Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
Poljoprivredni list br. 29.

<<< Pogledajte ostale clanke poljoprivrednog lista

KUKURUZNA SILAŽA - NEOPHODNO HRANIVO U ISHRANI PREŽIVARA

Stajsko držanje stoke povezano je sa vecim korišcenjem konzervisanih kabastih hraniva (sena i silaže). Buduci da je kukuruz sada u fazi naglog nalivanja zrna, potrebno je podsetiti na nacin konzervisanja kukuruzne biljke vlažnim putem, fermentacijom silirane mase uz pomoc mikroorganizama u odsustvu vazduha.

Ovaj nacin konzervisanja još nije dovoljno zastupljen u praksi, iako je najviše prisutan u govedarstvu, a daleko manje u ovcarstvu i kozarstvu i pored toga što postoje ogromne mogucnosti proizvodnje kukuruza u zemlji i njegovog racionalnog iskorišcavanja.

Postoje brojni aspekti preimucstva korišcenja kukuruzne silaže. Kukuruz u vidu silaže cele biljke daje najvecu proizvodnju energije po hektaru. U pogledu tehnologije proizvodnje nema bitnijih izmena, jer svako ko proizvodi kukuruz za zrno može proizvoditi i onaj za silažu. Moguce je raznovrsno korišcenje kukuruza, kao cele biljke, zrna i klipa. Prednost cele biljke je što ona ukljucuje stablo, list i kocanku. Hibridi sa dugom vgetacijom su visoko rodni, ali postoji opasnost nedovoljnog zrenja zrna, što se otklanja siliranjem. Siliranje se obicno obavlja pre branja kukuruza i vadenja šecerne repe. Procesi, od ubiranja zelene mase pa do hranjenja, mogu se potpuno mehanizovati, što je znacajno jer se manipuliše sa masom velike vlažnosti. Silaža kukuruza ne traži dopunsku obradu pre hranjenja. Sacuva se karotin, provitamin vitamina A.

Napravljena u blizini staja omogucava skladištenje preko cele godine i duže, a u slucaju nevremena je na dohvat ruke.

Osnovni nedostatak silaže je manipulacija ogromnom kolicinama vlažne mase, 2.5 puta više nego pri proizvodnji zrna. Potrebne su vece investicije u gradevine i mašine. U odnosu na pocetni materijal nemoguce je izbeci gubitke usled prirode fermentacionog procesa i rastura tokom ubiranja, izuzimanja i dostave hrane stoci.

Kukuruzna biljka spada u kulture koje se lako siliraju, zbog visokog sadržaja šecera, koji deluje stimulativno u procesu fermentacije.Proces fermentacije

Fermentacija silažne mase odvija se u nekoliko faza, koje se karakterišu biohemijskim procesima. U prvoj, aerobnoj fazi dolazi do hidrolize lako rastvorljivih ugljenih hidrata i razlaganja proteina. U fermentacionoj fazi koj asledi dolazi do povecanja kiselosti (pH), silaže, formiranja mlcne, sircetne i buterne kiseline, te atanola i amonijaka. Najvažnije je da se postigne dominacija mlecne kiseline nad drugima. Period aktivne fermentacije obicno traje od 7 do 21 dana, ali može biti produžen i do dva meseca. Silirani materijal sa više od 65% vlage brzo fermentiše, dok je fermentacija sporija kada je sadržaj vlagee ispod 50%. Sledeca, faza izuzimanja silaže, takode je vrlo znacajna, jer treba da se smanji uticaj aerobnih mikroorganizama, buduci da je sada silaža izložena vazduhu. Zbog toga, mesto izuzimanja silaže treba da se održava kao ravna, vertikalna površina, a sloj koji se dnevno izuzima treba da bude širine 15 do 30 cm.

Planiranje potrebnih kapaciteta smeštaja

Treba poci od pretpostavke da je u dnevnom obroku za kravu potrebno 25 kg silaže, koja se zbog gubitka povecava za 20%, dakle svega 30 kg. Za tovno june, prosecna dnevna kolicina silaže je 12 kg, a uracunavajuci i gubitke ona iznosi oko 14 kg dnevno.

