ORGANSKO KUNIĆARSTVO

26.06.2008. | Magazin Eurofarmer | Magazin Eurofarmer

ORGANSKO KUNIĆARSTVO-IZAZOV I IZLAZ

Kunić je šampion nad šampionima među životinjama koje čovek gaji. Samo se on tako brzo razmnožava, samo on tako brzo raste. Samo kunić u jednoj godini trideset puta nadmaši svoju težinu.

ORGANSKO KUNIĆARSTVO

Ako se opredelite da gajite kuniće po standardima organske proizvodnje, bilo za sopstvene potrebe ili za biznis, trebalo bi da shvatite da je to dobra odluka u kojoj nema improvizacije i neznanja.To ne znači da ne možete brzo da naučite i da, sa malo truda i veština, sami odradite najveći deo posla.

Zašto organsko kunićarstvo?

U savremenoj ishrani čoveka, meso kunića ima prednost, jer je vrhunskog kvaliteta, lako je svarljivo zbog većeg sadržaja vode, bogato je proteinima, vitaminima i, stoje najvažnije, ima neznatan sadržaj masnoća.

Meso je belo, slično pilećem, mekano i lako se priprema.

Preporučuje se svima, a najpre deci, rekonvalescentima, sportistima, dijabetičarima, trudnicama i starijim osobama.

Organski principi gajenja su etiološki usaglašeni sa bitisanjem u prirodi - sprečavaju se bolesti, jačanjem imuniteta se održava dobro zdravstveno stanje, adekvatnim kombinacijama komponenata u organski proizvedenoj hrani, odgovarajućim smeštajem, pažnjom i slobodom kretanja minimizira se stres i postiže se zadovoljstvo i životinja i odgajivača.

Obezbeđenje uslova za farmu zahteva mnogo manja ulaganja jer su nepotrebni skupi kavezi, meso je kvalitetnije i skuplje nego u konvencionalnoj proizvodnji, pa samim tim i veoma deficitarno na tržištu, a naročito je važan izvozni proizvod koji, pored ekstra cene, ostvaruje i podsticaj države.

ORGANSKO KUNIĆARSTVO DONOSI
ZADOVOLJSTVO, ZDRAVLJE I DOBRU ZARADU

Priprema hrane za organsku farmu

O hrani prvo govorimo iz dva razloga. Prvo, što je potrebno prethodno obezbediti hranu proizvedenu po organskim standardima i drugo, što vas brza reprodukcija (iako vam je poznata i pripremate se za nju), može iznenaditi sa klimatskog aspekta. Tako eventualni deficit rešavate senom ili granulama iz dozvoljenog procenta, od drugih proizvođača organske hrane.

Sva hrana mora biti proizvedena po standardima za organsku hranu i mora imati sertifikat relevantne sertifikacione kuće koju uvažava tržište. Najbolje je da imate svoju.

Ako dokupljujete, bolja varijanta je da bude sertifikovana od iste sertifikacione kuće jer, u suprotnom, vaša kuća mora da prizna sertifikat kuće koja je pratila i sertifikovala kupljenu hranu. Sertifikaciji podleže:

1 - Pašnjak - ispust uz farmu, na kome životinje treba da provedu najmanje 1/3 životnog veka.

2 - Livade i područje sa kojih se sakuplja prirodno seno tokom godine, bilo u svežem stanju ili sušeno i bilje za silažu i lečenje.

3 - Livade na kojima se gaje kulture za seno (detelina, trava...)

4 - Njive za proizvodnju žitarica (kukuruz, pšenica, raž, ovas, ječam, tritikale), leguminoze (soja, grahorica, pasulj i grašak) i uljarice (suncokret, repica i konoplja), kao i povrće (mrkva, kupus, čičoka)

5 - Sve druge komponente koje ulaze u ishranu, npr. probiotike - organske dodatke (mi preporučujemo prirodne preparate firme "Cenzone" koji su se veoma dobro pokazali u organskoj hrani za sve životinje), osim komponenata koje se uzimaju iz prirode (so, stočna kreda)

6 - Prerada komponenata do pakovanja na čijoj ambalaži bi trebalo da, pored drugih natpisa po zakonu, stoji znak za organski proizvod sertifikacione kuće. Ako se hrana ne pakuje, već čuva isključivo za potrebe farme, treba obezbediti higijenske uslove, zaštitu od insekata i glodara i kontrolisati % vlažnosti da ne dođe do buđanja.

