PROBLEMI ISHRANE BILJAKA U POVRTARSKOJ PROIZVODNJI

26.11.2008. | Željko Jakovljević, dipl.ing.,Timac Agro Balkans | Povrtarski Glasnik

PROBLEMI ISHRANE BILJAKA U
POVRTARSKOJ PROIZVODNJI

Uticaj pravilne ishrane na kvalitet povrća

Proizvodnja povrća je posao koji zahteva puno truda, ulaganja, znanja i ljubavi. Bilo kakav propust u toku proizvodnje, bez obzira na to u kojem delu vegetacije se desio, može dovesti do značajnog ako ne i totalnog finansijskog gubitka.

Dobar povrtar zna da na količinu i kvalitet roda utiče veći broj faktora.

Kvalitet semena i sadnog materijala, osobine zemljišta, pravilno i kvalitetno đubrenje, zaštita od bolesti i štetočina, navodnjavanje, vremenske prilike ili neprilike itd.

Pravilno i kvalitetno đubrenje je temelj ozbiljne proizvodnje. Ukoliko se u ovom delu proizvodnje naprave greške, sva dalja ulaganja, ma kako bila „domaćinska”, jednostavno neće dati željeni rezultat na kraju sezone. Neće doneti zaradu.

Ukoliko se đubrenje obavlja fertirigacijom tj. preko sistema za navodnjavanje, neophodno je uneti određeni procenat čvrstih kompleksnih đubriva u zemljište. Ovim se izbegavaju problemi koji nastaju kada se đubrenje biljaka vrši isključivo fertirigacijom. Problemi se ogledaju u tome da se u određenim vremenskim periodima javlja veliki deficit hraniva i to u momentima između zalivanja. Takođe u momentima zalivanja kada se unosi i đubrivo u zemljiste dolazi do stvaranja prevelike koncentracije hraniva koje koren ne može iskoristiti. Ovako nastao, suvišak jednog (ili više elemenata), može da izazove blokadu drugih. Takođe se često dešava da se zbog prevelike količine đubriva unetih isključivo fertirigacijom sadržaj soli toliko poveća u zemljištu da se ono više ne može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj slučaj je mnogo češći u praksi nego što se misli i govori o tome.

Baš zato je neophodno pre zasnivanja zasada uneti deo cvrtih kompleksnih mineralnih dubriva da bi se biljkama obezbedila uravnotežena i pravilna ishrana tokom celog vegetacionog perioda. Fertirigacijom treba izvršiti korekciju osnovnog dubrenja bez upotrebe prevelikih kolicina vodotopivih dubriva. Ovakav nacin primene dubriva daje visoke prinose i kvalitet plodova. Takode na ovaj nacin, zemljište ostaje u dobrom stanju i posle dužeg niza godina gajenja intenzivnih povrtarskih kultura.

Kada se govori o korišćenju čvrstih mineralnih đubriva u povrtarskoj proizvodnji, neophodno je dati par napomena koje mogu uticati na bolji kvalitet i iskorišćenje đubriva. Veoma je važno koristiti kompleksna mineralna đubriva. Kompleksna mineralna đubriva u svakoj granuli sadrže sve mikro i makroelemente navedene na deklaraciji. Ovim se obezbeđuje da korenu biljaka u svakom delu zemljišta budu dostupni svi navedeni elemeti koje smo i hteli uneti u njega. Od velike je važnosti da mineralna hraniva iz đubriva budu pristupačna korenu biljaka odmah po unošenju u zemljište. Ovim se biljkama omogućava da u svakoj fazi svoga rasta i razvoja imaju sva neophodna hraniva na raspolaganju. Radi boljeg iskorišćenja hraniva koriste se đubriva sa biostimulatorima koji se nalaze u samim granulama. Biostimulatori deluju tako što utiču stimulativno na razvoj korenovog sistema, a takođe utiču da hraniva iz đubriva budu još pristupačnija biljkama. Čvrsta kompleksna mineralna đubriva vrhunskog kvaliteta takođe mogu sadržati polimere koji sprečavaju blokadu hraniva tj. prevođenje u teškopristupačne ili nepristupačne oblike. Đubriva sa ovim dodacima se koriste u proizvodnji koja se obavlja na kiselim i alakalnim zemljištima.

