SIMPTOMI NEDOSTATAKA HRANLJIVIH ELEMENATA U PROIZVODNJI RASADA I UKRASNIH BILJAKA

SIMPTOMI NEDOSTATAKA HRANLJIVIH ELEMENATA U PROIZVODNJI RASADA I UKRASNIH BILJAKA

Za pravilan razvoj biljaka neophodno je 16 esencijalnih hranljivih elemenata: ugljenik (C), vodonik (H), kiseonik (O), azot (N), fosfor (P), kalijum (K), kalcijum (Ca), magnezijum (Mg), sumpor (S), gvožde (Fe), cink (Zn), mangan (Mn), bakar (Cu), bor (B), molibden (Mo) i hlor (Cl). Ugljenik, vodoni...

2548b174-c2c7-4548-b3a1-6c42e12ea21d.jpg

FUTOŠKI KUPUS BREND SRBIJE

U želji da na neki način podstaknu proizvodnju upravo autohtonog kupusa koji gaje, Futožani su pokrenuli inicijativu njegove zaštite kod Zavoda za intelektualnu svojinu. Na ovaj način zaštićena je so...

39b128e2-cd4f-429b-93df-689ecda21b4f.jpg

PERŠUN NA 20 HEKTARA

Ne dešva se često da se naši povrtari odluče za gajenje peršuna na čak dvadeset hektara. To je učinio Pera Djuričkov iz Debeljače, kod Pančeva, koji se ovim poslom bavi desetak godina. Odluka je pala...