Kada se prijavljuje sertifikacija, potrebno je uraditi istorijat parcela na kojima će se proizvoditi hrana za period od tri godine unazad i da se uključi poslednja godina kada su korišćene nedozvoljene supstance. Zatim treba napraviti plan konverzije, obraditi agroklimatske uslove, plan rotacije useva, odrediti način obrade kultura, program tretmana zemlje i praćenja kvaliteta, program rukovanja i skladištenja proizvoda. Pre nego što je moguće dobiti organski sertifikat, potrebno je proizvodne jedinice obrađivati u skladu sa standardima najmanje 24 meseca, a gde su gajeni GMO usevi do 5 godina i duže.

Poljoprivredne kulture u ovom periodu označavaju se kao "TRANZICIONO ORGANSKE" ili, skraćeno, T1,12.

Period konverzije se može smanjiti ukoliko inspektor utvrdi da se radi o "netaknutoj" prirodi i parceli koja se koristi za stočnu hranu bez obrade, kao prirodna livada.

Važno je da postoji izolacija angažovanih parcela za organsku hranu od konvencionalnih parcela koje koriste herniju, od 8 - 12 m, zavisi o kojoj se kulturi radi i koliki je uticaj zagađenja moguć. Obrada zemljišta na kultivisanim površinama za organsku proizvodnju je važan preduslov kako bi se ustanovili načini obrade i održavanje plodnosti (vlažnost i sadržaj hranljivih materija) koji stimulišu biološku aktivnost, da bi se postigao dobar imunitet bilja i da se preduprede bolesti.

Najbolje je da se organska materija u đubrivu proizvede na samoj farmi od biljaka i životinja - od ostataka višegodišnjih poljoprivrednih kultura, zelenišnog đubriva i kompostiranog stajnjaka. Ako nedostaje i mora se nabaviti od drugih proizvođača, potrebno je za to odobrenje od sertifikacione kuće. To se u dokumentaciji farmera navodi kao dozvoljene supstance.

Ne preporučuje se oranje zemlje bez sejanja u toku jedne godine.

Zabranjeno je korišćenje genetskog inženjeringa ili modifikovanih mikroorganizama za tretman ili kompostiranje.

Proizvođač treba na duži rok da uspostavi program praćenja kvaliteta zemljišta u saglasnosti sa sertifikacionom kućom i ako nešto od elemenata nedostaje, dodaje se u narednoj obradi. Pašnjaci, bilo da su prirodni ili domaći, treba da se održavaju u dobrom stanju, da se na njima vrši ispaša tako da ne dođe do uništavanja trave i dominacije neželjenih biljaka.

Najveća akumulacija organske materije u zemljištu nastaje pod kontinualnom višegodišnjom vegetacijom sa odgovarajućom rotacijom od 25 do 30%.

Agrotehničke mere moraju da se sprovode kroz minimizaciju oranja koje ubrzava gubitak organske materije i degradira zemljište. Posle toga se izvrši sterilizacija polja jednom od poznatih i dozvoljenih metoda.

U dobro pripremljenu, zdravu i živu zemlju (jer u njoj nisu dubokim oranjem i hernijom uništeni korisni mikroorganizmi preko kojih se hrani korenov sistem i cela biljka), poseje se zdravo, organsko seme. U prvoj godini obično nema tog semena, pa inspektor dozvoljava upotrebu semena iz konvencionalne proizvodnje, ali ne bi ga trebalo hemijski tretirati.

Voda za zalivanje mora da bude kvaliteta vode za ljudsku upotrebu.

ZDRAVO SEME U ZDRAVU I PLODNU ZEMLJU, SA ZDRAVOM VODOM DAĆE I ZDRAVU BILJKU I ZDRAV ROD ZA ISHRANU ORGANSKIH KUNIĆA

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/