Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:23045
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:21201
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:760
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:55
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Časopis Voćarski Glasnik
 •  [svi tekstovi]

SORTE BRESKVE I NEKTARINE I
ČUVANJE I SKLADIŠTENJE BRESKVE

SORTE BRESKVE
SORTE BRESKVE
SORTE BRESKVE

Uspešnost proizvodnje breskve zavisiće velikim delom od izbora odgovarajuće sorte. Na tržištu postoji veliki broj sorti breskve od kojih treba izabrati onu koju ćemo gajiti. Ono što je na jednom kraju sveta izuzetno na ceni, na drugom ne mora dobro da se prodaje. Vreme i napori uloženi u istraživanje tržišta na kraju se ipak isplate. Odgovarajućim sortama mogu se smatrati one koje će zadovoljiti potrebe i zahteve namenskog tržista.Tržišta za preradu breskve će imati specifične zahteve u pogledu krupnoće ploda, boje, čvrstine mesa i kozistentnosti, sadržaju šecera, odnosa šecera i kiselina, sočnosti, stepen oksidacije tokom i nakon obrade, kao i neke druge osobine koje se odnose na finalni proizvod koji se od breskve dobija. Tržišta za konzumnu breskvu su više usredsređena na transportabilnost, boju pokožice, trajnost, ukus plodova, i tome slično. Poznavanje kvaliteta kojima tržište i potrošači daju prednost je jedan od najvažnijih segmenata kojima treba posvetiti pažnju prilikom podizanja zasada.

U najnovijem sortimentu breskve koja se gaji u Srbiji nalazi se pedesetak sorti namenjenih za svežu potrošnju, 8 sorti za preradu i 10 sorti nektarine. Neke od ovih sorata su zastarele i mogu biti samo od istorijskog interesa ili imaju vrlo ograničen lokalni značaj, dok su druge još uvek čine glavni sastavni deo komercijalne proizvodnje.

Sve sorte breskve koje se danas gaje u intenzivnim zasadima su rezultat oplemenjivačkog rada. U poslednjih 10 godina, iz oplemenjivačkih programa Italije i SAD priznato je veći broj sorti izuzetnih bioloških i privrednih osobina koje svoje prednosti danas več potvrđuju i u proizvodnim zasadima na značajnim površinama. Dinamične promene sortimenta breskve u zemljama sa najvećom proizvodnjom nije pratio i sortiment u Srbiji.

Danas se u našim plantažnim zasadima nalaze mahom sorte srednjeg i srednje kasnog vremena sazrevanja Redhaven (O), Glohaven (+10), Suncrest (+19), Cresthaven (+27) i Fayette (+32). Zastupljenost sorti koje sazrevaju polovinom jula, Springcrest, Collins, Early Redhaven i Dixired, i vrlo kasnog vremena sazrevanja, sorta Summerset (+60), ne odgovara potrebama.

Novointrodukovane sorte breskve, koje su se u dosadašnjim sortimentima spominjale kao perspektivne i namenjene proizvodno-oglednim zasadima, danas se u ograničenim razmerama gaje samo u belocrkvanskom i podunavskom rejonu. Njihovo vreme zrenja se proteže u toku 4 meseca počev od pocčtka juna meseca. Najveći broj ima potpuno purpurno obojene plodove koje po atraktivnosti znatno prevazilaze standardne sorte. Najranija sorta sazreva već početkom juna, Early crest (-40), a na nju se nadovezuju Goldcrest (-40), Early Maycrest (-38) i Maycrest (-29). Najranije sorte daju nešto manje prinose, ali se to nadoknađuje visokom cenom plodova ovih sorti. Treba ih gajiti samo na južnim ekspozicijama gde vegetacija počinje i do 15 dana ranije. Za njihovo uspešno gajenje vrlo je važno blagovremeno proređivanje plodova i zelena rezidba. Na lokalitetima sa normalnim kretanjem vegetacije za kontinentalne klimatske uslove one su interesantne samo u obimu zadovoljenja lokalnog tržišta ako nema ponude krupnijih plodova sorti kasnijeg vremena zrenja gajenih na ranim ekspozicijama.

Sorte Spring Lady (-22) i Spring belle (-24) su prve krupnoplodne visokokvalitetne potpuno obojena sorte breskve. Takve su i sorte koje se nadovezuju na nju, Sentry (-15), Royal gem (-12), Royal Glory (-5), Lisbeth (-2), naša sorta Maja (+7), Pontina (+11), Rome Star (17), Bolero (+30), Early O' Henry (+35). Sorte O' Henry (+42), Automn Glo (+46) i Fairtime (+60) popunjavaju prazninu u ponudi breskve koja se javlja u prvoj polovini septembra a po atraktivnosti nadmašuju Summerset. Sorte belog mesa ne treba zapostaviti jer imaju svoje mesto na tržištu a među njima se ističu Starlite (-30), i Maria Bianca (+2).

Nektarine se vrlo malo gaje, a sortiment je sveden skoro isključivo na pet sorti Early Sungrand (0), Independence (+3), Flavortop (+12), Stark redgold (+20) i Fantazija (+25) koje sazrevaju u intervalu od tri nedelje počev od početka augusta. Istu sliku odražava i sortimentska struktura koja se kalemi u rasadnicima, a namenjena je podizanju novih plantaža.

Najnoviji podaci o sortnoj strukturi u novim zasadima Italije govore da nektarina polako potiskuje breskvu. Predviđanja italijanskih selekcionera idu čak toliko daleko da predviđaju potpunu zamenu breskve nektarinom kada su plodovi za stonu upotrebu u pitanju.

Takvoj konstataciji idu u prilog i cene nektarina koje su i do dva puta više nego za breskvu, pre svega od polovine jula do polovine augusta. Medu novointrodukovanim sortama ranog vremena zrenja već su se dokazale kao izuzetne Mayfire (-32) žutog mezokarpa i Silver King (-25) belog mesa. Sorte Rita Star (-17), Supercrimson (-10), Springred (0), Antaress (+12), Maria Aurelia (+25), Orion (+32), Morsiani 51 (+37), Fid. 249 (+47). Sirio (+55), Caldesi 85 (+60) i California (+70) predstavljaju najviše domete svetskog oplemenjivanja. Krupnoplodne nektarine belog mesa izuzetnih pomoloških karakteristika su Superqueen (-6) i White Glory (+45).

Puno veću pažnju treba posvetiti sortama breskve i nektarine koje se mogu čuvati u hladnjačama.

Do sada imamo primere pokušaja produžavanja sezone prodaje breskve čuvanjem plodova sorte Summerset. S obzirom da se njoj meso odvaja od mezokarpa kao rezultat čuvanja dužeg od dve nedelje javlja se degradacija mezokarpa oko koštice. Najduže se čuvaju plodovi sorti vrlo kasnog vremena zrenja kojima se meso ne odvaja od koštice. Stara sorta nektarine Flamekist (+ 65) u tom svetlu ima izuzeno mesto. Njenom masovnijem širenju trebalo bi da prethodi eliminacija od virusa kako bi se proizvodio bezvirusan i virus testiran sadni materijal.

U našoj zemlji industrijska prerada je uvek bila samo rezerva ukoliko tržište bude prezasićeno velikom ponudom plodova breskve za svežu potrošnju. To je bio put realizacije i dela prinosa koji ne zadovoljava kvalitetom kao plodovi za svežu potpošnju. To je pogrešan put jer je kvalitet tih prerađevina ispod svakog komercijalnog standarda.

Na svetskom tržištu postoji stalan deficit prerađevina od breskve: vođne salate, sokovi, dečija hrana, džem, marmelada, rakija, likeri itd, a realizuju se po izuzetno visokim cenama. Sortiment vodećih svetskih proizvodača, Grčka i Italija, koji se i kod nas pokazao kao izuzetan, počinje sa sortom Maria Serena (-15), Adriatica (-2), Villa Ada (+7), Vivian (+13), Baby Gold 6 (+16), Jungerman (+30), Andross (+33), Baby Gold 8 (+38) i Baby Gold 9 (+44).

Predložene sorte breskve, nektarine i industrijske breskve imaju izuzetne biološke osobine koje bi trebalo da unaprede ukupnu proizvodnju i kvalitet breskve kao i dužinu i ravnomernost ponude plodova u svežem stanju i za preradu.

Posebnu pažnju treba obratiti izboru sorte za date uslove sredine, namenu i tržišne zahteve. Mogućnosti izvoza plodova breskve u zemlje zapadne i istočne Evrope je veliki.

Na osnovu dugogodišnjih pomoloških izučavanja velikog broja novostvorenih sorti breskve i nektarina u rejonu Fruške gore napravljen je predlog liste sorti za proizvodno-ogledne zasade za pojedine voćarske rejone u Vojvodini.

SORTE BRESKVE: ALLSTAR, BLAZINGSTAR, CORALSTAR, REDSTAR, STARFIRE, PF 24-007, BABYGOLD 5, BABYGOLD 7, VULCAN,VIRGIL, VENTURE, CATHERINA,
REDHAVEN, EARLY REDHAVEN, CRESTHAVEN, SPRINGCREST, GOLDCREST, J.H. HALE.

ALLSTAR
BLAZINGSTAR
CORALSTAR
REDSTAR
STARFIRE
PF 24-007
BABYGOLD 5
BABYGOLD 7
VULCAN
VIRGIL
VENTURE
CATHERINA
REDHAVEN
EARLY REDHAVEN
CRESTHAVEN
SPRINGCREST
GOLDCREST
J.H. HALE

Sve sorte podeljene su u tri grupe i to:
breskve za svežu potrošnju,
nektarine i
breskve za preradu.

Novostvorene sorte bresaka pokrivaju vreme zrenja od 4 meseca. Vrlo je značajno da se izabere sortiment u odnosu na lokalitet i uslove tržišta. To i nije lako s obzirom da u našoj zemlji nije uradena reonizacija ni na nivou voćnih vrsta, a ni na nivou njihovog sortimenta što je praksa u najrazvijenijim voćarskim zemljama. Najranije sorte daju nešto manje prinose, ali se to nadoknađuje visokom cenom breskve krajem maja i u toku juna meseca. Treba ih gajiti samo na južnim ekspozicijama gde vegetacija počinje i do 15 dana ranije. Na lokalitetima sa normalnim kretanjem vegetacije za kontinentalne klimatske uslove one su interesantne samo u obimu zadovoljavanja lokalnog tržišta ako nema ponude krupnijih plodova sorti kasnijeg vremena zrenja gajenih na ranijim ekspozicijama. Sorta Spring Lady je prva krupnoplodna visokokvalitetna potpuno obojena sorta breskve, a takve su i sve koje se nadovezuju do sorte Early O` Henry. Sorte najkasnijeg vremena zrenja nemaju najviši kvalitet, ali imaju visoku cenu zbog male ponude i velike potražnje.

Dužina vremena zrenja nektarina je za dve nedelje kraća od breskve. Juni mesec i prva polovina avgusta meseca nisu zadovoljavajuće pokriveni visoko kvalitetnim sortama. Mayfire i Silver King su se već dokazale kao izuzetne rane sorte ali se mora voditi računa o sadnji virus testiranog materijala jer su vrlo osetljive na šarku. Armking još uvek nema zamenu ali u ispitivanjima imamo nekoliko perspektivnih sorti. Klasični sortiment do sada je mahom obuhvatao gajenje 4 standardne sorte koje sazrevaju krajem jula i tokom avgusta meseca. Novointrodukovane sorte koje sazrevaju u julu mesecu i krajem avgusta i početkom septembra su najviši dometi oplemenjivačkog rada. Sve su potpuno obojene, bez rdaste prevlake, vrlo krupnog ploda. Još uvek najbolja sorta kasnog vremena sazrevanja je Flamekist, gloduša izuzetnih sposobnosti čuvanja i najbolje obojenosti.

