Uloga folijarne ishrane u savremenoj biljnoj proizvodnji

Uloga folijarne ishrane u savremenoj biljnoj proizvodnji

Pred savremenu biljnu proizvodnju postavljaju se vrlo složeni zadaci, ne samo u svetu, već i u zemljama u razvoju. S jedne strane tranzicija nameće potrebu visoke profi stabilnosti na održivim osnovama, a sa druge strane narasla ekološka svest stanovništva i briga za zaštitu životne sredine i teško...

3494e372-0703-4ec1-aac5-dee59b9a4133.jpg

PREPELICA

Prepelica je značajna sa lovnog aspekta ali je još važnija njena uloga u biološkoj borbi protiv štetnih insekata i korova.Uloga prepelice je u biološkoj borbi protiv čitavog niza u poljoprivredi štet...

1d115d42-39a2-4965-a3e5-ffcb07a8bab7.jpg

Suzbijanje štetočina u toku gajenja maline

Malina je osetljiva na mnoštvo bolesti i štetočina. Adekvatnom negom zasada može se suzbiti veliki broj štetočina, ili se može uticati na smanjenje stepena njihove zastupljenosti. Održavanje zdravog ...