FLEKSIBILNOST U PRIMENI

FLEKSIBILNOST U PRIMENI

Metmark je novi herbicid u paleti Agromarketa sa dobro poznatom i proverenom aktivnom materijom. Namenjen je suzbijanju širokolisnih korova u pšenici i ječmu. Aktivna materija zove se metsulfuronmetil( 600g/kg), a preparat se koristi u dozi od svega 10 g/ha. Spektar korova koji pokriva ovaj herbic...

3494e372-0703-4ec1-aac5-dee59b9a4133.jpg

PREPELICA

Prepelica je značajna sa lovnog aspekta ali je još važnija njena uloga u biološkoj borbi protiv štetnih insekata i korova.Uloga prepelice je u biološkoj borbi protiv čitavog niza u poljoprivredi štet...

a39d4d5a-361f-4a91-88d0-6830326d70bf.jpg

Pucanje kore i sušenje stabala šljive

Na nedavno održanom stručnom skupu “Inovacije u voćarstvu i vinogradarstvu”, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, saopšteno je da se u voćarskoj proizvodnji šljiva kod nas nalazi na prvom, a u svet...