Azot je element koji ima presudnu ulogu u formiranju vegetativne mase koja u stvari predstavlja fabriku pod otvorenim nebom. Lisna masa u procesu fotosinteze stvara organsku materiju zatim je distribuira u ostale delove biljke. U povrtarskoj proizvodnji se retko sreće problem sa manjkom azota u zemljištu, bez obzira što su neki njegovi oblici veoma skloni ispiranju u toku zalivanja. Češće se sreće problem suviška azota koji se manifestuje kroz veoma bujne biljke, veliku osetljivost prema bolestima, odbacivanje cvetova, kašnjenje u zametanju u sazrevanju plodova, lošijem kvalitetu plodova i dosta težem čuvanju plodova u skladištima.

Kako rešiti problem ishrane azotom koji je preko potreban za kvalitetnu proizvodnju, a sklon je ispiranju koje nastaje usled zalivanja ili kiše, a može znatno da smanji zaradu ako se unese u prevelikoj količini u zemljište.

Jedno od rešenja nudi firma Timac Agro Balkans. Poznato je da se azot u obliku nitrata (NO3- jon) veoma lako ispira iz zemljišta. Amonijačni oblik azota (NH4+ jon) se teže ispira, i može se reći da duže traje u zemljištu. Ipak u određenom vremenskom periodu jedan deo ovog oblika azota se ipak ispere i nepovratno izgubi iz zemljišta.

Amidni oblik azota se ne može isprati iz zemljišta. ali se takođe i ne usvaja od strane korena biljke. Procesom transformacije azota u zemljistu amidni oblik prelazi u amonijačni koji je dostupan biljkama.

Veoma dobro rešenje problema koji nastaju u ishrani biljaka azotom je da se u jednoj granuli NPK ili N đubriva nalazi azot u amidnom i amonijačnom obliku. Amonijačni oblik je pristupačan za biljke i teže se ispira. Amidni oblik azota nije podložan ispiranju i postepeno se prevodi (transformiše) u amonijačni oblik. Ovim se obezbeđuje kontinuirana ishrana biljaka azotom i ispiranje se svodi na najmanju moguću meru. Takođe se izbegava da se u određenom trenutku u okruženju korena nađe previše pristupačnog azota, već će biljka tokom celog vegetacionog perioda konstantno dobijati potrebne količine ovog hraniva. N-pro kompleks je dodatak koji koji utiče na bolje usvajanje nitratnog i amonijačnog azota tako što ubrzava aktivni transport ovog elementa kroz korenov sistem. Takođe utiče na smanjenje sadržaja nitratnog oblika u biljkama i pospešuje prevođenje azota u amonijačni oblik koji je bitan za sintezu aminokiselina tj, proteina. Smanjenje sadržaja nitrata i biljnoj masi je naročito interesantno za proizvođače lisnatog povrća kao sto su salata, spanać, blitva i dr. Sve strožije kontrole sadržaja nitrata u povrću uopšte, a naročito u lisnatom povrću upućuju na porebu korišćenja đubriva sa ovakvim dodacima.

Slika 1.: Fosfor je veoma značajan element za ukorenjavanje biljaka

Slika 1.

Fosfor je element koji je veoma značajan za energetske procese u biljci. Neophodan je za dobro ukorenjavanje i formiranje cvetnih pupoljaka. Ukoliko se u zemljištu javlja deficit lakopristupačnog fosfora, a dobro je obezbeđeno kalijumom potrebno je koristiti formulacije sa naglašenijim fosforom tipa Eurofertil Plus 35, NPK 5-18-12 ili Eurofertil MPPA PK 30 0-20-10. Na ovaj način se obezbeđuje biljci element koji je u deficitu, a koji je preko potreban za dobar razvoj korenovog sistema. Veoma je bitno da mineralno đubrivo sadrzi fosfor u takvom obliku da se može odmah usvajati od strane biljke. To nam omogućava da đubrivo unosimo u zemljište neposredno pred sadnju ili setvu. Posto je fosfor skoro nepokretan u zemljištu (izuzev peskovitih zemljista i peskova) veoma je važno uneti ga u zonu korenovog sistema. Važno je znati da će nakon unošenja đubriva u zemljište korenov sistem doci do fosfora, a ne fosfor do korena biljke.

Na kiselim zemljištima nakon unošenja u zemljište dolazi do blokade fosfora od strane aluminijuma i gvožđa prvenstveno. Na alkalnim zemljištima fosfor se blokira od strane kalcijuma, koji sa njim gradi kalcijumove fosfate. Iz ovih jedinjenja fosfor je biljkama teško pristupačan ili totalno nepristupačan. Ovaj problem se može rešiti osim regulisanjem pH vrednosti zemljišta i korišćenjem đubriva sa specifičnim dodacima (polimerima) koji sprečavaju vezivanje fosfora i omogućavaju biljkama da ga nesmetano koriste u periodu do devet meseci od momenta unošenja u zemljiste. MPPA (moleculi poly-phenil activate) je dodatak đubrivima koji omogućava fosforu i kalijimu da ostane lakopristupačan biljkama do devet meseci od vremena unošenja đubriva u zemljište. MPPA sprečava vezivanje H2PO4- jona sa jonima aluminijuma, gvožđa i kalcijuma, time se efikasnost mineralnog đubriva tj.stepen njegovog iskoriščenja višestruko povećava.

Jedna od faza uzgoja kada biljka trpi stres i kada je fosfor kao element veoma značajan je rasađivanje. Ako se sadi „čupana” rasada dolazi do velikih povreda korenovog sistema biljaka. Zato je neophodno da posle sadnje tj.rasađivanja prođe određeni vremenski period da se koren regeneriše i krene sa rastom, tj. da se biljka primi.

Ako fosfor unet u zemljište pred rasađivanje nije pristupačan biljkama u ovom kritičnom periodu imaćemo manje primljenih biljaka, a onaj deo koji nastavi sa rastom imaće slabije razvijen korenov sistem. To može dovesti do kašnjenja u plodonošenju, do formiranja manjeg broja plodova koji su slabijeg kvaliteta. Slabije razvijen korenov sistem jednostavno nije u stanju da dobro ishrani biljku jer su njeni zahtevi veliki.

Kalijum je element koji većina povrtarskih biljaka najviše troši. Veoma je značajan za visinu prinosa i kvalitet plodova. Utiče na formiranje šećera, bolju obojenost ploda, veći sadržaj suve materije, bolje čuvanje. Kao i fosfor, kalijum je slabo pokretljiv element u zemljištu (sa izuzetkom peskovitih zemljista i peskova). Baš iz ovog razloga veoma je važno unositi kalijumova đubriva u zonu korenovog sistema. Takođe je od izuzetnog značaja da hranivo bude pristupačno za biljku odmah po unošenju. Veoma često se dešava da biljke nisu donele željeni rod iz razloga što su fosfor i kalijum iz mineralnog đubriva bili nepristupačni ili malo pristupačni biljci određeni vremenski period nakon unošenja đubriva. Nove tehnologije proizvodnje mineralnih đubriva omogućile su da se hranljivi elementi iskoriste u pravo vreme i u visokom procentu što omogućuje vrlo visoke prinose i kvalitet proizvoda. Ovo nam takode omogućava da se biljke đubre više puta u toku vegetacije sa različitim formulacijama koje su neophodne prema fazama u vegetaciji. Poželjno je navodnjavanje posle svakog unošenja đubriva u zemljište, što je u veđini slučajeva i standardna praksa naših povrtara.

