Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
PÈELAR - Mart 2006

<<< Pogledajte ostale èlanke lista PÈELAR

Franc Šivic
ul. Padlih borcev br. 31
1000 Ljubljana
++386 1 729-61-00
++386 41 613-183
franc@silvaapis.si

NOVO LICE TIMOLA

U poslednjih desetak godina imao sam prilike da steknem lièni uvid u rad italijanskih instituta i univerziteta, koji se bave i istraživanjem alternativnih sredstava borbe protiv varoe. Jedan od rezultata tih istraživanja je i èuvena italijanska metoda nakapavanja oksalne kiseline. Poznata je u celom svetu i masovno se upotrebljava na pèelinjacima. Primenjuje se kod zajednica tokom zime u kojima nema legla. Istraživanja su nastavljena u pravcu otkrivanja naèina suzbijanja varoe odmah nakon paše, dok je leglo još uvek prisutno. Svoje interesovanje usmerili su na mravlju kiselinu i timol. Mravljom kiselinom se bavila grupa mladih istraživaèa, na èijem èelu je bio profesor Milani. Ubrzo su ustanovili da u uslovima vruæe italijanske klime, šok metoda, kao i metoda laganog isparavanja, koje su propagirali nemaèki nauènici pod voðstvom Liebiga, ne dolazi u obzir. Temperatura se leti èesto podigne iznad 40 °C, kada mravlja kiselina u košnicama može da izazove pravu katastrofu. Profesor Milani je zato napravio poseban želatin, u koji je inkorporisao mravlju kiselinu. Slièno kao kod preparata Apiguard (timol u gelu britanske proizvodnje, koji æe se ove godine naæi i na tržištu Srbije – primedba urednika), želatin usporava isparavanje aktivne materije kada temperatura veoma poraste. Na žalost, eksperimenti nisu dali željene rezultate, pa su skoro i prestali sa istraživanjima. Kasnije su se najviše posvetili timolu, na primeru efikasnosti raznih lekova na njegovoj bazi (pre svega engleski Apiguard, italijanski Api life var i švajcarski Timovar).
Istraživanja su poslednjih godina pokazala da su preparati na bazi timola vrlo efikasni. Efikasnost je u proseku oko 95%. Mana tih lekova je njihova visoka cena, i pèelari ih nisu masovno nabavljali i upotrebljavali. Izuzetak su bili neki pèelari koji su pomenute lekove dobili po subvencioniranim cenama uz pomoæ njihove države.
Timol propagiramo i u Sloveniji. Na žalost, nije omiljen, jer u obliku kristala nije naroèito efikasan, a uz to je veoma skup. Na svetskom tržištu nije toliko skup ako se nabavlja u veæim pakovanjima, na primer u vreæama od po 25 kg. Prema mojim informacijama, svetska cena jednog kilograma timola je oko 17 evra.

Recept
Pošto pèelarim blizu Italije, sa mravljom kiselinom sam imao sliène probleme kao i italijanski pèelari. Zato sam pre nekoliko godina poèeo da upotrebljavam timol. Ljubazno mi ga je poklonio predsednik Italijanskog saveza pèelara koji je istovremeno i urednik njihovog èasopisa za pèelarstvo Apitalia, dr Cirone, i to više kilograma. Koristio sam ga po receptu koji se dobro pokazao u eksperimentima Instituta za pèelarstvo (Bologna): 1 kg timola u kristalu se rastopi u 1 litru alkohola (kakvog upotrebljavamo i za rastvaranje propolisa). Zatim nožem izrežemo 5 mm debele komade sunðerastog materijala koji dobro upija teènost, u cveæarama ga možemo nabaviti pod imenom florosol ili oasis. Velièina dobijenih komada je približno 70×70 mm. Na svaki komad nakapamo veterinarskim špricem oko 20 ml rastvora timola. Saèekamo neko vreme da alkohol ispari, i dobijene ploèe položimo na satonoše. Preporuèljivo je ploèe prelomiti na èetiri dela i svaki staviti u jedan ugao košnice, takoðe na satonoše. Tako æe se isparenja timola bolje rasporediti u košnici i manje ugroziti mlado leglo. Ploèe ostaju u košnici 10 dana, kada ih zamenimo novim, svežim. Sa dvokratnim stavljanjem ovih timol ploèa uništiæemo toliko varoe, da pèele mogu lako da izdrže bez ikakvog tretiranja sve do novembra, kada æemo ih konaèno oèistiti od varoe oksalnom kiselinom.

Kada suzbijamo varou timolom?
To èinimo posle poslednjeg vrcanja meda, što je u našim uslovima krajem jula i poèetkom avgusta, kada smo pèele dohranili, ako je potrebno. Nad leglom se tada nalaze široki venci meda za zimu, koji æe štititi mlado leglo od agresivnog dejstva timola. Da bi spreèili grabež, sve zajednice tretiramo istovremeno, sužavajuæi im leta. Kada temperatura poraste iznad 30 °C, može se lako dogoditi da deo mladog legla ispod ploèica ugine, ili da matica na kratko prestane da zaleže. Tokom nekoliko dana se stanje normalizuje i pèele se naviknu na neobièni miris timola. U principu, preporuèeni postupak i uslovi korišæenja apsolutno odgovaraju preparatu Api life var. Rezultati suzbijanja varoe su slièni, jedina razlika je u ceni. A poznato je da smo mi pèelari jako osetljivi kada se govori o troškovima.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu