Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
ZOO HOBBY MOJ PAS - IZBOR TEKSTOVA

<<< Pogledajte ostale èlanke lista ZOO HOBBY MOJ PAS

NEMAÈKI OŠTRODLAKI PTIÈAR
Tekst i foto: Milan Veskov
Odgajivaènica FANTASTIC OF MIKI

Pojam lovaèkog psa
Odlikuje se odluènošæu i visokim stepenom izdržljivosti. Kao rasa selekcionisan je da prirodno bude opremljen svim potrebnim elementima za rad u teškim uslovima. Prvo što æe te uoèiti na ovoj rasi je svakako grubo krzno koje ga izdvaja od mnogih sliènih rasa.
Gde za druge prestaje pravi rad za njega tek poèinje. NOD ptièar se izdvaja kao višestruko upotrebljiv pas za svaki naèin lova, po teškim vremenskim uslovima. On je veran pratilac i nezamenjiv pomoænik u mnogim situacijama.
Kao višestruko upotrebljiv pas, NOD ptièar je neprevaziðen u izvršavanju radnih zadataka. U lovu zamenjuju upotrebu mnogih specijalizovanih rasa. Odlikuje se naroèitom sposobnošæšu da donese plen, a ranjenu divljaè goni istrajno i beskompromisno i pod najtežim uslovima. Osobine koje krase NOD ptièara su izvandredan njuh, vrsta marka, siguran aport, volja za radom u vodi i izvrsna veza sa lovcem.

...roðen da lovi...
Za ispunjavanje zadataka koji mu se postavljaju, svaki lovaèki pas mora da ima zdravo, snažno i radno sposobno telo i èvrst karakter. NOD ptièar je pasionirani radni pas, vredan, poslušan, mirnog karaktera. NOD je pas srednjeg rasta, snažne graðe i dobrog zdravlja. Visina u grebenu za mužjake iznosi 62-67 cm, a za ženke 58-64 cm. Gruba polegla dlaka sa gustom poddlakom, pruža optimalnu zaštitu od spoljašnjih uslova, kao što su vlaga vruæina, hladnoæa i dr. Tamne oèi sa izraženim obrvama i karakteristièna brada daju NOD prepoznatljiv izgled. Samouveren i privržen, NOD voli decu i odlièan je porodièan pas.

....istorijat rase....
NOD ptièar je rasa èije je poreklo zasnovano na idejama Hegewalda (Sigismund Freiherr von Zedlitz und Neukirch) sa kraja 18 veka. Rasa je bila selektivno uzgajana sa specifiènim ciljem – stvaranje pouzdanog i radno efikasnog lovaèkog psa. Vodeæi se principom «efikasnost treba da definiše tip» kao i pažljivom selekicijom uzgajivaèa, od najboljih oštrodlakih rasa (Pudlpoenter, Kortalsov grifon, Nemaèki kostretasti ptièar) i Nemaèkog kratkodlakog ptièara, za kratko vreme stvoren je lovaèki pas, mnogostruko upotrebljiv, visoke inteligencije, sa dlakom koja mu omoguæuje rad u svim uslovima. Za nekoliko decenija, zahvaljujuæi svojim kvalitetima, NOD je postao najcenjeniji i najpouzdaniji meðu velikim lovaèkim psima u Nemaèkoj, kao i širom sveta.

....udruženje...(matièni klub)
NOD Matièni klub rase osnovan je maja 1902. godine. Sa preko 10 000 èlanova to je jedno od najveæih udruženja odgajivaèa lovaèkih pasa. Udruženje je èlan VDH i FCI.
U organizaciji matiènog kluba svake godine, u proleæe i jesen, održava se uzgojni ispit pasmine, nazvan prema idejnom tvorcu rase Hegewald-u. Pored ovih, postoji i specijalizovani ispit VGP, na kojem pravo uèešæša imaju samo najbolji psi koji su prethodno položili proleæni i jesenji ispit. Ovi ispiti predstavljaju svojevrsnu ocenu eksterijera i proveru radnih sposobnosti rase.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu