Ishrana pilića u tovu

01.05.2007. | Revija Selo | Revija Selo

Proizvodnja brojlera je najintenzivniji oblik proizvodnježivinskog mesa. Zato je pravilna  ishrana jedan od najvažnijih aspekata ove proizvodnje.

Dobro izbalansirana ishrana u pogledu svih potrebnih hrannjivih sastojaka je preduslov za brz i pravilan porast brojlera. S druge strane, troškovi ishrane živine su 65-70% ukupnih troškova proizvodnje, što je ćinjenica koja sama po sebi govori o osetnjivosti ove problematike. Ipak, odgovarajući hemijski i mikrobiološki kvalitet hrane nema alternativu.

Standardna ishrana pilića podrazumeva upotrebu tri potpune smeše koje sadrže sve potrebne hrannjive materije, i to su: starter, grover i finišer smeše. Starter smeša se koristi u prve tri nedenje i sadrži 22% sirovih proteina i 13,0 MJME/kg. Zatim se koristi grover smeša u periodu od 21 do 35 dana, a ona sadrži 19% sirovih proteina i 13,0 MJME/kg, i na kraju finišer smeša koja se koristi poslednjih 7 dana tova sa 17% sirovih proteina i 13,0 MJME/kg. Odgajivaći brojlera se najćešće odlućuju za po-tpune smeše koje se proizvode u renomiranim fabrikama stoćne hrane, jer se, u principu, radi o kvalitetnim i higijenskim ispravnim smešama. U poslednjih desetak godina pojavio se znatan broj privatnih mešaonica stoćne hrane, me|utim, one se, pre svega, kvalitetom nisu izborile za znaćajnije mesto na tržištu.

Kvalitet hraniva koja se upotrebnjavaju u proizvodnji smeša je, od presudnog znaćaja, za krajnji kvalitet potpune ćsmeše.

Potrošnja hrane brojlera raste sa porastom pilića. Radi adekvatnog planiranja, potrebno je znati orijentacione kolićine hrane, kao i kako se menja masa brojlera sa vremenom. U toku sedam nedenja, potrošnja hrane se povećava za oko deset puta, dok se masa pilića uvećava i do 15 puta.

           Potrošnja hrane u tovu brojlera varira i zavisi od kvaliteta hrane, kvaliteta pilića i uslova u kojima se obavnja tov. Brojleri su vrlo osetnjivi na svaku promenu hrane, tako da je za preporuku da se u toku tova sastav smeše ne menja. Svaka greška u ishrani može u velikoj meri da ugrozi uspeh u tovu.

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/