GDE PUCATI? - Visoka divljač

07.08.2008. | Upoznajte LOV | Upoznajte LOV

GDE PUCATI?

Visoka divljač

50 profesionalnih komentara

Gde biste pucali kako biste izbegli ranjavanje, dugotrajnu potragu i gubitak divljači. Postavite sebi pitanje posmatrajući svaku sliku, zatim uporedite Vaše mišljenje sa mišljenjem stručnjaka. Odgovorite odstranjujući svaki ograničavajući kriterijum u pogledu godina, težine ili pola divljači i polazeći od postavke da sa vašeg položaja možete gađati iz svih uglova.

Nečista situacija

Nečista situacija
Ova mnogobrojno krdo ne omogućava "čistu" situaciju u pogledu gađanja. Osim ako smo strpljivi i sačekamo da onaj "mali"poslednji, koji se tek pojavljuje, bude dobro odvojen od ostalih.

Paskal Pajo

Profesionalac

Paskal Pajo, profesionalni lovočuvar iz Francuske, dugogodišnji upravnik lovišta Voazen i nekadašnji instruktor gađanja poznate francuske firme iz oblasti lova i oružarstva Vuzelo.

Delikatno

Delikatno
Iako ovaj samac izgleda prelepo, njegova situacija je u ovom trenutku više nego delikatna za strelca. Trebalo bi prema tome sačekati da se okrene i otkrije bok.

Brzo

Brzo
Ova divlja svinja ide brzo, prolazi blizu. Hitac bi mogao biti lak. Ništa od toga. Nema šanse tražiti pogodak u srce. Vaše zrno mora da ide u prednji deo plećke na pola visine životinje da bi sigurno pogodilo neki vitalni organ.

Lako

Lako
Ova situacija je gotovo idealna. Nalazi se na isturenoj poziciji i čak i ako trči, dosta je lak plen. Zrno mora da udari u punu plećku, uz vođenje računa da pozicija udara ne bude suviše napred.

Otvorena plećka

Otvorena plećka
Ne treba odmah pucati u ovu životinju koja se pojavljuje. Bolje je sačekati da napravi nekoliko koraka i da se potpuno nađe na otvorenom. Zrno bi tada trebalo usmeriti u plećku.

Dva problema

Dva problema
Sa ovom mladom divljom svinjom imate dva problema: brzina i veličina životinje. Postoji samo jedno rešenje: nišaniti srednju liniju divlje svinje i gađati ne u nivou srca već u predeo pluća,

Dve mogućnosti

Dve mogućnosti
U ovoj situaciji postoje dve mogućnosti za gađanje. Gađati ispod uva u cilju pogotka mozga, ili zrnom pogoditi divlju svinju u zadnji deo plećke u cilju probijanja drugih vitalnih organa.

Malo više

Malo više
Ova divlja svinja je pomalo daleko da bi hitac bio siguran i efikasan. Bez obzira na to, sa karabinom opremljenim dobrom optikom, sve je moguće. Jedna važna stvar: sa obzirom na ugao gađanja (sa čeke), zrno mora biti upućeno malo više u vrh plećke.

Delikatno

Delikatno
Prirodno je da će svako u ovoj situaciji pokušati da gađa vepra koji se nalazi u drugom planu. Ali, ovde je hitac vrlo deliktan. Ili treba sačekati da se vepar postavi bočno, ili ga treba pogoditi u sastav vrata i ramena u cilju dostizanja vitalnih organa.

Dva puta ne!

Dva puta ne!
Ovde ne gađamo! Ako su za to potrebna samo dva razloga, onda pogledajte dva vozila koja se kreću prema vama. Šta se može još dogoditi iza vaših leđa? Morate zadržati pse ako ste u hajci, što samo po sebi nije lako.

Izbeći podbradak

Izbeći podbradak
Ovaj vepar je tri četvrtine isturen. Hitac je težak jer zrno mora da pogodi u vrh ramena, u cilju pogotka u vitalne delove. Posebno treba izbećizrno u podbradak.

Jedino rešenje

Jedino rešenje
Ova divlja svinja koja stoji dozvoljava samo jedan hitac koji bije morao pogoditi u sredinu i prema prednjem delu leve plećke.

Trofej na zidu!

Trofej na zidu!
Imate izbor izmedju dva hica. Jedan ispod uva, drugi prema zadnjoj strani plećke.

