Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
ZOO HOBBY MOJ PAS - IZBOR TEKSTOVA

<<< Pogledajte ostale èlanke lista ZOO HOBBY MOJ PAS

Karakter Pulina

Nivo delatnosti: Visok
Brzina uèenja: Visoka
Temperament: aktivan nezavisan, mužjaci dostojanstveniji i hrabriji od ženki
Sposobnost kao psa èuvara: Visoka
Sposobnost nadziranja: Veoma visoka
Velièina legla: 5-7
Životni vek: 9-11 godina.

Preci pulina su sojenièki lupoidni psi. Ti preci su u stalnim kretanjima i migracijama opstajali zajedno sa nomadima i njihovim stadima u najsurovijim prirodnim uslovima. Od tog doba do danas svi psi koji vode poreklo od sojenièkih pasa do danas nisu se mnogo promenili u samom izgledu i karakteru. Ostali su kao takvi još više uèvrstili svoje radne karakteristike: izdržljivost i otpornost. Taj stari primitivni tip pasa opstao je na raznim krajevima sveta. Kao takav od davnina koristio se za razlièite namene, sve u zavisnosti od klime, položaja, vrste terena, a u vezi sa tim i èovekove delatnosti i civilizacijskog nivoa razvijenosti. Taj delokrug delatnosti kretao se od same zaštite gospodara, lova sa njim, vuèe sanki do èuvanja stada. Prirodna selekcija u egzistencijalnom smislu, u ovom sluèaju preživljavanja samog psa i èovekova intervencija da kroz radno najsposobnije jedinke sebi ostvari cilj, svog što lakšeg preživljavanja, dovelo je do rezultata koji nam govore da je pas u èovekovom civilizacijskom razvoju imao izrazito veliki udeo. Od pra istorije i peæinskog perioda, preko sojenièkog do današnjeg doba teško je i zamisliti šta je sve upisano u gene jedne rase poput pulina ili neke druge sliène, kakvih je na planeti možda najviše.
Pulinovo genetsko nasleðe je izrazito jako i veliko. Ono je oèito na sam prvi pogled u psa i glavu sa izražajnim oèima, visoko nošenim špicastim ušima i zavijenim repom na leðima koji govore o njegovoj visokoj pozornosti.
Karakter i temperament kao kod retko koje rase.
Kao u granit uklesano stoji: odan, oštar, èuvaran, okretan, aktivan, izdržljiv, malo traži a puno daje!
To je odraz onog bogatog nasleða koje i dan danas nosi u sebi jureæi stada nepreglednim panonskim pustarama, sposoban da preživi i bez èovekovog prisustva iako je samo sa njim kompletan i kao pas i kao biæe. To je strastveni jurišnik na sve što mu se poveri da tera. Od ovaca, krava, konja, koza, svinja do gusaka. Pulin zahteva stalan rad i akciju. Bez toga on nije, ne samo pulin, nego ni pas.
Da bi se neko detaljnije upoznao sa ovim psom i njegovim karakterom neophodno ga je videti u njegovom prirodnokm okruženju i ambijentu. U ruralnom ravnièarskom stoèarstvu koje polako jenjava i koje preti da na žalost svih, a posebno ljubitelja radnih pasa, otera u zaborav deo neafirmisanog narodnog blaga, zapostavljenog našim svakidašnjim nemarom. U vezi nemara sa pulinom kao delom našeg kulturnog i civilizacijskog nasleða nekom drugom prilikom.
Zadatak nam je detaljnije i na uobièajen kinološki naèin opisati pulina. Kakav je, šta radi, i kako radi. Kako je veæ navedeno to je vrlo okretan i aktivan pas sa izraženim radnim sposobnostima. Njegov karakter i radne sposobnosti usko su vezane i nemoguæe ih je odvojeno posmatrati. Ipak namenski mogu se posmatrati odvojeno, a tu je nekoliko vezanih celina.
Opšti karakter,
karakter i rad u polju sa stokom,
Karakter i rad u domaæinstvu
Pulin je specijalno ovèarski pas, teraè stoke. Ipak on je univerzalan pas i za nisku i za visoku stoku, kako na terenima ravnièarskog tako i brdskog tipa. Opšta pozornost pulina je preduslov za dobar start u nagonu za akcijom. Poznavanje poverenog stada i terena na kome ga èuva su dobar preduslov da zadate radnje izvršava taèno.
Nastavak u sledecem broju.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu