajam međunarodna manifestacija

Svilajnac - centar
organske proizvodnje

Opština Svilajnac brojnim akcijama i aktivnostima u protekle dve godine značajno je unapredila poljoprivredu i prehrambenu industriju. Počelo je, reći će ovde, od formiranja Odeljenje za poljoprivredu u okviru Opštinske uprave, potom od osnivanja osnovne zootehničke službu kao i Fonda za razvoj poljoprivrede...

Najbitnije stvari, u tom kontekstu, su ukazivanja na neophodnost registrovanja poljoprivrednih gazdinstava, kojih sada u Opšttni ima 960. Potom i njihovo udruživanje - ističe diplomirani inženjer biohemijskog inženjerstva i biotehnologije Marija Stevanović, načelnik Odeljenja za poljoprivredu i v. d. načelnika Odeljenja za privredu ove komune.

Ona posebno navodi daje ovde učinjeno dosta na, recimo, uvozu steonih junica iz Austrije za potrebe individualnih poljoprivrednih proizvođača, zatim da je obavljeno besplatno osemenjavanje umatičenih grla goveda, da su pronašli izvore finansiranja uz ostvarivanje regresa za prvotelke. Naravno, sve se radi zarad poboljšanja genetskog materijala.

Uspostavili smo prepoznatljiv Međunarodni Resavski poljoprivredni sajam sa prestižnim nagradama (svaki izlagač stoke dobija po zlatnik - najbolja grla priplodnu junicu, poklon) a organizovali smo i brojne izložbe i takmičenja. Naši poljoprivrednici, u organizaciji lokalne samouprave, bili su i na drugim sajmovima a organizovali smo i studijska putovanja u inostranstvo - kaže ona, navodeći da je ostvareno i partnerstvo sa Poljoprivredno- veterinarskom školom, u mnogim projektima.

Opštinska uprava ovde je subvencionisala rad protivgradnih strelaca, organizovala prezentacije kreditiranja dok je deo aktivnosti bio usmeren i na sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i obezbeđenje materijala za kalcizaciju, navavku đubriva, deratizaciju na celokupnoj teritoriji opštine.

Krajnji rezultat je da su 43 polaznika dobili sertifikat o uspešno završenom treningu «Organska proizvodnja - osnovni principi i zahtevi» u trajanju od pet dana. Uz pomenute još 27 je završilo školu za menadžere kvaliteta sa trajanjem obuke 6 nedelja po tri dana. Svemu ovome treba dodati da je četrnaest firmi sa po 5 zaposlenih edukovano za „Primenu standarda ISO/DIS 22000", sa trajanjem obuke od takođe pet dana.

Ovim povodom i za izrazitu potrebu štampana je brošura „Organska proizvodnja - Osnovni principi i kako do organskog sertifikata" i „HACCP - kao zakonska obaveza, ISO 22000 - naš izlaz u svet".

Inače, nakon uspešno implementiranog projekta, koji se odnosio na razvoj organske proizvodnje, čiji je finansijer bila EU preko EAR-a, mi smo nastavili aktivnosti u cilju mapiranja mesta kao centra te vrste proizvodnje u odnosu na teritoriju cele Srbije - podvlači Marija Stevanovie i dodaje daje ovde, u dogovoru sa Višom zdravstveno sanitarnom školom VISAN pokrenuta je inicijativa za akreditaciju prve Visoke škole za organsku poljoprivredu i to u Poljoprivredno - veterinarskoj školi, Svilajnac.

Opština Svilajnac je nosilac projekta pokretanja „Inicijativa za razvoj organske proizvodnje i primenu standarda ISO/DIS 22 000 u regionu Šumadije i Pomoravlja " - (sedam opština u partnerstvu - Svilajnac, Lapovo, BatoČina, Despotovac, Velika Plana, Raca i Jagodina), a vrednost projekta je 66785,25 evra.

Od brojnih aktivnosti valja pomenuti i da se na inicijativu Udruženja pčelara iz Kragujevca ukazala potreba za međusobnom saradnjom pčelara ne samo sa ovog regiona. Uspostavljeni su kontakti između navedenog udruženja iz Kragujevca i udruženja iz Svilajnca, Despotovca, Žagubice itd. Smatra se naime da će, zahvaljujući belgijskom „Caritasu", med iz ovih krajeva otići na trpeze evropskih željama.

Ne treba ispustiti iz vida da Kancelarija lokalnog ekonomskog razvoja Opštinske uprave opštine Svilajnac radi na još jednom projektu - formiranju edukacionog centra za inspektore, savetodavce organske proizvodnje, kao i sertiflkacione kuće u Svilajncu.

Program je napravljen u saradnji sa Beogradskim univerzitetom, a po ugledu na slovenački i holandski model U Svilajncu se iskreno nadaju da će prva generacija studenata upisati ovu školu već u oktobru ove godine, kao i da će ona vrlo brzo postati pravi rasadnik kadrova punih znanja o ekološki zdravoj hrani.

Sve ovo se čini iz razloga da bi poljoprivreda dobila zasluženu nagradu kod svakog seljaka, koji shvata u kom pravcu treba ići. Dakle organska, zarad ekološki zdrave hrane i boljeg zdravlja stanovnika. Naime, cilj svih navedenih aktivnosti i celokupnog angažmana je da za pet godina organska proizvodnja dostigne 10 % ukupne poljoprivredne proizvodnje - kaže Stevanović.

U poslednjih par godina pojačano je interesovanje za organske proizvode. Više zainteresovanih individualnih poljoprivrednih proizvođača i firmi iz centralne Srbije učestvovalo je u edukaciji koja je prvo sprovedena u Topoli zahvaljujući projektu OPTO International AB, Topola Rural Development Program. Istovremeno prve plantaže su sertifikovane od strane Švedskog KRAV-a. Ono što je zanimljivo to je odluka ljudi sa ovog područja, da uđu u hemijski netretiranu proizvodnju.

Uočeno je da zaštita, prvenstveno u voćarstvu i vinogradarstvu, može da bude uspešna kod autohtonih sorata voćaka i vinove loze sa malim brojem prskanja nesintetičkim hemijskim sredstvima, prvenstveno na bazi bakra i sumpora - ukazuje ona i naglašava daje u Svilajncu formirano Udruženje za organsku poljoprivredu «Resava».

Obilazak poljoprivrednih gazdinstava imao je za cilj da se na licu mesta utvrdi trenutno stanje, mišljenje proizvođača, sagledaju kapaciteti za organsku proizvodnju, formira baza podataka sa razvojnim mogućnostima.

Mnogo toga se postiglo na planu podizanja nivoa svesti ljudi vezano za ovu problematiku i to promocijom samog projekta gostovanjem u brojnim radio i televizijskim emisijama, tekstovima u pisanim medijima. Zahvaljujući sprovedenom projektu Poljoprivredno - vetrinarska škola, Svilajnac je resila da uđe u organsku voćarsku proizvodnju na 22 ha, a proširenjem površine naredne godine na 100 ha. Odeljenje Više zdravstveno - sanitarne škole Visan, u Svilajncu, preduzela je aktivnosti da naredne godine otvori dva nova smera, jedan koji bi se bavio organskom proizvodnjom i drugi sistemom upravljanja kvalitetom.

Ovde trenutno razmišljaju da upravo u Svilajncu otvore sertifikaeionu kuću za organsku proizvodnju. Sve ove aktivnosti su usmerene u cilju da Svilajnac bude centar organske proizvodnje cele Srbije. Kako Svilajnac trenutno gradi industrijsku zonu, želja imk je i da se napravi jedan istraživački centar gde bi se razvijale tehnologije koje bi kasnije praktično mogle da se primene.

Centar bi bio smešten na «Čairu» koji je ogledno dobro Poljoprivredne škole, Svilajnac. Jedan od delova Centra bio bi usmeren na organsku, bilo primarnu, bilo sekundarnu proizvodnju. Bitno je još dodati da već postoji zainteresovana firma za proizvodnju organske kozmetike «Lipo kozmetika » iz Beograda, kao i serafikovana firma za organsku preradu voća i povrća «Resava - komerc» iz Svilajnca.

Ne treba posebno naglašavati koliko je prednosti organskih, tj. ekološki zdravih proizvoda nad konvencionalnim, ali neizostavno treba reći da (na žalost) ono zbog čega se proizvođači odlučuju za prelazak na organsku proizvodnju je zapravo mnogo viša cena organskih u odnosu na konvencionalne proizvode. No, uveravanja su da bez obzira na veliku potražnju za sertifikovanim organskim proizvodima iz inostranstva, treba raditi i na razvoju domaćeg tržišta organskih proizvoda jer je tradicionalno jako konvencionalno tržište usled niskog standarda, nedovoljnog znanja ljudi i povoljne cene tih proizvoda.

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/