Izdvojiti

Izdvojiti
S obzirom na grupisanje krda, samo divlja svinja na desnoj strani fotografije može biti gađana, jer se izdvojila. Hitac u plećku čekajući da se neka druga divlja svinja odvoji od krda da biste pokušali dvostruki pogodak.

Za dobrog strelca.

Za dobrog strelca.
Ovde se suočavamo sa pravim "hirurškim hicem". Zbog pozicije životinje i drveta koje skriva njegovu plećku, jedino je moguć hitac ispod uva. I to je pitanje, jer je drvo blizu.

Šta reći?

Šta reći?
S obzirom na poziciju, ova divlja svinje mora biti gađana u sredinu plećke.

Pokušati!

Pokušati!
U idealnoj situaciji trebalo bi sačekati da se životinja bolje postavi. Ali, radi se o velikom mužjaku, možda vepru koga ste čekali ceo život! Hitac u zadnji deo plećke. Treba zaboraviti na hitac ispod uva jer je ugao suviše oštar.

Etički ili ne?

Etički ili ne?
Neki će ovde sami sebi dozvoliti dupli hitac. Ali ako to pogledamo sa etičke strane, to ne dolazi u obzir. Štaviše, hitac je daleko od toga da je potpuno siguran. Ako i prenebregnemo postojanje stena, čuvajte se rikošeta!

Da, ali!

Da, ali!
Sigurno je da se ova divlja svinja može pogoditi u punu plećku. Voditi računa da kasnije treba pokupiti životinju (struja, dno).

Idealno

Idealno
Jedina poteškoća u ovoj situaciji je dobra identifikacija plećke zbog snega. Pozicija je savršena. Klasičan pogodak u sred plećke.

Divlja svinja u trku

Divlja svinja u trku
Ovo je školski primer divlje svinje u trku. Klasičan hitac, blago unazad u plećku radi dostizanja vitalnih organa.

Mnoštvo

Mnoštvo
Ovde je mnogo životinja, mešaju se jedne sa drugima. Nemoguće je gađati bez ranjavanja. Sačekaćemo da se jedna od divljih svinja odvoji od krda i tek je onda gađati.

Moguće, ali...

Moguće, ali...
Iz principa se ne gađa na životinju koja leži, čak ni na kapitalca kao što je ovaj, koji se retko se zatiče u ovakvoj poziciji. Kada je u pitanju samo gađanje, hitac je ipak moguć: između očiju.

Cilj je grlo

Cilj je grlo
Ova divlja svinja nije interesantna. Ali ako je ipak potrebno gađati, samo je jedan siguran hitac moguć: onaj u grlo, radi dostizanja vitalnih organa koji se nalaze iza - srca, pluća.

Ništa se ne može uraditi

Ništa se ne može uraditi
Nijedna životinja iz krda se ne može pogoditi a da neka druga ne bude ranjena. Potrebno je sačekati da se razdvoje

U skoku

U skoku
Svinje skaču i još su uvek grupisane. Poslednja koja se pojavlj strane može biti gađana kada napravi još nekoliko metara.

Nema sreće

Nema sreće
Divlje svinje su se konačno razdvojile. Samo poslednja mala može biti čisto pogođena. Recimo da je "platila"za ostale. Hitac u plećku.

Krajnja mogućnost

Krajnja mogućnost
Situacija je skoro identična u odnosu na prošlu. Međutim, poslednja životinja se odvaja i može biti gađana. Jedan hitac je moguć: hitac u plećku.

Iznenađujuće,ali ne!

Iznenađujuće,ali ne!
S obzirom na njihovu poziciju - dve trećine nazad, jedna životinja do druge, na različitim nivoima, jedna delimično maskirana vegetacijom - nemoguće je plasirati dobar hitac Teško je i odabrati životinju.

Izdvojte

Izdvojte
U ovom krdu, samo je omanji vepar s desne strane u poziciji da bude gađan, gotovo u idealnoj poziciji. Hitac mora bitismešten na Uniji spoljne desne strane i dovoljno visoko da bi došao do vitalnih delova.

Malo strpljenja

Malo strpljenja
Panjevi, okolina i pozicija divljih svinja gotovo da onemogućavaju gađanje. Potrebno je sačekati i malo se strpeti da bi se jedna od životinja pomerila i ponudila ugao gađanja.

