ĆURKA NIJE IZBIRLJIVA

01.05.2007. | Revija Selo | Revija Selo

Ćurke ne podnose zatvorene prostore, ali imaju skromne zahteve oko smeštaja i ishrane.

Za rezultate tova bitan izbor hibrida i kvalitet ishrane.

Ćurka je najkrupnija domaća živina i poznata je kao najveći proizvođač veoma kvalitetnog mesa. Dobar kvalitet ćurećeg mesa se, pre svega, ogleda u visokom procentu proteina veoma povoljnog aminokiselinskog sastava, niskom sadržaju masti, kao i značajnom udelu vitamina B kompleksa. Ove karakteristike svrstavaju ćureće meso u namirnicu pogodnu za dijetalnu ishranu, pri čemu je cena ćurećeg trupa na inostranom tržištu približna ceni goveđeg mesa, dok je cena grudnih mišića veća od cene bifteka. ćuretina je obavezan specijalitet na trpezama u vreme božićnih i drugih praznika u mnogim zemljama Zapadne Evrope i Severne Amerike, ali se sve češće pojavljuje i na drugim meridijanima. U našoj zemlji ćureće meso učestvuje sa oko 8 do 10% u ukupnoj proizvodnji mesa živine, što je nedovoljno, mada se mora naglasiti da se primećuje trend rasta ove proizvodnje u poslednjih nekoliko godina.

ćurke ne podnose zatvorene prostore, ali su i skromnih zahteva, slično kao i kokoške. U ishrani zahtevaju obroke sa nešto većim procentom proteina, animalnog porekla, ali za razliku od kokošaka mogu da koriste i hranu sa nešto većim sadržajem celuloze, što omogućava da se lakše prilagođavaju na paši, a sve to doprinosi da ishrana može biti jeftinija u odnosu na ishranu kokošaka.

Postoje različite tehnologije tova ćuraka, lu zavisnosti od uzrasta, načina držanja, načina iskorišćavanja i od hibrida koji će biti upotrebljen u tovu. U zavisnosti od uzrasta razlikuju se četiri osnovne tehnologije i to: tov vrlo mladih ćuraka, tov mladih ćuraka, tov odraslih ćuraka i tov ćuraka ključanjem.

 

Izbor hibrida za tov

 

Tov vrlo mladih ćuraka je tehnologija tova, koja podrazumeva intenzivan tov ćuraka oba pola, a započinje se sa jednodnevnim ćurićima i traje sve do uzrasta od 12 do 16 nedelja, kada se dostiže masa od četiri do pet, pa i više kilograma, uz konverziju od 2 kilograma potpune smeše za kilogram prirasta. Međutim, muška grla teških hibrida se mogu toviti i do uzrasta od 22 nedelje, kada dostižu masu od 9 do 14 kilograma, dok se ženska grla tove do uzrasta od 17-18 nedelja.

Izbor odgovarajućeg hibrida za tov zahteva posebnu pažnju. U svetu postoji nekoliko renomiranih selekcijskih organizacija koje se bave proizvodnjom hibridnih ćuraka. To su, pre svega, selekcijske organizacijeiz SAD, Kanade, Engleske, Francuske, Izraela, Belgije, Danske i dr.

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/