MPPA je takode veoma značajan za pristupačnost kalijuma u dužem vremenskom periodu, jer sprečava brzo vezivanje jona kalijuma za razne minerale gline koji se nalaze u zemljistu. Vezivanjem za minerale gline, u zavisnosti od minerala i načina vezivanja kalijum u većem ili manjem procentu postaje nepristupačan biljkama. MPPA odlaže ovaj proces do devet meseci što je više nego dovoljan period za ishranu biljke do samog kraja vegetacionog peroida.

Kompleksna mineralna đubriva firme Timac Agro Balkans takođe poseduju biostimulatore koji utiču na bolji razvoj korenovog sistema. Ovo je veoma bitno u početnim fazama rasta ili nakon rasađivanja kada biljka trpi veliki stres koji direktno utiče na slabiji rast korena i slabije usvajanje hraniva iz zemljišta. Stres može biti izazvan mehaničkim oštećenjem korenovog sistema, niskom temperaturom vazduha i zemljišta, velikom količinim padavina i remećenjem vodnovazdušnog režima u zemljištu, fitotoksičnim delovanjem pesticida.

Kao direktna posledica dolazi do slabijeg prijema biljaka nakon rasađivanja, zaustavljanja u porastu, kašnjenja u plodonošenju, a ne retko i do propadanja biljaka nakon nicanja i rasađivanja.

Slika2: Visok rod zavisi od pravilne ishrane biljaka.

Slika 2.

Baš u tom kritičnom periodu biostimulatori razvoja korena Physio i XCK pomažu biljci da u kratkom vremenskom periodu razvije jak korenov sistem i usvoji potrebne količine hraniva, uprkos nepovoljnim spoljnim faktorima. Dobro razvijen koren sa velikim brojem sitnih korenčića na kojima se nalazi veliki broj korenovih dlačica, je preduslov za dobro usvajanje teško pokretnih elemenata kao što su fosfor, kalijum, magnezijum i kalcijum.

Zaključak je da Physio i XCK sa velikim uticajem na regeneraciju korena, razvoj sitnih korenčića i korenovih dlačica predstavlja idealan dodatak u granuli kompleksnog đubriva.

- Rasađivanje:
Eurofertil Plus 35, NPK 5:18:12 ili Eurofertil MPPA PK 30 0:20:10 ako je zemljište dobro obezbeđeno azotom.
- Porast:
Eurofertil 37 NPRO NPK 13:7:17 ili Sulfamo 30 NPRO sa 30% azota.
- Zametanje plodova:
Eurofertil Plus 37, NPK 5:10:22 ili Eurofertil MPPA PK 40 0:10:30
Na zemljištima dobro snabdevenim azotom i organskom materijom se može đubrenje izvršiti na sledeći način:
- Pred setvu/sadnju:
Eurofertil Plus 35, NPK 5:10:22 ili Eurofertil MPPA PK 40 0:10:30
- Prihrana:
Eurofertil 37 NPRO NPK 13:7:17 ili Sulfamo 30 NPRO sa 30% azota.
Na zemljištima koja nisu dobro obezbeđena sa sva tri NPK elementa idealna je kombinacija:
- Pred setvu/sadnju:
Eurofertil 37 NPRO NPK 13:7:17, ukoliko nema potrebe ne prihranjivati
- Prihrana:
Ukoliko je potrebno Eurofertil 37 NPRO NPK 13:7:17 ili Sulfamo 30 NPRO sa 30% azota.
Ukoliko je zemljište slabo obezbeđeno fosforom, a dobro obezbeđeno kalijumom koristiti formulacije: Pred setvu/sadnju: Eurofertil Plus 35, NPK 5:18:12 Prihrana: Eurofertil 37 NPRO NPK 13:7:17 ili Sulfamo 30 NPRO 30% azota.

Timac Agro Balkans,
Željko Jakovljević, dipl.ing.

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/