Bezbednost pre svega

Bezbednost pre svega
Da ovajpogonič nije tu, životinja bi bila u idealnoj poziciji - hitac blago iznad vrha plećke. Ali, ne samo što je potrebno uzdržati se od gađanja, već je potrebno i odmaknuti pušku od ramena iz razloga bezbednosti.

Nemoguće

Nemoguće
Hitac je nemoguć: Životinje su okrenute leđima ili ih drveće maskira. Treba sačekati da se pokrenu da bi se drugačije pozicionirale.

Dobra pozicija

Dobra pozicija
Ova divlja svinja iako je pognuta, dobro je postavljena i uvo predstavlja dobar reperza visinu hica. Druga osa će biti ona spoljne desne strane. Druga mogućnost: hitac u čelo.

Trostruki hitac

Trostruki hitac
Trostruki hitac je moguć. Kada je u pitanju samo gađanje, biće potrebno gađati po redu, sa leve na desnu stranu, imajući u vidu da će se sve dešavati vrlo brzo i da su životinje vrlo blizu jedna drugoj. Trostruki hitac prema tome nije toliko jednostavan koliko bi mogao da izgleda.

Mit, dva hica

Mit, dva hica
Ovde vam se nude dve mogućnosti za ovakvog mitskog vepra. Prvi mogući hitac biće smešten u podnožje uva, drugi u zavisnosti od pozicije životinje, malo unapred u odnosu na plećku.

Neizvesno

Neizvesno
Bez obzira na prisustvo mnogobrojnih životinja, razdaljina i vegetacija dovode do neizvesnog pogotka. Uzdržaćemo se za sada.

Bez istaknutih delova

Bez istaknutih delova
Bez obzira što nam nedostaju reperi u obliku njegovih prednjih delova, ovaj vepar je u idealnoj poziciji. Hitac mora biti smešten na sastavu između prve i druge trećine životinje.

Zaustaviti mašinu

Zaustaviti mašinu
Čak iako je ovaj vepar u pokretu, on je idealno pozicioniran. Da bijedna takva "mašina" bila zaustavljena, samo jedan hitac: usred plećke.

Maskirani trio

Maskirani trio
Od ove tri divlje svinje, ni jedna se ne nalazi u poziciji koja bi omogućila hitac. Potrebno je sačekati da se poslednja odvoji od drveta radi ispaljivanja hica.

Pravo u čelo

Pravo u čelo
Problem: panj se nalazi u prvom planu. Dobar strelac čije je oružje savršeno upucano neće oklevati da smesti hitac direktno u čelo, iznad linije očiju.

Uvo, ili oklop!

Uvo, ili oklop!
Za ovog velikog mužjaka postoje dve mogućnosti. Ili ćete mu plasirati hitac odmah ispod uva ili ćete mu uputiti hitac u zadnji deo plećke i u oklop (vrlo debeo kod ovakve životinje) u pokušaju da mu dođete do srca.

Brzina i preciznost

Brzina i preciznost
Ovaj vepar se kreće brzo ali je njegova pozicija savršena za hitac malo iza plećke u odnosu na njegovu prednju stranu.

Rizično

Rizično
Tri četvrtine otkriveno i u pokretu. Ovaj vepar je zaista u delikatnoj poziciji za lovca. Preporučljivo je sačekati da se okrene bočno.

Tri noge, ali brz!

Tri noge, ali brz!
lako ima samo tri noge, ova životinja ide vrlo brzo, sto neće onemogućiti hitac. S obzirom na poziciju, biće potrebno pogoditi ga u zadnji deo plećke da bi hitac došao do vitalnih organa.

Ekstremni slučaj

Ekstremni slučaj
Od dve stvari jedna: ili ćemo sačekati da ovaj vepar završi svoje kupanje, ili će u ekstremnom slučaju hitac ispod ušiju odraditi posao. Samo za oprezne lovce u slučaju da je životinja ranjena.

Dvostruki hitac?

Dvostruki hitac?
Dvostruki hitac na ove dve mlade divlje svinje je moguć, ali je potrebno to uraditi veoma brzo jer su vrlo blizu jedna drugoj. Hitac usred plećke za obe, počinjući od životinje s desne strane.

Suviše brzo, suviše daleko

Suviše brzo, suviše daleko
S obzirom na razdaljinu na kojoj se nalazi ova divlja svinja i na njenu brzinu skoka, ovde je precizan hitac vrlo neizvestan. Najbolji izbor: Odustati!

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/