U našoj zemlji industriska prerada je uvek bila samo rezerva ukoliko tržište bude prezasićeno velikom ponudom plodova breskve za svežu potrošnju. To je bio put realizacije i dela prinosa koji ne zadovoljava kvalitetom kao plodovi za svežu potrošnju. To je pogrešan put jer je kvalitet tih prerađevina ispod svakog komercialnog standarda.

Lista sorti industriskih bresaka za proizvodno-ogledne zasade se ne može kvalitetno proširiti jer u poslednjih sedam godina nije bilo introdukcije novih. Jedina na kojoj je više rađeno, počev od tumatičenja i oslobađanja od virusa je stara sorta Veteran koja nema crvenila oko koštice i dopunskog rumenila na pokožici i time se svrstava u vrlo vredne genotipove za proivodnju kaša. Sortimentom iz 1993. preporučene su za gajenje: Marija Selena (-15), Adriatica (-2), Loadel (+1), Villa Adriana (+2), Villa Ada (+7), Vivian (+13), Babygold 8 (+38) i Babygold 9 (+44).

Prof. dr Vladislav Ognjanov
Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad.

SORTE NEKTARINE

Crimson Gold- Neophodno vreme za jarovizaciju je 750 sati. Izgleda da dobro podnosi niske temperature. Izuzetno obilno rada, tako da je neophodno vršiti proređivanje da bi se dobili krupniji plodovi. Rano sazreva, nekih 45 dana pre sorte Redhaven. Plod je sitan, ovalnog oblika, vrlo atraktivne crvene boje. Meso je veoma čvrsto, slatko, sočno, dobrog ukusa, žute boje. Osetljiva je na bakp. Još uvek se gaji u komercijalne svrhe.

Fantasia – Neophodno vreme za jarovizaciju je 750 sati. Stablo je bujno. Rodnost je neustaljena. Nekih godina slabo rada i daje plodove lošeg izgleda. Samooplodna je sorta. Sazreva istovremeno sa Redhavenom. Plod je zadovoljavajuće krupnoće, okrugao/ovalan. Koštica se odvaja od mesa. Pokožica je svetložute boje sa crvenilom koje pokriva više of polovine ploda. Osetljiva je na bakterioznu pegavost lista. Ima komercijalni značaj.

Flavortop – Neophodno vreme za jarovizaciju je 750 sati. Stablo srednje obilno rada. Sorta je samooplodna. Sazreva 15 dana pre sorte Redhaven. Plod je krupan, ovalan, dobrog izgleda. Osnovna boja pokožice je žuta, a prekrivena je dopunskom crvenom. Meso je žute boje, cvrsto, slatko, sočno i dobrog je ukusa. Koštica se ne odvaja od mesa. Osetljiva je na bakterioznu pegavost. Komercijalno vrlo zastupljena.

Independence – Stablo je bujno, daje srednje obilan rod. Sazreva 25 dana pre sorte Redhaven. Plod je okruglog oblika, atraktivnog izgleda. Osnovna boja pokožice je krem, a prelivena je tamno-crvenom bojom. Meso je vrlo čvrsto, veoma dobre teksture i ukusa. Koštica se odvaja od mesa. Osetljiva je na bakterioznu pegavost. Komercijalno cenjena sorta.

Nectared 4 – sejanac nastao kao rezultat složene hibridizacije. Neophodno vreme izlaganja niskim temperaturama radi jarovizacije je 850 sati. Sazreva 23 dana pre sorte Redhaven. Stablo srednje obilno rada. Plod je okruglog oblika, i gotovo je u potpunosti prekriven neprivlačnom crvenom bojom preko zelene pozadinske boje. Meso je žute boje, srednje čvrsto do mekano, dobrog je kvaliteta. Koštica se delimično odvaja od mesa. Otporna je na bakterioznu pegavost. Nema značaj kao što je imala.

Stark Redgold – Neophodno vreme za jarovizaciju je 850 sati. Stablo je slabije bujnosti u odnosu na ostale sorte breskve i/ili nektarine. Dobro rada i pouzdana je u pogledu redovnog plodonošenja. Sazreva 5 dana pre sorte Redhaven. Plod je okruglog/ovalnog oblika, intenzivno obojen, atraktivnog izgleda. Meso je žute boje, dobrog kvaliteta. Meso se odvaja od koštice. Osetljiva je na bakterioznu peavost lista. Još uvek se gaji u komercijalne svrhe.

Stark SunGlo – Neophodno vreme za jarovizaciju je 850 sati. Nije pouzdana u pogledu redovnosti radanja. U suštini, srednje obilno rada, mada nekih godina donosi prilično dobar rod. Sazreva 12 dana pre Redhaven-a. Plod je dobre krupnoće i atraktivne boje. Meso je žute boje, ukusno. Meso se odvaja od koštice. Osetljiva je na bakterioznu pegavost lista.

Sun Grand – Neophodno vreme za jarovizaciju je 650 sati. Obilno rađa, a plodovi su krupni i kvalitetni. Sazreva 30 dana pre Redhaven-a. Plod je okruglog oblika i vrlo atraktivnog izgleda. Meso je žute boje, veoma dobrog ukusa. Koštica se odvaja od mesa. Komercijalno gajena sorta.

Komercijalne sorte nektarine:FANTASIA, INDEPENDENCE, SUN GRAND, SUN GRAND

FANTASIA
INDEPENDENCE
SUN GRAND
ARTIC STAR

ČUVANJE I SKLADIŠTENJA BRESKVE

Breskva spada u voćne vrste ciji plodovi ne mogu dugo da se čuvaju, ali ipak, uz pravilno određivanje momenta berbe i uslova čuvanja, može značajno da se produži njihova upotrebna vrednost kao svežeg voća. Plodovi breskve mogu da se čuvaju 1-5 sedmica, a plodovi nektarine nešto duže, 1-7 sedmica.

Metode za određivanje momenta berbe
Iako ne mogu tako dugo da se čuvaju kao, na primer, plodovi jabuke, plodovi breskve namenjeni čuvanju moraju da budu obrani u optimalnom stanju zrelosti. Plodove koji su u konzumnoj zrelosti ne treba skladištiti već nameniti direktnoj prodaji. Metode, odnosno parametri koji se koriste pri određivanju momenta berbe breskve su slični onima koji se primenjuju kod jabuke.

1. Promena osnovne boje pokožice ploda
Ova metoda raširena je i jednostavna. Berba počinje kada osnovna, zelena boja pokožice počinje da se menja u žutu ili belu (kod belomesnatih sorti), osim kod sorti koje zadržavaju zelenu boju i u punoj zrelosti. Naravno, ova metoda nije dovoljno objektivna pa se kao pomoć koriste karte (kodovi) boja kao i kod jabuka.

2. Čvrstina mezokarpa ploda
Ova metoda se uglavnom preporučuje kod sorti kod kojih dopunska (pokrovna) boja u potpunosti pokriva osnovnu boju pre pune zrelosti. Kao i kod jabuke, za merenje čvrstine mezokarpa ploda breskve se koriste penetrometri, ali sa promerom glave ubodne igle 8 mm. Kod većine sorti minimalna čvrstoca ploda treba da se kreće od 4,5 do 5 kg/cm2, s tim što se kod ranih sorti dopušta odlaganje berbe dok čvrstoća ne padne do 3 kg/cm2 zbog poboljšanja organoleptickih osobina (boje i ukusa). Ako su plodovi namenjeni dužem čuvanju onda čvrstoća plodova treba da bude oko 6 kg/cm2.

3. Sadržaj rastvorljive suve materije
Za većinu sorti breskve preporučuje se da u plodu pred početak berbe bude minimalno 9% rastvorljive suve materije. Odstupanja su jedino dozvoljena kod ranih sorti. Nabrojane metode za određivanje momenta berbe mogu da se kombinuju radi sigurnijeg određivanja momenta berbe.

Berba

Plodove treba brati ručno u vreće ili korpe za berbu, mada se kod nas najčešće beru u jabučare i holandeze. Radnike koji beru treba obučiti za takav rad, jer svako mehaničko oštećenje, na primer nagnječenje prstima ili ozleđivanje noktima, stvara uslove za razvoj bolesti i propadanje plodova. Sloj plodova ne sme da bude visok, kako ne bi došlo do oštećenja nižih slojeva usled dejstva težine viših.

Transport do hladnjače i sortiranje

Breskve je potrebno dovesti od voćnjaka do skladišta u što kraćem vremenu, a zatim ih rashladiti. Sloj u ambalaži za transport ne srne biti visok. Pri kretanju neravnim poljskim putevima transportno sredstvo ne sme da se kreće velikom brzinom da ne bi došlo do oštećenja plodova inercijalnim silama.
Nakon dovoženja do mesta čuvanja poželjno je da se obavi vizuelno sortiranje. To podrazumeva odvajanje oštećenih i nekvalitetnih plodova. Poželjno je da se najbolji plodovi posebno odvoje i pakuju, kao ekstra klasa. Za njih može da se primenjuje posebno pakovanje, sa međusobnim odvajanjem plodova, pa da naknadno tako dolaze i do super marketa.
Oni se i čuvaju odvojeno. Pažljivo treba odvajati plodove koji se razlikuju po boji, velicini i obliku.
Pri formiranju linije za sortiranje posebno se vodi računa o mestu prijema i izuzimanja plodova. Vrlo je bitno da u sklopu linije ne postoje veliki padovi i promene brzina, jer to može da dovede do mehaničkog oštećenja plodova. Bolje je da se primenjuje inspekciona traka nego inspekcioni sto, jer tada nema relativnog kretanja plodova. Bilo bi dobro da inspekciona traka bude od mekanog materijala, kako bi se mehanicko oštećivanje svelo na najmanju moguću meru.
Visine na mestima pretovara treba da budu što manje.

Optimalni uslovi čuvanja

Rashlađivanje plodova breskve pre skladištenja može da izvede vakuum hlađenjem (forced-air, si, 24) ili hladnom vodom.
Ukoliko će do pakovanja proći manje od 24 časa onda se hlađenje obavlja na temperaturu 5-10°C, a u suprotnom plodovi moraju da se ohlade na temperaturu oko 0°C. Veoma je važno da se postigne zadovoljavajuća brzina hlađenja plodova, pogotovo kod sorti koje su podložne unutrašnjem slomu, odnosnu tamnjenju mezokarpa oko koštice. Za takve sorte preporučuje se da se hlađenje na temperaturu oko 0°C obavi za najduže 8 sati.
Nakon pakovanja u ambalažu za prodaju plodovi se ponovo hlade, jer se u toku pakovanja ponovo zagreju.
Vecina sorti breskve uspešno se čuva na temperaturama i do 0°C. Tačka smrzavanja u zavisnosti od sadržaja suve materije kreće se od -3 do -1,5°C. Kod nekih sorti se nakon iskladištenja pojavljuju simptomi fiziološkog oboljenja pod imenom unutrašnji slom. Ovo oboljenje se javlja kod plodova koji su čuvani na temperaturama izmedu 2,2 i 7,6°C.
Relativna vlažnost vazduha u skladištu treba da bude 90-95%.

Čuvanje u uslovima kontrolisane atmosfere (KA)

Glavne prednosti KA tokom čuvanja ili transporta breskve su u tome što se održava postojanost čvrstoće plodova i očuva osnovna boja pokožice. Za duže čuvanje plodova, 40-50 dana, preporučuje se atmosfera od 5% C02 i 2,5% 02. Kontrolisana atmosfera od 6% 02 i 17% C02 pri temperaturi 0°C je preporučena za smanjenje pojave unutrašnjeg sloma tokom transporta, ali će stvarni efekti zavisiti od sorte, agrotehnike, temperature, vremena čuvanja i transporta. Poznato je da su krupniji plodovi, čuvani u normalnoj atmosferi, kraćeg vremena tržišnosti od sitnijih plodova, dok im se u KA period tržišnosti produžava.

Slika:Vakuumsko hladenje plodova breskve.

Vakuumsko hladenje plodova breskve

Agronomska revija

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu