Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
Poljoprivredni list br. 26.

<<< Pogledajte ostale clanke poljoprivrednog lista

Suzbijanje pepeljastog grozdovog moljca

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana) prouzrokuje znacajnije štete u nekim vinogorjima Srbije i Crne Gore jer oštecuje cvasti i bobice na kojima se kasnije javlja siva trulež (Botrytis cinerea ).Time utice na prinos ali i na kvalitet grožda odnosno vina.

Za zaštitu vinove loze od pepeljastog grozdovog moljca registrovano je više dobrih insekticida.


Ali i pored toga, promašaji su cesti. Šta je uzrok?

Kod nekih insekticda nije precizno odreden optimalni rok suzbijanja pa je teško odrediti precizno optimalni rok primene.

Tako, na primer, Fastac 10 EC je registrovan za tretiranje L. botrana "posle cvetanja odnosno vreme primene se odreduje na osnovu pracenja leta leptira ili preporuka PIS-a, a najkasnije kada se primete prve niti paucine na cvastima ili grozdovima" citat iz Dozvole.

Koliko je ovo od koristi vinogradarima vidi se iz rokova suzbijanja u 2004 godini. Pre pocetka cvetanja, gusenice moljca su vec oprele SVILENE zapretke pa su izvedena dva suzbijanja. Nismo utvrdili "paucinu" jer je bilo rano za masovniju pojavu pauka.

Drugi primer su Mospilan 20 SP i Voley SP 20 koji su registrovani za tretiranje L. botrana posle maksimalnog leta leptira. Kako shvatiti "posle maksimalnog leta". Koliko posle?

Treci primer je Biobit WP koji je registrovan za suzbijanje gusenica pepeljastog grozdovog moljca. Koliko je nama poznato,ove gusenice opredaju zapredke i hrane se unutar njih pa se postavlja pitanje mogucnosti unošenja preparata ishranom i time efikasnosti preparata.

Uspešno suzbijanje L. botrana pretpostavlja poznavanje osnovne biologije L. botrana, biologije vinove loze, pracenje vremenskih uslova i njihov uticaj na izbor insekticida, i na kraju dobro poznavanje osobina insekticida i metoda primene?

Biologija L. botrana

- Pepelljasti grozdov moljac ima kod nas 3 generacije: prva se razvija na cvastima a druge dve na bobicama grozdova. Prema ovome, pristup suzbijanju i pragovi prskanja moraju biti razliciti za prvu od druge i trece generacije - Gusenice opredaju svilene zapredke u cvastima i ubušuju u bobice pa se

kontakt izmedu gusenica i insekticida može ostvariti pre opredanja zapredka odnosno ubušivanja u bobice. - Ženke L. botrana polažu jaja uglavnom na glatku površinu: u prvoj na jezicak cveta a u drugoj na bobice. Poznavanje mesta polaganja, izgleda i razvojnih faza jaja, uz pracenje brojnosti, je preduslov za odredivanje optimalnog vremena suzbijanja I primene nekih insekticida kao što su Avaunt SL, B.t.k (Bacilus thuringiensis). Ove preparate mogu koristiti samo retki strucnjaci. Pracenje leta leptira pepeljastog grozdovog moljca je samo informacija KADA TREBA PREGLEDATI VINOGRAD NA PRISUSTVO JAJA.

- Gusenice prvog stupnja ( L1) su "eratic" ili lutalice, odnosno ne opredaju kokon. Netipicno ponašanje gusenica L1 u prvoj generaciji omogucuje korišcenje preparata koji imaju uglavnom UTROBNO DELOVANJE kao što je Avaunt i B.t. k. preparati .Ovi preparati postaju insekticidi tek u crevima gusenica alkalne sredine i potrebno je izvesno vreme da bi uginule iako prestaju brzo sa ishranom.

Osobine insekticida

- Za zaštitu vinove loze od pepeljastog grozdovog moljca registrovani su insektici 5 - 6 mehanizama delovanja: OF (organofosfati), piretroidi, kombinacija OF i piretroida (Nurelle D), inhibitori sinteze hitina (Nomolt i dr.), blokeri kanala na nervnim celijama (Avaunt) i B. thuringiensis preparati. Poželjno je da se alterniraju insekticidi razlicitih mehanizama delovanja kao naprimer, za prvo suzbijanje koristi se Avaunt ili Fastac 10 EC a za drugo Dipterex SP 80 ili slicno.

- Za suzbijanje prve generacije u prolece imaju prednost insekticidi koji deluju na nižim temperaturama kao što su piretroidi (Fastac, Decis, Tastar i dr.) i Avaunt i koji su manje ili skoro nerastvorljivi u vodi, jer se kod cešcih kiša manje ispiraju.

- Za suzbijanje F2 i F3 generacije imaju prednost insekticidi koji imaju izraženo kontaktno (brzo) i utrobno delovanje DA BI SPRECILI OPREDANJE ZAPREDKA ODNOSNO UBUŠIVANJE U BOBICE, kao što su piretroidi, organofosfati ( fenitrotion, Lebaycid i dr,) i kombinacija pirtroida i OF.

Ako insekticidi deluju kontaktno, utrobno ali i parama kao što su Dipterex i Lannate, mogu se koristiti kada su gusenice u zapredcima odnosno bobicama.Sa ovim insekticidima obicno se izvode KOREKTIVNA PRSKANJA.

- Pri izboru insekticida mora se voditi racuna i o mogucnostima delovanja na jaja što je kod nas manje poznato. Milaire, Audemart,1999 navode da piretroidi, zatim Fenitrotiion i Lannate imaju i ovicidno delovanje na sveža jaja.

Metod aplikacije insekticida

Atomizeri trebaju imati jaci pritisak, posebno ako se izvode korektivna prskanja u fazi zapredaka. Dizne se usmeravaju u zonu cvasti odnosno grozdova gde se uglavnom nalaze gusenice L. botrana. Za preparate koji iskljucivo deluju utrobno kao što su na bazi B. thuringiensis usmeravanje u zonu prisustva L. botrana je uslov uspeha.

Strategija suzbijanja

Radi sagledavanja razlicitosi pristupa suzbijanja zavisno od brojnosti leptira uhvacenih na ferotrapovima iznecemo Vam pragove prskanja za manje objekte koji se koriste u Zapadnoj Evropi: Ako se u ferotrapu uhvati za NEDELJU DANA:
od 1 - 15 leptira - ne treba izvoditi suzbijanje
od 16 - 30 leptira - koristiti B.t.k. preparate kao što je Biobit WP ili neki drugi.
od 31 - 50 leptira - koristiti “meke” preparate kao što je Nomolt, Mimic, Ranner i slicno
preko 50 leptira: koristiti "tvrde" insekticide kao što su piretroidi, organofosfati, karbamati i Avaunt (samo za F1 generaciju)

Anterfile tri puta u raznim nijansama iste boje

Ako se uhvati 250 I VIŠE LEPTIRA GROZDOVOG MOLJCA U TOKU JEDNE NOCI kao što je to bilo u prolece 2004 godine, pretpostavlja se sledeca strategija:
a) suzbijanje se mora izvesti sa "tvrdim" insekticidima
b) prvo prskanje izvesti u vreme faze "crna glava" odnosno pred pilenje.
b) treba izvesti i korekciju sa preparatima koji imaju gasnu fazu kao što su Dipterex odnosno Lannate u fazi zapredaka.
c) Obavezno prskati svaki red
d) Alternirati insekticide razlicitih mehanizama delovanja
e) Dizne usmeriti u zonu cvasti odnosno grozdova.
f) Ako je vinograd vecih površina i izolovan, ici na postizanje što vece efikasnosti u prvoj generaciji da ne bilo potrebe za letnjim intervencijama.

Da bi se sagledala strategija suzbijanja kada su gusenice oplele zapredke ili ubušile u bobice iznecemo i PRAGOVE SUZBIJANJA GUSENICA u Zapadnoj Evropi za stone i vinske sorte vinove loze:

- u prvoj generaciji: 30% cvasti stonog grožda sa zapredcima
- u drugoj generaciji stonog i vinskog grožda (raisin de table et raisin de cuve): 3 - 5% grozdova sa prisustvom gusenica u bobicama
- treca generacija - stono grozde: 2% grozdova sa prisustvom gusenica
- vinsko grožde: 3-5% grozdova sa prisustvom gusenica

Ovde "iznenaduje" visok prag za prskanje u prvoj generaciji L. botrana. Ali treba voditi racuna da su to pragovi za manje objekte gde ima doletanja sa strane kao i da iako dode do oštecenja cvasti, štete se ne primecuju posle nalivanja bobica.

Pragovi prskanja za STONO grožde obicno su niži od pragova za vinsko grožde, jer postoji dodatna vizuelna ocena kvaliteta.

Oštecenje bobica pa i cvasti posebno u kišnim godinama kao što je to vec krajem maja 2004 godine konstatovano kod nas, može znacajno da utice na pojavu sive truleži (Botrytis cinerea). Ova gljivica znacajnije utice na vinske sorte jer imaju obicno i dužu vegetaciju.

U novije vreme izgradnje hladnjaca i mogucnosti cuvanja stonih sorata i dobijanja zarade kasnijom prodajom, naglašeni su zahtevi dobijanja zdravog neoštecenog grožda od sivog grozdovog moljca i sive truleži. U hladnjace mogu uci samo zdravi i potpuno neošteceni grozdovi .

Dr Marko Injac
Chemical Agrosava

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu