UZGOJ I SMEŠTAJ TELADI

26.06.2008. | Magazin Eurofarmer | Magazin Eurofarmer

UZGOJ I SMEŠTAJ TELADI

nastavak iz prethodnog broja

UZGOJ I SMEŠTAJ TELADI

UZMITE U OBZIR CENE I EFIKASNOST RADA

Cene smeštaja teladi zavise od izbora materijala, opreme (npr. ventilatori i grejalice) i od korišćenja već postojeće opreme. Broj teladi koju bi trebalo da smestite u jednoj godini je predstavljen u tabeli na kraju teksta, uključujući i učestalost telenja i rođenja mrtvog teleta. Vrednosti u tabeli su izračunate za krdo od 100 krava, ali mogu da se primene na bilo koju veličinu krda množenjem vrednosti iz tabele. Vrednosti iz tabele se onda moraju modifikovati, kako bi se uzeli u obzir i drugi faktori, kao npr. vreme koliko čuvate telad, odnos junica i junadi i sezonske promene u broju krava koje će da se otele. Takođe, odabir krava koje će da se tele utiče na broj teladi. Bolje je imati više praznih boksova za telad, nego ne dozvoliti kravama da se dovoljno odmore između telenja.

Ekonomska računica rada proizilazi iz efikasnosti i pristupačnosti smeštaja za telad. Raspored individualnih boksova, deo za spremanje, spremište za hranu i vodu i skladište za prostirku trebalo bi da budu relativno blizu teladi, tako da donošenje potrepština ne oduzima mnogo vremena i rada. Trebalo bi i da zaštitite radnike od hladnog vremena, ali to je ipak sekundarni zadatak u odnosu na stvaranje zdravog i praktičnog smeštaja za telad. Lakoća nadgledanja, vezivanja, premeštanja i čišćenja takođe utiču na ekonomičnost rada. Smeštaj koji je teško održavati verovatno će biti ređe čišćen, a takođe i prostirka neće biti menjana često. Takođe treba uzeti u obzir i da postoji direktna veza između efikasnosti rada i početne cene smeštajnih objekata. Pre nego što započnete bilo kakvu gradnju ili nabavku materijala, pažljivo isplanirajte svaki korak i uzmite u obzir sve faktore koji u budućnosti mogu uticati na efikasnost.

OPCIJE ZA SMEŠTAJ TELADI

Individualni boksovi za telad su postali veoma popularni među uzgajivačima i obezbeđuju odlično sklonište od lošeg vremena, a u isto vreme omogućavaju teletu da izabere da li želi da bude napolju, ili na svežem vazduhu. Ovi fabrički proizvedeni boksovi ili kavezi takođe imaju i dobru ventilaciju (posebno modeli koji imaju pokretne panele sa zadnje strane, pa mogu da se pomeraju po potrebi), izolaciju, omogućavaju dobro mesto za odmor i stavljanje prostirke i, s obzirom na dugotrajnost i korisnost, prilično su jeftini. Takođe, ovaj tip smeštaja se lako čisti, a može i da se potpuno rotira, ukoliko treba da se detaljno očiste i dezinfikuju posle upotrebe, tj kada tele dovoljno stasa tako da mu nije potreban individualni kavez. Ovaj sistem smeštaja možda zahteva više rada i napora nego tradicionalni način, ali donosi višestruku korist, naročito ako se uzme u obzir zdravlje i brži razvoj teleta. Hrana i voda se mogu staviti unutar ili van boksa, ali ako se stave van, olakšano je menjanje hrane, a dobijeno je na higijeni prostirke.

Zidovi ovih boksova su obično napravljeni od drveta ili plastike. Oba materijala mogu biti efikasna, iako imaju i određene prednosti i mane. Na primer, plastiku je lakše dezinfikovati nego drvo, ali drvo ima bolju izolaciju, tako da su tokom zime unutrašnje temperature više u drvenim nego u plastičnim boksovima. Boksovi napravljeni od plastike tamnije boje onemogućavaju propuštanje sunčevih zraka, pa tokom leta štite telad od toplotnog stresa mnogo bolje nego oni od poluprovidne plastike.

UZGOJ I SMEŠTAJ TELADI

Drugi tipovi smeštaja takođe obezbeđuju odlične uslove za telad i povećavaju efikasnost rada u odnosu na individualne kaveze. Jedno od rešenja je štala koja je iznutra pregrađena na male boksove za individualni smeštaj teleta. Ako se primenjuje ovaj tip smeštaja, zasebne boksove ili kaveze ne bi trebalo deliti žicom, već solidnim materijalima - drvenim ili plastičnim panelima, tako da se spreči dodirivanje teladi njuškama, a time i eventualno širenje štetnih virusa ili bolesti. Ukoliko ipak odaberete da koristite žicu, imajte na umu da će vam tokom zime verovatno biti potrebni solidni paneli i veća količina prostirke, jer je upotrebom žice poboljšana ventilacija, ali telad nažalost nisu zaštićena od jake promaje. U zavisnosti od toga kakav smeštaj odaberete za telad, možda će biti potrebne stalne promene da bi se postigla odgovarajuća ventilacija i temperatura. Štale koje koriste efekat staklene bašte sa prozirnim ili poluprozirnim materijalima zahtevaju više promena i prilagođavanja, u zavisnosti od godišnjeg doba i klime.

Neki od tipova smeštaja teladi uključuju i pravljenje zasebnih boksova sa jednom otvorenom stranom koja je pregrađena samo do pola, a unutra je podeljena na delove tako da su telad fizički odvojena jedna od drugih. Ovaj tip smeštaja liči na boksove za konje, ali su zbog veličine teleta daleko manji. Ovakva građevina može da bude prenosiva ili fiksirana (stabilna) i može se napraviti tako da se paneli mogu pomerati zbog lakšeg čišćenja. Svaki zasebni boks bi trebalo da bude 0,9 m do 1,2 m širine i 2,1 do 2,4 m dužine. Drveni panoi se mogu dodati da bi zaštitili telad od promaje tokom zime, a tokom leta pogodno je imati pokretne panele ili zavese kojima bi se poboljšao protok vazduha tokom toplog vremena.

Za razlku od tzv. “hladnog tipa” smeštaja, za uzgoj teladi se mogu koristiti i “topli tipovi” smeštaja. Razlika između njih je u tome što se “topao tip ” smeštaja greje ili hladi mehaničkim putem – pomoću grejalica i ventilatora. Ovaj tip smeštaja se retko preporučuje ukoliko planirate izgradnju novih prostorija, zato što je teško obezbediti optimalni nivo ventilacije, a i cene gradnje su veoma visoke. Mehanički ventilacioni sistemi se mogu dizajnirati uzimajući u obzir veličinu prostorije ili broj životinja. Da bi se dobili optimalni rezultati najbolje je uzeti u obzir obe vrednosti, a da se odabere ona koja zahteva više ventilacije. Sistem ventilacije mora da obezbedi minimalnu potrebnu razmenu vazduha tokom cele godine, i uvek treba imati na umu da će tokom leta biti potrebno više ventilatora. Umesto jednog velikog ventilatora, bolje je imati više malih koji se mogu uključivati i isključivati – po potrebi.

Jedan ventilator takođe ne može da održi konstantnu temperaturu ili vlažnost vazduha, zato što temperatura i vlaga često variraju u samoj prostoriji. Dodatni ventilatori bi trebalo da se uključe kada temperatura pređe 18 ºC.

UZGOJ I SMEŠTAJ TELADI
Tabela 1.
Tabela 2.

Tokom toplog vremena, prostorije za smeštaj teladi “toplog tipa” se moraju zagrevati kako bi se održala unutrašnja temperatura od 16- 20 ºC. Da bi se održavale navedene t empe r a tur e , grejalice obično moraju da obezbede 1.000 btu/sat po teletu. Takođe, neophodna je i barijera za isparavanje sa unutrašnje strane zgrade od 4–6 mil da bi se sprečila kondenzacija vode, koju bi inače upio izolacioni materijal.

Pre gradnje ili kupovine novog smeštaja za telad, ne zaboravite da postoji više tipova smeštajnih kapaciteta. Oni koji su najbolji, obezbeđuju ventilaciju, izolaciju, komfornost, ali uzimaju u obzir i cenu gradnje ili kupovine.

Pesma
KOSE ZARĐALE
autor:Krsto Milošević

Proleće je, trava buja,
Pod oblake nebu raste,
čeka kosce da je kose
I devojke da je plaste.
Proleće je, trava buja,
Svi bi rekli: „Biće sena“,
Al’ se meni čini da će
Možda ostat’ nekošena.
Proleće je, trava buja,
Al’ uzalud kosce zove,
Svi su sela napustili
I otišli u gradove.

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/