Orijentacione težine 1 m3 silaže u odnosu na materijal koji se silira su sledece:

Silaža cele kukuruzne biljke (35% SM) 700 kg
Silaža cele biljke sa do 80% vlage 600-800 kg
Visoko vlažni mleveni klip 750-800 kg
Visoko vlažno zrno kukuruza, sa 40% vlage 900-1000 kg

Silosi

U principu, silosi mogu da budu horizontalni ili vertikalni, ali se u okviru istih razlikuju po materijalu za izgradnju, stepenu mehanizovanosti punjenja i pražnjenja i troškova izgradnje. Najprimitivniji silosi su iskopani u zemlji, u vidu silo rova, koji mora biti obložen plasticnom folijom pre korišcenja. To je, u stvari, "trenc" silos, kako se uobicajeno naziva. Horizontalni silosi se obicno grade od armiranog betona ili betonskih elemenata, ali se mogu graditi i od drveta, koji su takode obloženi plasticnom folijom. Silo tornejvi se grade najcešce od betona ili betonskih elemenata, ali postoje i oni od drveta i plasticnih masa, a najsavršeniji tip je od glaziranih metalnih ploca, kojima se može postici potpuno zaptivanje. U novije vreme raste popularnost silo rukava ili siliranje u balama.

Postupci siliranja

Osnovna pravila pri svakom siliranju mogu se svesti na tri glavna: sitno seckati, dobro sabiti masu i izolovati silažu od vazduha.

Starost biljke

Vreme siliranja, odnosno starost biljke pri ubiranju za silažu, ima ogroman uticaj na njen kvalitet. Potrebno je pomiriti ova dva zahteva: visok sadržaj suve materije obezbedujuci vecu energetsku vrednost silaže i dovoljno vlage koja ce omoguciti adekvatno sabijanje i postizanje anaerobnih uslova. U praksi, najcešce se suva materija cele biljke krece oko 30%.


To je moguce ustanoviti hemijskom analizom u institutima ili poljoprivrednim stanicama i zavodima, ili korišcenjem vlagomera. Medutim, postoje i preporuke za direktno utvrdivanje poželjne vlažnosti, odnosno suve materije na njivi. Kukuruzno zrno sazreva od krunice, pa do vrha zrna koji ulazi u kocanku. Od krunice, koja je žute boje, ista se povlaci na dole gde se obrazuje linija koja razdvaja žuto i belo tkivo. Preporuke su da biljku treba silirati na kraju mlecne, a na pocetku voštanje zrelosti zrna, položajem mlecne linije na 1/2 do 3/4 površine zrna.

Ubiranje (kosidba), transport, gaženje i pokrivanje

Za to se koriste kombajni vrlo razlicitog kapaciteta. S obzirom na relativno kratko vremensko angažovanje kombajna, poželjno je udruživanje gazdinstava ili korišcenje kombajna na ugovornoj osnovi. U skladu sa udaljenošcu parcela od silosa planira se broj traktora sa prikolicom ili kamiona, kako bi punjenje i gaženje bilo ravnomerno. Od velikog znacaja je da se silaža sabija ravnomerno po celoj površini, a narocito duž zidova, i da se zaptivanje plasticnom folijom izvrši tako da se obezbedi anaerobna sredina. Danas se prekrivena folija najcešce pritiska starim auto i traktorskim gumama, rasporedenim tako da se medusobno dodiruju. Po otvaranju silosa, najvažnije je vršiti izuzimanje na nacin koji ce spreciti rasipanje silaže, tako da najmanja površina silaže na vertikalnom proseku bude izložena vazduhu.

Distribucija stoci

Vrši se rucnim kolicima, pa do mašina za izuzimanje silaže, kombinovanih sa prikolicom, mešalicom z apravljenej tzv. potpuno mešanog obroka, kombinujuci silažu sa senom i smešom koncentrata. Sitno seckana silaža omogucava bolje konzumiranje, jer životinja nije u stanju da vrši selekciju silažnih sastojaka.

Dr. Timotej Cobic

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu