Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
SUNCOKRET

<<< Pogledajte ostale elanke lista SUNCOKRET

Kalemljenje paprike i paradajza


Kalemljenje je specijalna agrotehnieka mera, koja se najeešae primenjuje kod proizvodnje reznica voaa ali se od pedesetih godina prošlog veka ona koristi i kod paradajza, paprike, krastavca, tikava. Pre svega, kalemljenjem se staje u kraj štetoeinama, a zna se da je borba protiv njih izuzetno skupa i otežana. Ali, nije to jedini razlog za primenu ove agrotehnieke mere.

- Drugi problem je intenzivna proizvodnja, pre svega, u zaštiaenom prostoru, na istom zemljištu i bez primene plodoreda, što znaeajno utiee na smanjenje prinosa paradajza - objašnjava mr An?elko Miškovia sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. - Postoje tri rešenja ovog problema. Prvi je kompletna zamena supstrata do dubine prodiranja korena. Pošto je ova mera veoma retka i izuzetno skupa, pitanje je da li se isplati. Alternativa joj može biti sterilizacija zemljišta.

Najbolja podloga

- Kalemljenje postaje osnovna agrotehnieka mera, posebno kada je nemoguae obezbediti potrebnu pauzu u gajenju. Problem u ovakvoj proizvodnji rasada je dodatni, rueni rad i dvostruko veaa kolieina semena. Danas u svetu ovaj posao obavljaju i specijalne mašine, odnosno roboti, pod uslovom da je rasad u istoj fazi porasta i preenika stabla. Veoma je važan izbor podloge, koja mora da odgovara plemki. Najbolje je da to za paradajz bude paradajz, a za papriku hibridna podloga paprike, ali se mora voditi raeuna o tome koji su hibridi pogodni. Uglavnom se koriste specijalni hibridi stvoreni samo za tu namenu. Ovakvim kalemljenjem dobija se snažniji koren veae usisne moai, pa je i rod obilniji - kaže Miškovia.

On naglašava da preenik podloge i plemke moraju biti jednaki i to je jedan od uslova za uspešno kalemljenje. Važno je i vreme klijanja, koje zavisi od biljne vrste. Rasad se kalemi kada razvije dva-tri prava lista. Preenik stabla na mestu presecanja treba da je od 1,6 do1,8 milimetara. Obieno je do te faze potrebno 12 do 20 dana.


Naš sagovornik savetuje da se stabla podloge i plemke (paradajza) seku žiletom pod uglom od trideset stepeni iznad, odnosno ispod kotiledonih listiaa. Nova biljka spaja se silikonskim štipaljkama i ima dva para kotiledona, koji kada se pogledaju odgore, imaju oblik slova latinienog IKS. Isti postupak primenjuje se i kod kalemljenja na rascep, ali je rez u obliku latinienog V. Spojene biljke odmah se unose u komore za kalemljenje. To mogu biti objekti po izgledu slieni plasteniku, ali prekriveni tamnom folijom. Po Miškoviaevim reeima pogodne su i druge zatamnjene prostorije ili niski tuneli postavljeni unutar plastenika. Temperatura u komori treba da je niža u odnosu na standardnu proizvodnju, svetlost minimalna, a vlažnost vazduha veaa od 85 odsto. To se može obezbediti dodatnim isparivaeima vlage. U naredna dvatri dana na mestu preseka stvoriae se kalus, odnosno novo tkivo. Kada se skinu štipaljke, dodaje Miškovia, biljke se premeštaju u objekte sliene plasteniku pokrivene belom mat folijom.


Korak po korak

Miškovia napominje da je odnedavno poeelo korišaenje kalemljenja u komercijalne svrhe kod paprike. Sama tehnologija, odnosno proces kalemljenja, ne razlikuje se mnogo od drugih vrsta. Obieno se obavlja istovremeno setva podloge i plemke. Poseduje i visoku tolerantnost prema zemljišnim bolestima i štetoeinama. Nakon setve, kada se podloga seje u kontejnere, a plemka u gajbe, dosta gusto (kao za pikiranje), nakon formiranja eetiri do šest pravih listova, pri debljini stabla od oko dva milimetra poeinje kalemljenje. Potrebno je, objašnjava Miškovia, oštro seeivo, recimo žilet, koji se postavi u specijalan držae tako da nanošenjem stabla na seeivo dolazi do seeenja pod uglom od 45 stepeni. Za kalemljenje je idealno ukoliko je rez što precizniji i površina naleganja što veaa. Podloga se seee iznad kotiledona, a plemka obieno isto iznad kotiledona, ali to zavisi i od izduženosti rasada. Nakon spajanja sa silikonskom štipaljkom, moguae je postavljanje i drvenih štapiaa, koji ae poslužiti kao oslonac biljkama. Idealno bi bilo iskalemljene biljke staviti u komoru za kalemljenje, gde taeno mogu da se kontrolišu klimatski uslovi. Me?utim, u priruenim uslovima mogu da se koriste i PVC gajbe. U ove gajbe se pore?a iskalemljeni rasad i dobro zalije. Gajbe svojom visinom od 25 do 30 centimetara predstavljaju držaee, tj. konstrukciju za foliju kojom sve prekrivamo. Prva je perforirana folija. Drugi i treai sloj eine obiene folije, a na ova tri sloja postavlja se tamna folija ili mreža za zaštitu od grada zelene ili crne boje, koja ima funkciju da zamraei rasad u prvih 48 easova. Naš sagovornik naglašava da kalemljeni rasad mora da se nalazi u uslovima visoke relativne vlažnosti vazduha i niske osvetljenosti. Nakon 48 sati skida se tamna folija, pa se intenzitet svetlosti poveaava. Do tog momenta vea je poeelo stvaranje kalusa. Nakon 96 easova (eetvrti dan od kalemljenja) skida se druga folija, nakon 144 easa (šesti dan) skida se i poslednja folija. Biljke u gajbama ostaju još dva do tri dana..

Krenuli Japanci

U povrtarstvu su prvi poeeci zabeleženi dvadesetih godina prošlog veka u Japanu i Koreji, kada su se kalemile vrežaste vrste, najviše lubenica i dinja. Iskalemljene biljke imaju brži porast korenovog sistema, bolje usvajanje hraniva, veau otpornost i visoku tolerantnost prema zemljišnim štetoeinama i bolestima.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu